متن کامل سخنرانی پیشوای ملت در ملاقات با ضیائیان کشور

مارس 20, 2017 16:21, 285 بازدید ها
32735138313_88d9f0be7c_z

هم‌وطنان عزیز!

محترم نمایندگان اهل ضیا!

در آغاز سخن می‌خواهم تمام مردم شریف تاجیکستان، هم‌وطنان برون‌مرزی، کل تاجیکان و فارسی‌زبانان دنیا و مردم کشورهای حوزه تمدن نوروز و تک-تک شما، حاضرین ارجمند را به افتخار فرارسی این آیین خسروانی، یعنی نوروز که چند سال است به عنوان جشن بین‌المللی تجلیل می‌گردد، صمیمانه تبریک گویم.

نوروز باستانی که مخصوصیت برجسته آن جشن فرح خرد و بزرگ، یعنی تمام مردم می‌باشد، در کشور ما به شرافت استقلالیت دولتی با رمز و آینهای قدیم و رنگ و طراوت بسا دلچسپ و زیبنده خود احیا گردیده، به یکی از دوستداشتترین جشنهای ملی ساکنان تاجیکستان بهشت‌آسایمان تبدیل شده است.

یعنی مردم ما – مرد و زن، بزرگسال و جوان، همه این جشن را انتظاری می‌کشند، برای استقبال ارزنده آن آمادگی می‌گیرند، رسم و آیینهای نوروزی را با خوشحالی و دست‌جمعانه به جا آورده، بهترین نیت و آرزوهای خود را با نوروز که سال نو اجدادیمان می‌باشد، پیوند می‌دهند.

همچون رمز نیک نوروزی ملاقات راهبر دولت با نمایندگان ضیائیان نیز هر سال در آستانه این جشن مبارک ملی امان برگزار می‌گردد.

باید گفت که احیای جنبه‌های مردمی نوروز، ترغیب و تبلیغ منتظم سنتهای این جشن باستانی، مردمی شدن افکار و ارزشهای جاودانه آن و به این واسطه تحکیم پایه‌های فرهنگی زندگی جامعه ما یکی از وظایف مهمترین اهل ضیا می‌باشد.

وابسته به این، می‌خواهم بار دیگر خاطرنشان نمایم که سطح دانش و معرفت مردم، خصوصا، نوجوانان و جوانان را تکمیل داد، حس افتخار ملی نسلها را بیدار ساختن و در شرایط مرکب جهانی‌شوی اصالت و ارزشهای ملی را حفظ کردن رسالت هر یک ضیای وطن‌دوست به شمار می‌رود.

ما از روزهای اول صاحب‌استقلالی به اهل ضیا تکیه کرده، تشبثهای سازنده آنها را پیوسته جانبداری می‌نمایم.

زیرا ضیائیان همچون نیروی فعال و توانای جامعه می‌توانند در تشکل خودشناسی و خودآگاهی ملی نقش ارزشمند گذارند و منافع ملی و دولتی را صادقانه و قاطعانه حفظ نمایند.

سال گذشته که برای مردم ما سال واقعا تاریخی بود، ضیائیان ما، از جمله اساتید، دانشمندان، شاعران و نویسندگان، رسامان و آهنگسازان و اهل صنعت جهت در سطح بلند برگزار گردیدن جشن 25-سالگی استقلالیت دولتی، قبل از همه، توسط دایر نمودن نشست های علمی و فرهنگی فعالانه شرکت کردند و در مسائل ترغیب ماهیت استقلالیت دولتی و حفظ دستاوردهای دوران صاحب‌استقلالی سهم پرارزش گذاشتند که ما از چنین اقدام وطن‌دوستانه آنها سپاسگزاریم.

واقعا، ترغیب بزرگترین دستاورد ملت ما-استقلالیت و آزادی از اولویت های وظایف ضیائیان به شمار رفته، آنها باید در تحقیقات و اثرهای خود محتوای این مفهوم های مقدس را باز هم بیشتر انعکاس سازند، به خاطر تحکیم ثبات سیاسی، وحدت و همدیگرفهمی، افتخار وطنداری و حفظ منافع تاجیکستان عزیز، اینچنین، زبان، فرهنگ، رسم و آیین و سنن و عنعنه‌های ملی در آینده نیز تلاش نمایند.

