БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

Октябрь 10, 2019 14:38

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД
Комиссияцои муштараки озмуни хариди бахши Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон дар минтақаи Рашт (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: ноцияи Рашт, шацраки Ғарм, кфчаи И.Сомони-59 тел: 83131-22-4-43) ва ташкилотцои харидор
довталабони салоциятдорро барои иштирок дар озмунцои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонк, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:МАТНИ ПУРРА н.Рашт 10.10.2019

Октябрь 10, 2019 14:38

Хабарҳои дигари ин бахш