پیام پیشوای ملت، رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان

ژانویه 20, 2016 14:40, 870 بازدید ها

اخبار مرتبط

7

!محترم اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان

!هم وطنان عزیز

پیام ‌سال جاری به مقام عالی قانونگذار کشور و مردم شریف تاجیکستان در شرایط مرکب گردیدن وضع جهان معاصر، گسترش ظهورات نهایت خطیر قرن جدید  –  تروریسم و افراطگرای، توسعه بی‌سابقه برخورد منافع قدرت‌ها برای تقسیم مجدد جهان و وابسته به این، باز هم .پیچیده و متشنج گردیدن وضع سیاسی سیاره، اینچنین شدت گرفتن بحران مالی و اقتصادی در بیشتر کشور‌های دنیا پیشنهاد می‌گردد

 سال 2015 به تاریخ جدید کشورمان، قبل از همه با تدابیر مهم سیاسی – انتخابات وکیلان به مجلس عالی و مجلس‌های محلی وارد گردید .

 می‌خواهم مخصوص خاطرنشان سازم که انتخابات در فضای صلح و  ثبات کامل و در سطح بلند سیاسی برگزار شده بار دیگر افزایش معرفت سیاسی و مسئولیت شهروندی مردم تاجیکستان را نشان داد .

 با استفاده از فرصت به کل مردم شریف کشور برای شرکت فعال در مهم‌ترین مراسم سیاسی سال بار دیگر اظهار سپاس می‌نمایم .

 در سال گذشته چند جشن مهم، از جمله کنفرانس بین‌المللی در مورد جمعب‌است روند تطبیق یکی از تشبث‌های تاجیکستان در سازمان ملل متحد  –  ده‌ساله بین‌المللی عملیات «آب برای جیات» در سال‌های 2005-2015، 700  –  سالگی متفکر برجسته مشرق زمین میر سیید علی همدانی و 3000  –  سالگی حصار باستانی برگزار گردیدند که همه آن‌ها برای گسترش احساس ملی، خودشناسی و خودآگاهی مردم کشور در تحکیم نفوذ و اعتبار کشورمان نقش مؤثر گذاشتند .

 سال 2015 با وجود تأثیر بحران مالی و اقتصادی جهانی و افزایش فشار به اقتصاد ملی ما در نتیجه زحمت مردم شرفمند کشورمان رشد مثبت اقتصادی و استواری نشان‌دهنده‌های مكراقتصادی تامین ‌گردیده، حجم مجموع محصولات داخلی به بیش از 48  میلیارد سامانی، سرعت افزایش آن به 6 درصد برابر شد .

 میزان فقر تا 31 درصد کاهش یافت و مجموع محصولات ناخالص ملی به هر فرد اهالی 3,8 درصد بیشتر شد. مبلغ پس‌انداز‌ها در دوام سال 9 میلیارد سامانی یا 35 درصد افزایش یافت.

 نشان‌دهنده‌های ذکر‌شده به ادامه پیدا کردن تمایل بهتر گردیدن وضع دیماگرفی و بهداشت اهالی مساعدت نمودند که در نتیجه درازعمری میانه شهروندان به 73,5 سال رسید و شماره فوت مادران و  کودکان نسبت به سال‌های پیش خیلی کاهش یافت .

 نشان‌دهنده فوت مادران هنگام تولد در پنج سال آخر 1,6 برابر و فوت کودکان 2,5 برابر کم شده‌است .

 سال 2015 در دایره برنامه‌های دولتی و عرصه ای بیش از 205 هزار جای نو کاری تاسیس داده شد. نشان‌دهنده قرض دولتی سال گذشته نسبت به مجموع محصولات ناخالص ملی 27,9 در صد را تشکیل کرد که این رقم طبق معیار‌های بین‌المللی وابسته به اداره‌کنی قرض نشان‌دهنده معتدل به حساب می‌رود .