ما سال 2017 را سال جوانان اعلام نمودیم و باوری داریم که شما، اهل ضیا، تشبثهای نسل آینده‌ساز را پشتیبانی کرده، در قلب هر نوجوان و جوان حس ملی و احساس گرم وطن‌دوستی را بیدار می‌سازید، آنها را به راه آموختن علم و دانش، کسب و هنر و آباد و پیشرفته گردانیدن وطن عزیزمان-تاجیکستان هدایت می‌نماید.

ما باید به ضیائیان جوان راه گشاده، برای آنها امکان فراهم آریم که دستاورد و اختراعات و محصول ایجاد خود را به دیگران معرفی سازند.

مخصوصا، جذب این طبقه نیرومند به آموزش علم و از خود کردن فنآوری و تکنولوژیهای معاصر اهمیت مهم دارد.

محض با همین سبب، دولت تاجیکستان به رشد علم توجه ویژه داده، جلب نوجوانان و جوانان را به این عرصه مهم از جمله مهمترین مسائل می‌شمارد.

از این رو، ساختارهای علمی و تعلیمی کشور را ضرور است که آموزش علوم معاصر، بخصوص، علوم طبیعی و ریاضی را جدی به راه مانده، برگزاری محافل و نشستهای علمی را در تمامی زینه‌های تحصیلات و مؤسسه‌های علمی بیشتر سازند و جوانان را به چنین نشست و همایشها بیشتر جلب نمایند.

در پیام خود به مجلس عالی کشور روز 22 دسامبر سال 2016 در مورد نقش کلیدی علم وطنی در رشد استوار جامعه تاکید کرده بودم.

عالمان را ضرور است که به رشد آینده علوم ریاضی و طبیعتشناسی و فنآوری توجه مخصوص ظاهر کرده، فعالیت خود را در سمت اختراعکاری و نوآوری، همچنین، جلب جوانان به کارهای علمی و اختراعکاری باز هم تقویت بخشند.

یکی از اهداف مهمترین ما برای دوره نزدیک-گذرش از کشور کشاورزی به کشور صنعتی-کشاورزی به شمار می‌رود.

بنا بر این، در استحصالات وطنی تطبیق دستآوردهای علمی و نوآوری و تکنولوژی عالمان کشور در راه رسیدن به این هدف نقش اساسی می‌بازند.

با هدف تحکیم مناسبت علم با تولیدات و در تولیدات وطنی تطبیق دستآوردهای علم و تکنولوژی های نوآوری در پیام دستور داده بودم که در ساختار فرهنگستان علوم مرکز تطبیق تکنولوژی های نوآوری تاسیس داده شود.

فعالیت علمی و علمی و تشکیلی این مرکز باید در سمت تقویت اقتدار تولیداتی وطنی توسط تطبیق دستآوردهای علمی نقش مؤثر داشته باشد.

تنها رابطه مستحکم علم و عملیه می‌تواند به تولیدات تاثیر مثبت رساند و نظریه‌ و اختراعات عالمان در عمل تطبیق گردند.

از این لحاظ، ما را ضرور است که به آموزش مشکلات معاصر و کشفیات و اختراعات مربوط به تولیدات توجه جدی ظاهر نمایند.

در برابر این، عالمان عرصه جامعه‌شناسی نیز باید امور علمی خود را به سمتهای تامین امنیت دولتی، حفظ منافع ملی و آگاهی اهل جامعه از تاثیر خوف و خطرات جهان معاصر روانه نمایند، زیرا این مسائل اهمیت بیشتررا کسب کرده، به مناسبات بین‌المللی و ثبات و آرامی سیاره تاثیر عمیق می گذارد.

