مجله پاکستانی “Invoice Magazine” تشبث رئیس جمهوری تاجیکستان مربوط به آب را نشر کرد

فوریه 14, 2017 09:11, 1,060 بازدید ها

اخبار مرتبط

meg

مجله پاکستانی “Invoice Magazine” تشبث جدید بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت، رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را در مورد اعلام ده‌ساله بین‌المللی عمل “آب برای توسعه پایدار”، سالهای 2018-2028 در شماره نوبتی خود نشر کرد. مواد این مجله با نام “رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان از استفاده ذخایر آبی با هدف توسعه پایدار حمایت نمود” منتشر شده است.

در این مقاله اهمیت بین‌المللی تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد وابسته به این تشبث و اهداف آن در زمینه حفظ ذخایر آبی کره زمین و تامین منافع بشریت ذکر شده‌اند.

مقالة مذکور در نشانی زیر با زبان انگلیسی دسترس است.

http://invoice.com.pk/2017/02/01/emomali-rahmon-president-tajikistan-advocates-water-for-sustainable-development/

فوریه 14, 2017 09:11, 1,060 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش

نظر سنجی

شما کدام يک از رسانه ها را بيشتر ترجيح می دهيد

نتایج

جای برای تبلیغ