در چارچوب تدبیر ضدبحرانی با مقصد با جای کار تامین نمودن شهروندان بدون اشتغال و مهاجران جویای کار به وطن برگشته برنامه دولتی مساعدت به شغل اهالی برای سال‌های 2016-2017 تصویب گردید که باید در اساس آن بیش از  300  هزار جا‌ی های نو کاری تاسیس و برقرار کرده شوند.

سال گذشته با سبب ادامه یافتن تمایل منفی در بازار‌های جهانی قیمت مال و  محصولات اساسی صادراتی کشور کاهش یافته، اثرات عامل‌های بیرونی به پل ملی زیاد گردید.

 حوادث طبیعی در دوام سال اتفاق افتاده، از جمله سردی هوا در استان سغد، سیل و  زمین‌لرزه در استان بدخشان، و دیگر ناحیه‌های منطقه رشت و استان ختلان به  اقتصاد مملکت در حجم بیش از 4 میلیارد سامانی خسارات وارد کرد.

سال 2015 تبادل تجاری خارجی کشور نسبت به سال 2014  18 درصد، از جمله صادرات 9 درصد، واردات 20 درصد و امور خدمات های مبلغی 7 درصد کاهش یافت.

در زمیته افزایش اقتصاد کشور، مدیرین ثمربخش ذخایر مالی دولتی و به اعتدال آوردن خراجات جهت اجرای تدابیر پیشبینی نمده پیام سال گذشته در این بخش از 1 ژوئیه سال روان مرحله نوبتی افزایش حقوق اجرا می‌شود.

از جمله حقوق کارمندان مقامات حاکمیت و اداره‌کنی دولتی، کارمندان مقامات حفظ حقوق و نظامیان 15 درصد، کارمندان مؤسسه‌های آموزش و پرورش به شمول مؤسسه‌های تحصیلات تامكتبی، میانه عمومی و عالی، علم ,فرهنگ، ورزش و بهداشت 20 درصد، مؤسسه‌های ساحه حفظ اجتماعیی، از جمله خانه پرستاری برای بزرگ سالان و معلولین، بخش های کمک اجتماعیی در خانه و مکان های تفریحی و  آسایشگاه‌ها برای سابقه‌داران جنگ و  محنت و شخصان به آن‌ها برابر 25 درصد زیاد کرده می‌شود.  حد اقل و حد نهایی حقوق بازنشستگی در اساس سن و سال تا 20 درصد بلند برداشته می‌شود .

 ادرارپولی دانشجویان و دیگر نوع های ادرارپولی 30 درصد و محقوق حد اقل 60 درصد زیاد شده، اندازه آن از 250 سامانی تا به 400 سامانی برابر می‌گردد.

برای ساختمان اکثر انشائات مهم و واردات تجهیزات و  تکنولوژی‌های معاصر نیز امتیاز‌ها مقرر ‌گردیده، حجم مبلغ عمومی آنها در شش سال آخر 20  میلیارد سامانی و تنها در سال گذشته 4 میلیارد سامانی را تشکیل کرد، یعنی این مبلغ‌ها با مقصد حمایت صاحب‌کاری در اختیار صاحب‌کاران گذاشته شده‌اند .

تطبیق چنین تدابیر امکان داد که شماره كارخانه‌های توایداتی مجهز با تکنولوژی‌های معاصر بیشتر گردیده، حجم واقعی تولید محصولات صناعی در ده سال اخیر 1,6 برابر افزایش یابد.

در چند ناحیه کشور بنیاد منطقه‌های صناعی، از جمله دو كارخانه کارکرد نفت با ظرفیت تقریبا 2 میلیون تن، سه كارخانه تولید سیمان با ظرفیت بیش از 3 میلیون تن، كارخانه‌های نساجی با ظرفیت 52 هزار تن نخ پنبه و تولید 150 میلیون متر مربع متاع از پنبه، احداث سه كارخانه صنعتی كیمیا، و دیگر کارخانجات خردو میانه و بزرگ مورد بحربرداری قرار می گیرند.

در سال‌های صاحب‌استقلالی برای رشد عرصه انرژی در کشور 32 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری با جلب بیش از 12 میلیارد سامانی تطبیق کرده شده‌است .

