БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

Ноябрь 20, 2019 10:25

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД
Комиссияцои муштараки озмуни хариди бахши Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон дар минтақаи Рашт (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: ноцияи Рашт, шацраки Ғарм, кфчаи И.Сомонк-59 тел: 83131-22-4-43) ва ташкилотцои харидор
довталабони салоциятдорро барои иштирок дар озмунцои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонк, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:МАТНИ ПУРРА н.Рашт 20.11.2019

Ноябрь 20, 2019 10:25

Хабарҳои дигари ин бахш