فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان در باره دعوت اولین نشست علنی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت پنجم

آگوست 18, 2016 08:22, 6,869 بازدید ها

اخبار مرتبط

Parlumon

امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان با صدور فرمانی نخستین نشست غیرنوبتی علنی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان را دعوت کرد.

بر اساس این فرمان که  مطابق ماده 52 قانون اساسی تاجیکستان صادر شده است نشست پارلمان تاجیکستان روز 24 اوت در شهر دوشنبه دعوت شده است.

موضوع نشست مذکور بررسی طرح قانون جمهوری تاجیکستان “در باره عفو” می باشد.

آگوست 18, 2016 08:22, 6,869 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش

نظر سنجی

شما کدام يک از رسانه ها را بيشتر ترجيح می دهيد

نتایج

جای برای تبلیغ