 تا آخر سال 2016 نوبت دوم مرکز تولید و تامین برق و  گرمی دوشنبه  –  2 (300 میگوات)به مبلغ دو و نیم میلیارد سامانی مورد بحربرداری قرار می گیرند که این تامینات اهالی را با برق خیلی بهتر می‌گرداند. انچنین، ,ساختمان خط منطقه ای انتقال برق كاسا – 1000 (252 کیلومتر )به مبلغ 2,2 میلیارد سامانی آغاز می‌گردد که آن شبکه‌های برقی ما را با دیگر کشور‌های منطقه متصل نموده، به توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه مساعدت می‌کند.

 جهت رسیدن به استقلالیت انرژی از حساب مبلغ‌های بودجه و سرمایه خارجی 36 میلیارد سامانی روانه ‌گردیده، تنها سال جاری برای پیشرفت غرصه 4 میلیارد سامانی تخصیص می‌شود.

قابل ذکر است که بلند برداشتن فرهنگ زمینداری، استفاده ثمربخش آب و  زمین و کشت تکراری به افزایش حجم فراورده های کشاورزی مساعدت می کنند.

 در 15 سال گذشته در عرصه کشاورزی 42 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری به مبلغ بیش از 3,7 میلیارد سامانی عملی کرده شد. حالا در عرصه مذکور تطبیق 9 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری در حجم 1,5 میلیارد سامانی ادامه دارد.

 جهت اجرای فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان از 27  اوت سال 2009 ” در باره تدابیرعلاوگی دایر به رشد ساحه باغ و  تاكپروری در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2010-2014 ” در میدان 50000 هکتار باغ و تاكزار نو بنیاد ‌گردیده، برنامه بر زیاد اجرا کرده شد و با همین راه بیش از 100 هزار جای کاری نو تاسیس داده شد.

 با مقصد ادامه بخشیدن این روند از جانب حکومت برنامه نو رشد عرصه باغ و تاكپروری برای سال‌های 2016 – 2020 قبول گردید که طبق آن در 5 سال آینده بنیاد 20 هزار هکتار باغ و  تاكزار نو پیش‌بینی شده‌است.

در سال‌های استقلالیت در عرصه راه و ترابری کشور 45 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری به مبلغ عمومی بیش از 12 میلیارد سامانی تطبیق ‌گردیده، بیش از 2000 کیلومتر راه‌های ماشین رو تجدید و  بنیاد و مورد بهربرداری قرار داده شدند. حالا در این ساحه تطبیق 14 لایحه به مبلغ عمومی پنج و نیم میلیارد سامانی ادامه دارد. سال 2015 از تجدید شاهراه ماشین‌گرد دوشنبه – ترسون‌زاده به مصافه 57 کیلومتر به مبلغ  بیش از 800 میلیون سامانی و شاهراه  عینی – پنجکنت به مصافه 113 کیلومتر به مبلغ بیش از 700 میلیون سامانی انجام یافت .

 سال جاری تجدید راه ماشین‌گرد واسع  –  خاولنگ به مصافه 88 کیلومتر و به مبلغ 370 میلیون سامانی به انجام می‌رسد.

 در سال 2016 کار‌های ساختمان و  تجدید چند انشائات نقلیاتی مهم، از قبیل تجدید قسم راه‌های ماشین رو دوشنبه – ترسون‌زاده (از مجسمه ابن سینا تا دروازه غربی شهر )به مبلغ 480 میلیون سامانی و اسفره  –  خجند به مبلغ زیاده از 310 میلیون سامانی آغاز می‌گردد.

برای به سطح بین‌المللی مطابق گرداندن راه ماشین‌گرد دوشنبه – کولاب  –  قلعهرخمب – خارغ  –  كلمه امسال آغاز تجدید دو قسمت دشوار‌ترین آنفزیعنی کولاب  –  شورا‌آباد به مصافه 32 کیلومتر و شكیو  –  قلعه خمب به مصافه 26 کیلومتر به نقشه گرفته شده‌است که مبلغ عمومی آن بیش از 800 میلیون سامانی را تشکیل می‌دهد.