کشور ما نیز از لحاظ موقع جغرافی خود از اثرات این روندها در کنار بوده نمی‌تواند.

بنا بر این، جامعه‌شناسان باید روندهای ذکرشده را فعالانه تحلیل کرده، در مورد جنبه‌های گوناگون و عواقب آنها به امنیت و ثبات دولت و جامعه ما اندیشه و خلاصه‌های اساسناک ارائه نمایند.

در مرحله حاضر استفاده از امکانات موجود، از جمله توسط رسانه‌های خبری ذهن و جهان‌بینی مردم، بویژه نوجوانان و جوانان را به تفکر علمی پراگماتیکی و پیشرفته و عملگرا تبدیل دادن وظیفه ضیائیان می‌باشد.

در این سمت از تجارب دولتهای مترقی وسیع استفاده نموده، ترغیب تفکر پیشرفته و حس ملی را وسعت بخشیدن قرض وجدانی هر یک ضیای وطن‌دوست می‌باشد.

حاضرین ارجمند!

رشد منتظم عرصه فرهنگ که به بهداشت دنیای معنوی انسان تاثیر عمیق گذاشته، جهان‌بینی و تفکر، ذهن و شعور، میل و رغبت زیباپسندی و هنر ایجادگری و عنعنه‌های مردم فرهنگسالار ما را تشکل می‌دهد، در مرکز توجه دولت قرار دارد.

ضرور است که اهل ایجاد کشور – عالمان، خادمان ادبیات، تئاتر، صنعت تصویری، موسیقی، سینما و دیگران نیز با نظرداشت این رسالت انسانساز فرهنگ به رشد همه‌جانبه و منتظم آن توجه باز هم بیشتر ظاهر نمایند.

به شرافت صاحب‌استقلالی ما در سمت حفظ و نگهداری میراث فرهنگی خلق کهن‌بنیادمان تمام تدابیر امکانپذیر را ‌اتخاذ کردیم و در دوران نچندان طولانی به احیا و تحکیم اصالت ملی، زبان و فرهنگ که رکنهای اساسی دولتداری می‌باشند، موفق گردیدیم.

فرهنگ ملی ما زمینه‌های استوار داشته، با تاریخ و عنعنه‌های قدیم و گوناگون‌رنگی و خصوصیت های ویژه خود، از جمله آثار خطی نادر، مصوره‌های کم‌نظیر، موسیقی “شش‌مقام”، “فلک” و صدها دستآورد و پدیده‌های دیگر هنر و ادب امروز در جهان مشهور است.

این میراث پرغناوت ملی را حفظ و تامین نمودن رشد آینده آن وظایف نتنها دولت، بلکه قرض وجدانی و انسانی هر یک فرد صاحبفرهنگ کشور، مخصوصا، ضیائیان می‌باشد.

باید گفت که هرچند در ظرف سالهای صاحب‌استقلالی در مورد بهبود وضع فرهنگ ملی در اکثر شهر و نواحی، از جمله در نواحی کوهستانی کارهای زیاد را عملی نمودیم، اما سطح و صفت فعالیت مؤسسه‌های فرهنگی و تفریحی و فراگیری دایره‌های گوناگون مردم به تدابیر فرهنگی هنوز هم بهبودی می‌خواهد.

از این رو، وزارت های فرهنگ، آموزش و پرورش و علم و مقامات اجرائیه حاکمیت دولتی استانها و شهر و نواحی را ضرور است که دایر به حل این مسائل تدابیر مشترک را عملی نمایند.

یکی از بخش های دیگر فرهنگ که به پشتیبانی و فعالیت هماهنگشده تمامی ساختارهای ذی دخل در سمت رشد آینده آن نیاز دارد، صنعت تئاتری می‌باشد.

صنعت تئاتری می‌تواند تاریخ و تمدن، ارزش های ملی و زندگی معاصران ما را به جهانیان معرفی نماید.

سبب اساسی عدم توسعه عرصه نبودن اثرهای درام موافق به ذوق تماشابین امروز می‌باشد.

