سربازان جدید به نیروهای مسلح تاجیکستان شامل می شوند

مارس 14, 2017 18:28, 286 بازدید ها

اخبار مرتبط

shkoli

امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان با صدور فرمانی سربازانی را که زمان خدمت ایشان در صفوف نیروهای مسلح کشورمان پایان یافته است، مرخص کرد.

بر اساس این فرمان سربازان جدید متولد سالهای 1990-1999 به صفوف نیروهای مسلح تاجیکستان شامل خواهند شد.

در این فرمان که بر اساس ماده 7 قانون جمهوری تاجیکستان «در باره دفاع» صادر شده است، از جمله گفته شده است:

  1. سربازانی که زمان خدمتشان در صفوص نیروهای انتظامی تاجیکستان انجام شده است، ماههای

آوریل- می سال 2017 از صفوف نیروهای مسلح جمهوری تاجیکستان، نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان، گارد ملی جمهوری تاجیکستان، نیروهای داخلی وزارت کشور جمهوری تاجیکستان، نیروهای دفاع‌ شهروندی کمیته وضع اضطراری و مدافعه‌ شهروندی وابسته دولت تاجیکستان، تیپ محافظین ریاست اجرای جزای جنای وزارت دادگستری جمهوری تاجیکستان و گردان حربی کشاورزی آژانس تامینات اموال ویژه وابسته دولت تاجیکستان به احتیاط مرخص شوند.

  1. ماههای آوریل- می سال 2017 شهروندان جنس مرد 18 سال و شهروندان سن بزرگتر

جمهوری تاجیکستان که حقوق تاخیر زمان دعوت یا آزاد بودن از دعوت به خدمت حربی را ندارند، برای خدمت به صفوف نیروهای مسلح جمهوری تاجیکستان، نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان، گارد ملی جمهوری تاجیکستان، نیروهای داخلی وزارت کشور جمهوری تاجیکستان، نیروهای دفاع‌ شهروندی کمیته وضع اضطراری و مدافعه‌ شهروندی وابسته دولت تاجیکستان، تیپ محافظین ریاست اجرای جزای جنای وزارت دادگستری جمهوری تاجیکستان و گردان حربی کشاورزی آژانس تامینات اموال ویژه وابسته دولت تاجیکستان دعوت کرده شوند.

  1. وزارت دفاع‌ جمهوری تاجیکستان، رئیسان کمیسیون دعوت استان بدخشان، استانها، شهر دوشنبه

و شهر و نواحی دعوت شهروندان را از حساب دعوتشوندگان به طور مشخص انتخاب‌شده به نیروهای مرزبانی، گارد ملی و قسمهای حربی تعیینات مخصوص، با نظرداشت خصوصیت خاص خدمت در این واحدها و تکمیل آنها با اشتراک نمایندگان مقامات امنیت و امور داخلی عملی نمایند.

  1. رئیسان شهر و نواحی با درک مسئولیت همراه با کمیسارهای حربی برای عملی نمودن مقررات

ماده 23 قانون جمهوری تاجیکستان «در باره عهده‌داری عمومی حربی و خدمت حربی» دعوت متشکلانه شهروندان را به خدمت حربی راه اندازی نمایند.

  1. وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، کمیته جوانان، ورزش و توریسم وابسته دولت تاجیکستان،

کمیته تلویزیون و رادیو وابسته دولت تاجیکستان آمادگی و جریان دعوت شهروندان را به خدمت حربی به طور وسیع انعکاس نموده، خدمت حربی را در نیرو‌های مسلح جمهوری تاجیکستان همچون وظیفه مقدس هر شهروند جمهوری تاجیکستان ترغیب و تشویق نمایند.

  1. وزارت بهداشت حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان برای تشخیص طبی دعوتشوندگانی،

که از جانب کمیسیون دعوت استان بدخشان، استانها، شهر دوشنبه و شهر و نواحی تابع جمهوری دعوت شده‌اند، طبیبان و متخصصان باتجربه را سفربر نماید.

مارس 14, 2017 18:28, 286 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش

1ملاقات پیشوای ملت امامعلی رحمان با فیلیپ بینیت معاون اول رئیس بانک اروپایی تجدید و توسعه
1پیام تبریکی آلکساندر فان در بلن رئیس جمهوری اتریش به امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان
2پیام تبریکی پیشوای ملت امامعلی رحمان به آلکساندر فان در بلن رئیس جمهوری اتریش
1مراسم نوروزی در باغ «وحدت» در ناحیه باباجان غفوراف
1اشتراک پیشوای ملت امامعلی رحمان در برنامه کنسرتی در کاخ فرهنگ سغدیان
2آغاز امور آبیاری در موضع سامغار شهرک سیحون ناحیه باباجان غفوراف
1آغاز کاشت پنبه در خواجگی به نام تورسونبای قوشت اف ناحیه باباجان غفوراف
1مشورت کاری پیشوای ملت امامعلی رحمان با رهبران و فعالان استان سغد
4شناسایی پیشوای ملت امامعلی رحمان با جریان تجدید در جمعیت سهامی گشوده آسایشگاه “زمرد”
3افتتاح باغ فرهنگی و تفریحی به نام سیف‌الدین اسفرگی
1مورد بهره‌برداری قرار دادن کارخانه «برکت اسفره» در شهر اسفره
1آغاز سفر کاری پیشوای ملت به شهر اسفره استان سغد

نظر سنجی

شما کدام يک از رسانه ها را بيشتر ترجيح می دهيد

نتایج

جای برای تبلیغ