مراسم نوروزی در باغ «وحدت» در ناحیه باباجان غفوراف

مراسم نوروزی در باغ «وحدت» در ناحیه باباجان غفوراف

🕔16:27, 25.مارس 2017

در چهارچوب سفر کاری به شهر و نواحی استان سغد بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی- پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان در مراسم نوروزی در باغ «وحدت» ناحیه باباجان غفوراف شرکت کردند. در باغ «وحدت» که چند سالی

ادامه مطلب
اشتراک پیشوای ملت امامعلی رحمان در برنامه کنسرتی در کاخ فرهنگ سغدیان

اشتراک پیشوای ملت امامعلی رحمان در برنامه کنسرتی در کاخ فرهنگ سغدیان

🕔13:42, 25.مارس 2017

امروز در شهر خجند بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت، رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با هدف مشاهده برنامه کنسرتی خوانندگان ممتاز پنج تیم تازه تاسیس موسیقی استان سغد به کاخ فرهنگ «سغدیان» تشریف آوردند. نخست رئیس

ادامه مطلب
آغاز امور آبیاری در موضع سامغار شهرک سیحون ناحیه باباجان غفوراف

آغاز امور آبیاری در موضع سامغار شهرک سیحون ناحیه باباجان غفوراف

🕔11:43, 25.مارس 2017

در ناحیه باباجان غفوراف استان سغد بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی-پیشوای ملت، رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مزارع بیکار سامغار در شهرک جدید سیحون پایگاه توزیع آب با هدف کشاورزی را مورد بهره برداری قرار داد. آب مذکور

ادامه مطلب
آغاز کاشت پنبه در خواجگی به نام تورسونبای قوشت اف ناحیه باباجان غفوراف

آغاز کاشت پنبه در خواجگی به نام تورسونبای قوشت اف ناحیه باباجان غفوراف

🕔08:58, 25.مارس 2017

در سومین روز سفر کاری به شهر و نواحی استان سغد بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در خواجگی به نام تورسونبای قوشت اف جماعت دهات «اسماعیل» ناحیه باباجان غفوراف به جریان امور

ادامه مطلب
مشورت کاری پیشوای ملت امامعلی رحمان با رهبران و فعالان استان سغد

مشورت کاری پیشوای ملت امامعلی رحمان با رهبران و فعالان استان سغد

🕔19:32, 24.مارس 2017

24 مارس سال 2017 در شهر گلستان بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی-پیشوای ملت، رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با رهبران و فعالان استان سغد مشورت کاری برگزار نمودند. در کار مشورت وضع اقتصادی و اجتماعی استان سغد، جریان امور

ادامه مطلب
شناسایی پیشوای ملت امامعلی رحمان با جریان تجدید در جمعیت سهامی گشوده آسایشگاه “زمرد”

شناسایی پیشوای ملت امامعلی رحمان با جریان تجدید در جمعیت سهامی گشوده آسایشگاه “زمرد”

🕔12:42, 24.مارس 2017

در شهر اسفره بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی-پیشوای ملت، رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با جریان امور تجدید در جمعیت سهامی گشوده آسایشگاه موسون به “زمرد” شناس شدند. در جریان شناسای از شرایط آسایشگاه که کارمندان و متخصصین جمعیت

ادامه مطلب
افتتاح باغ فرهنگی و تفریحی به نام سیف‌الدین اسفرگی

افتتاح باغ فرهنگی و تفریحی به نام سیف‌الدین اسفرگی

🕔11:17, 24.مارس 2017

در چهارچوب بازدید کاری از شهر اسفره، بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مرکز این شهر باستانی در مراسم مورد بهره‌برداری قرار گرفتن باغ فرهنگی و تفریحی به نام سیف‌الدین اسفرگی شرکت

ادامه مطلب
مورد بهره‌برداری قرار دادن کارخانه «برکت اسفره» در شهر اسفره

مورد بهره‌برداری قرار دادن کارخانه «برکت اسفره» در شهر اسفره

🕔10:54, 24.مارس 2017

در روزهای تجلیل باشکوه نوروز جهانی با اشتراک پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر اسفره پروژه گوناگون مورد بهره‌برداری قرار گرفت. سرور دولت امامعلی رحمان نخست به کارخانه تازه‌بنیاد کارکرد میوجات موسوم به «برکت اسفره» تشریف آورده، آنرا مورد

ادامه مطلب
آغاز سفر کاری پیشوای ملت به شهر اسفره استان سغد

آغاز سفر کاری پیشوای ملت به شهر اسفره استان سغد

🕔10:09, 24.مارس 2017

صبح روز جمعه بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی-پیشوای ملت، رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با هدف شرکت در افتتاح چند پروژه مهم به شهر اسفره استان سغد تشریف آوردند. در فرودگاه موقتی شهر پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را

ادامه مطلب
افتتاح بنای جدید مسکونی نه طبقه در شهر خجند و شرکت در بزم نوروزی 500 کودک یتیم

افتتاح بنای جدید مسکونی نه طبقه در شهر خجند و شرکت در بزم نوروزی 500 کودک یتیم

🕔15:46, 23.مارس 2017

در چارچوب سفر کاری به استان سغد بنیان گذار صلح و وحدت ملی- پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان در شهر خجند  یک بنای جدید مسکونی  نه طبقه را با مرکز های تجاری و خدمت رسانی مورد بهره