بنا بر عدم فعالیت درست شورای بدیعی در نزد وزارت فرهنگ، عدم تاسیس بررسی اثرهای صحنه ای و نبودن طلبات جدی نسبت به انتخاب اثرهای صحنه ای به تماشابینان اثرهای کم‌مضمون و کم اهمیت پیشنهاد می‌شوند.

در نتیجه امروز تعداد تماشابین کاهش یافته، موقع تئاترها در جامعه سست در حال ضعیف شدن است.

طوری می‌دانید، تئاتر را آیینه حیات می‌گویند و این نوع صنعت باید روح سالم داشته باشد.

یعنی برای تئاترهای کشور اثرهای تالیف باید کرد که روح قوی مردم تاجیکستان را افاده نمایند، حیات آسوده ملت را انعکاس کنند و ذوق و هوس تماشابین را به زندگی بیشتر گردانند.

هرچند در پنج سال اخیر در تئاترهای جمهوری، استانها و شهر و نواحی 172 اثر روی صحنه آمده باشد، اما آنها هنوز طلبات تماشابین را قانع کرده نمی‌توانند.

قسم زیاد این نمایشنامه‌ها تکرار همدیگر بوده، از لحاظ مضمون و محتوا یکرنگ و یکمرام می‌باشند.

بعضی نمایشنامه‌ها اثرهای ترجمه ای بوده، از روزگار مردم ما دورند و تماشابین آنها را خوب قبول کرده نمی‌تواند.

در بیشتر صحنه ها موضوعات روز، واقعه و رویدادهای دوران استقلالیت، حیات مردم تاجیک و مسائل معنوی و اخلاقی کم مشاهده می‌شوند.

به مثل دیگر ایجادگاه های بزرگ تئاتر نیز باید پاسخگوی روندهای مبرم زندگی باشد.

از این لحاظ، ادیبان ما را ضرور است یکجا با خادمان تئاتر اثرهای صحنه ای تولید کنند که حیات گذشته و امروز ملت تاجیک را واقع‌بینانه و رنگین انعکاس نموده، جهان معنوی تماشابین را غنی گردانند.

در برابر این، جهت آماده کردن هنرپیشه‌ها، کارگردانها و رسامان تئاتر، از جمله برای تئاتر ملی که امروزها بنیاد آن ادامه‌ دارد، اینچنین، دایر به تشکیل استودیو‌های خرد در نزد تئاترها تدابیر ضروری ‌اتخاذ شود.

می‌خواهم مخصوص تاکید نمایم که در دوران جهانی‌شوی ضرورت گرامیداشت فرهنگ ملی، بلند برداشتن سطح معنویات انسان، تربیه و تشکل نسل نوجوان که وظایف بزرگ بنیاد جامعه آینده را بر عهده می‌گیرد، به مراتب می‌افزاید.

در این اساس ما باید در قلب آنها زیرکی سیاسی و خودشناسی ملی را که بر پایه احترام و دوست داشتن وطن-مادر، زبان و ارزشهای تاریخی و فرهنگی تشکل می‌یابد، توسط برگزاری همایش های گوناگون فرهنگی جای دهیم.

زیرا تنها شخص از تاریخ و فرهنگ ملت خویش باخبر، خودشناس و خودآگاه و دارای حس بلند ملی در جامعه مقام و موقع سزاوار پیدا کرده می‌تواند.

در مرحله کنونی سیاست فرهنگی دولت صاحب‌استقلال تاجیکستان به تامین امنیت فرهنگی کشور، تحکیم ارکان معنوی دولتداری، توسعه تفکر سازنده و بنیادگرانه، بالاروی افتخار ملی و احساس وطنداری ساکنان کشور، یعنی به تقویت هویت ملی نگرانیده شده است که در این روند نقش ضیائیان باید نظررس باشد.

وابسته به این، یک نکته مهم را خاطرنشان می‌سازم که فقط ملتی که به فرهنگ ملی احترام می‌گذارد، همیشه به دستآوردهای چشمرس نایل گردیده، هویت ملیش را استوار می‌نماید و ثابت‌قدمانه جلو می‌رود.

