БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

Май 18, 2017 14:06

Хабарҳои мавзӯъ

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД
Комиссияцои муштараки озмуни хариди Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон (минбаъд –мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумцурии Тоҷикистон, шацри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелк 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотцои харидор довталабони салоциятдорро барои иштирок дар озмунцои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонк, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:МАТНИ ПУРРА ш.Душанбе 18.05.2017

Май 18, 2017 14:06

Хабарҳои дигари ин бахш