ادامه مطلب
بازدید پیشوای ملت از جمعیت دارای مسئولیت محدود «اطلس خجند» در استان سغد

بازدید پیشوای ملت از جمعیت دارای مسئولیت محدود «اطلس خجند» در استان سغد

🕔15:30, 23.مارس 2017

بنیان گذار صلح و وحدت ملی- پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان در شهر خجند استان سغد از جمعیت دارای مسئولیت محدود «اطلس خجند» بازدید کردند. کارخانه «اطلس خجند» هنوز سال 1966 ساخته شده و از آن زمان

ادامه مطلب
افتتاح ساختمان جدید مکتب متوسط شماره 14 در روستای اونجی ناحیه باباجان غفوراف

افتتاح ساختمان جدید مکتب متوسط شماره 14 در روستای اونجی ناحیه باباجان غفوراف

🕔11:04, 23.مارس 2017

در روز اول سفر کاری خود به استان سغد بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، در روستای اونجی ناحیه باباجان غفوراف ساختمان جدید مکتب متوسط شماره 14 را افتتاح کردند. هنگام شناسایی با

ادامه مطلب
آغاز سفر پیشوای ملت امامعلی رحمان به استان سغد

آغاز سفر پیشوای ملت امامعلی رحمان به استان سغد

🕔09:48, 23.مارس 2017

امروز بنیان گذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان با سفر کاری به استان سغد تشریف آورد. پیشوای ملت امامعلی رحمان را در فرودگاه بین المللی شهر خجند رئیس استان سغد و ساکنان

ادامه مطلب
اشتراک پیشوای ملت امامعلی رحمان در طنطنه های جشن نوروز جهانی در نوروزگاه دوشنبه

اشتراک پیشوای ملت امامعلی رحمان در طنطنه های جشن نوروز جهانی در نوروزگاه دوشنبه

🕔19:27, 21.مارس 2017

بنیان گذار صلح و وحدت ملی- پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان روز سه­شنبه 21 مارس در طنطنه‌های عیدانه نوروزی که در نوروزگاه پایتخت برگزار گردید، اشتراک و سخنرانی کردند. امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن سخنرانی  حاضرین

ادامه مطلب
اشتراک پیشوای ملت امامعلی رحمان در طنطنه‌های عیدانه به افتخار جشن جهانی نوروز در شهر تورسون زاده

اشتراک پیشوای ملت امامعلی رحمان در طنطنه‌های عیدانه به افتخار جشن جهانی نوروز در شهر تورسون زاده

🕔11:18, 21.مارس 2017

در شهر تورسون زاده بنیان گذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان  در طنطنه‌های عیدانه نوروزی اشتراک و سخنرانی کرد. طنطنه های اصلی تجلیل از نوروز جهانی در ورزشگاه مرکزی شهر برگزار گردید

ادامه مطلب
افتتاح ساختمان مسکونی شش طبقه  در شهر تورسون زاده

افتتاح ساختمان مسکونی شش طبقه در شهر تورسون زاده

🕔10:31, 21.مارس 2017

در خیابان موسوم به احمد دانش شهر تورسون زاده بنیان گذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان یک ساختمان مسکونی شش طبقه را مورد بهره برداری قرار دادند. احداث این ساختمان سال 2015

ادامه مطلب
آغاز کاشت پنبه با استفاده از روش آبیاری قطره ای در شهر تورسون زاده

آغاز کاشت پنبه با استفاده از روش آبیاری قطره ای در شهر تورسون زاده

🕔09:25, 21.مارس 2017

در جماعت دهات «ریگر» شهر تورسون زاده بنیان گذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان به کاشت پنبه با استفاده از روش آبیاری قطره ای آغاز بخشیدند. رئيس جمهور تاجیکستان با دهقانان  صحبت

ادامه مطلب
آغاز سفر کاری پیشوای ملت امامعلی رحمان به شهر تورسون زاده

آغاز سفر کاری پیشوای ملت امامعلی رحمان به شهر تورسون زاده

🕔09:13, 21.مارس 2017

صبح امروز بنیان گذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان به منظور شرکت در مراسم باشکوه تجلیل از نوروز بین المللی به شهر تورسون زاده سفر کردند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را

ادامه مطلب
ملاقات پیشوای ملت امامعلی رحمان با ضیائیان کشور

ملاقات پیشوای ملت امامعلی رحمان با ضیائیان کشور

🕔16:48, 20.مارس 2017

امروز در کاخ نوروز بنیان گذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان در آستانه جشن فرخنده نوروز بین المللی  با ضیائیان کشور ملاقات انجام دادند. در آغاز سرور دولت امامعلی رحمان  حاضرین، تمام

ادامه مطلب
متن کامل سخنرانی پیشوای ملت در ملاقات با ضیائیان کشور

متن کامل سخنرانی پیشوای ملت در ملاقات با ضیائیان کشور

🕔16:21, 20.مارس 2017

هم‌وطنان عزیز! محترم نمایندگان اهل ضیا! در آغاز سخن می‌خواهم تمام مردم شریف تاجیکستان، هم‌وطنان برون‌مرزی، کل تاجیکان و فارسی‌زبانان دنیا و مردم کشورهای حوزه تمدن نوروز و تک-تک شما، حاضرین ارجمند را به افتخار فرارسی این آیین خسروانی، یعنی

ادامه مطلب

نظر سنجی

شما کدام يک از رسانه ها را بيشتر ترجيح می دهيد

نتایج

جای برای تبلیغ