امروز رشد صنعت سینما نیز از جمله مسائل مهمترین می‌باشد.

سینمای تاجیک باید در موضوعات تاریخی، وطن‌دوستی، خودشناسی و مشکلات معاصر فیلمهای ضبط کند.

اما چنان که می‌بینیم، بیشتر فیلمها به ذوق تماشابین امروز موافق نیستند.

با تشبث ما ماه می سال 2015 شورای دولتی رشد هنر فیلمبرداری تاسیس داده شد.

اما هرچند از بین دو سال سپری گردید، شورای مذکور تا امروز هیچ فیلمنامه ای را بررسی نکرده، از جانب ادیبان کشور نیز اثری پیشنهاد نشده است.

با نظرداشت چنین وضع، به حکومت کشور دستور داده می‌شود که در مهلت دو ماه دایر به وارد کردن تغییرات به قرار تصویب کرده خود از 26 دسامبر سال 1997 جهت تاسیس ساختار جداگانه – مؤسسه دولتی “تاجیکفیلم” و به آن همراه نمودن “تاجیک سینما” تدابیر ضروری اتخاذ نماید.

تاکید می‌کنم که ضیائیان کشور به مسائل رشد عذصه تئاتر و سینما همچون جزء مهمترین حیات فرهنگی کشور نباید بی‌طرف باشند.

برعکس، ضیای اصیل در روند تشکل و توسعه تفکر ملی همیشه فعال بوده، به روند پیشرفت معنویات جامعه تاثیر می‌رساند، کمبود جامعه را از همه پیش درک می‌کند و برای رفع آنها تدبیر می‌جوید.

باور دارم که شما، ضیائیان کشور، در این عمل خیر و شایسته در آینده نیز سهم ‌ارزشمند خود را گذاشته، به خاطر گسترش و توسعه بیشتر تفکر اهل جامعه جد و جهد می‌نمایید و همچون نیروی پیشقدم در روند تحکیم پایه‌های دولتداری ملی و آبادی و پیشرفت تاجیکستان عزیز سعی و تلاش وطن‌دوستانه خود را دریغ نمی‌دارید.

باعث افتخار است که ما و شما نوروز امساله را در آغاز عملی شوی تشبث نو تاجیکستان در مورد ده‌ساله بین‌المللی عمل “آب برای توسعه پایدار” جشن می‌گیریم.

آب همچون واسطه اساسی حیات انسان در آیین گذشتگان ما رکن مقدس و یکی از چهار عنصور اساسی زندگی به شمار رفته، صرفه‌کارانه استفاده نمودن آن را اجداد ما همچون اندرز زندگی نسلها بسیار مهم می‌شمردند.

با نظرداشت مشکلات آب که امروز بشریت به آن رو به رو آمده است، اهل ضیای کشور باید در ترغیب اهمیت پیشنهاد مذکور پیش‌صف و فعال باشند و در سمت عملی نمودن پیشنهاد تاجیکستان و همکاری با جامعه جهان هرچه بیشتر جد و جهد نمایند.

به خاطر عملی شدن اهداف نیک آینده‌ساز شما به تک-تک شما برار کار و موفقیت های تازه ایجادی می‌خواهم.

بار دیگر تمام مردم شریف تاجیکستان، هم‌وطنان برون‌مرزی، همه شما، حاضرین محترم و کل ضیائیان کشور را به افتخار جشن نوروز بین‌المللی صمیمانه تبریک گفته، به شما و هر فرد وطن خانه ‌‌آباد، بخت و سعادت و به وطن محبوبمان صلح و آرامی جاودانی آرزو می‌نمایم.

نوروزتان مبارک باشد، هم‌وطنان عزیز و اهل ضیای کشور!

مارس 20, 2017 16:21, 285 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش

نظر سنجی

شما کدام يک از رسانه ها را بيشتر ترجيح می دهيد

نتایج

جای برای تبلیغ