پیام تبریک ماهد نجیب بن تون حاجی عبد الرزاق نخست وزیر مالزی به امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان

مارس 16, 2017 11:02, 360 بازدید ها
22

امروز ماهد نجیب بن تون حاجی عبد الرزاق، نخست وزیر مالزی پیام تبریکی به امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان پیام تبریکی ارسال نمود، که در آن، از جمله آمده است:

“جناب عالی،

مالزی و جمهوری تاجیکستان از روزی، که در سال 1992 مناسبات دیپلماتیک را برقرار نمودند، روابط صمیمی و دوستانه دارند.

در این روز خاطرمان 25-مین سالگرد مناسبات دیپلماتیک میان کشورهای ما با رضائیت می‌خواهم همکاری نزدیک و سازنده بین دولتی، که بر اهداف مشترک ما در راستای تامین صلح و شکوفای برای مردمان ما و اینچنین نظر یکسان ما نسبت به مسائل گلوبالی اساس یافته‌اند، تاکید نمایم. اطمینان دارم، که مناسبات نیک بین کشورهای ما در آینده نیز ادامه‌ خواهند یافت.

من همچنین مطمئنم، که تحت رهبری خردمندانه و ماهرانه شما همکاری های مالزی و تاجیکستان بیش از پیش گسترش و توسعه خواهند یافت. من آمادگی خویش را برای همکاری نزدیک با شما جهت تحکیم آینده مناسبات دوجانبه در راستای منافع سودمند مردمان ما ابراز می‌نمایم”.

مارس 16, 2017 11:02, 360 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش

1ملاقات پیشوای ملت امامعلی رحمان با فیلیپ بینیت معاون اول رئیس بانک اروپایی تجدید و توسعه
1پیام تبریکی آلکساندر فان در بلن رئیس جمهوری اتریش به امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان
2پیام تبریکی پیشوای ملت امامعلی رحمان به آلکساندر فان در بلن رئیس جمهوری اتریش
1مراسم نوروزی در باغ «وحدت» در ناحیه باباجان غفوراف
1اشتراک پیشوای ملت امامعلی رحمان در برنامه کنسرتی در کاخ فرهنگ سغدیان
2آغاز امور آبیاری در موضع سامغار شهرک سیحون ناحیه باباجان غفوراف
1آغاز کاشت پنبه در خواجگی به نام تورسونبای قوشت اف ناحیه باباجان غفوراف
1مشورت کاری پیشوای ملت امامعلی رحمان با رهبران و فعالان استان سغد
4شناسایی پیشوای ملت امامعلی رحمان با جریان تجدید در جمعیت سهامی گشوده آسایشگاه “زمرد”
3افتتاح باغ فرهنگی و تفریحی به نام سیف‌الدین اسفرگی
1مورد بهره‌برداری قرار دادن کارخانه «برکت اسفره» در شهر اسفره
1آغاز سفر کاری پیشوای ملت به شهر اسفره استان سغد

نظر سنجی

شما کدام يک از رسانه ها را بيشتر ترجيح می دهيد

نتایج

جای برای تبلیغ