بر اثر بحران اقتصادی جهانی وضع مالیوی کشور آسیب‌پذیر ‌گردیده‌است .بودجه سال 2016 با درنظرداشت استفاده ثمربخش ذخایر و امکانات‌ موجد و اجرای افضلیت‌های ملی معین‌شده در  حجم 18 میلیارد و 300 میلیون سامانی قبول شده‌است که نسبت به سال 2015 بیش از 3 میلیارد سامانی یا 20 درصد بیشتر می‌باشد .

سال 2015 سازمان های قرضی به مبلغ عمومی بیش از 12 میلیارد سامانی، از جمله 5 میلیارد سامانی قرض‌های خرد داده‌اند که تقریبا 1 میلیارد آنها به ناحیه‌های کوهستانی راست می‌آید. شماره مزاجان بانک‌ها و تشکیلات‌های مبلغ‌گذاری خرد در دوام سال 15 درصد بیشتر شده‌است.

قابل ذکر است که سال 2016 برای رشد عرصه آگوزش و پرورش 3 میلیارد و  150 میلیون سامانی پیش‌بینی شده‌است که نسبت به سال 2015  10 درصد و در مقایسه با ده سال پیش 13 برابر زیاد می‌باشد. سال گذشته از جانب حکومت مملکت ” برنامه دولتی دریافت و رشد استعداد‌ها برای سال‌های 2015-2020 ” قبول گردید که طبق آن در استان ها و شهر و  ناحیه‌ها مرکز‌های تعلیمی و آموزشی برای کودکان تشکیل کرده می‌شوند.

حالا از 170 هزار دانشجوی کشور 50 هزار نفر با اختصاص‌های علم ‌آموزی و بیش از 10 هزار نفر از رو اختصاص‌های طبی تحصیل دارند ولی امروز در مؤسسه‌های بهداشتی تقریبا 6 هزار طبیب، 8100 نفر کارمندان میانه طبی نمی‌رسند و طلبات سالانه به متخصصان علم ‌آموزی 3600 نفر می‌باشد.

 بار د‌گر تاکید می‌نمایم ,که آینده مملکت از فعالیت عام‌آموز و رشد علم و  معارف وابستگی زیاد دارد. وضع تامینات با متخصصان طب خصوصا در استان ختلان نگران‌کننده است. در این استان که در آن بیش از 3 میلیون نفر زندگی میکنند، به 10 هزار نفر 11,3 نفر طبیب راست می‌آید که در مقایسه با دیگر استان و شهر‌های کشورمان نشان‌دهنده خیلی پست می‌باشد.

 در شهر دوشنبه این نشان‌دهنده بیش از 77 نفر، در استان بدخشان 23 و استان سغد 20 نفر می‌باشد.

 حکومت مبلغ‌گذاری ساحه بهداشت را سال از سال زیاد کرده، سال جاری حجم این به 1 میلیارد و  300 میلیون افزایش داده شد که این رقم نسبت به سال 2005  14 برابر زیاد می‌باشد.

در شرایط تشنج روزفزون اوضاع سیاسی جهان و تغییر و  تحولات باسرعت آن، وسعت گرفتن نزاع‌های بین دولتی و بین مذهبی و اوج جنایت‌های متشکل فرامرزی حمایه مرز و  بوم کشور و حفظ امنیت دولت و  ملت برای ما مسأله اولدرجه و مهم به شمار می‌رود.

 وضع امروزه منطقه و جهان مقامات حفظ حقوق، امنیت ملی و ساختار‌های نظامی را وادار می‌سازد که فعالیت خود را به طور جدی تقویت بخشیده، برای اجرای وظیفه‌هایی که امروز در نزد آنها قرار دارند، همیشه آماده باشند.

راهبران ساختار و  مقامات ذکر‌شده وظیفه‌دارند که در برابر آمادگی نظامی و کسبی هیئت شخصی و کارمندان و  خذمت‌چییان حربی به مسأله تربیه و تربیت بدن و  معنوی آنها توجه مداوم ظاهر نمایند.

رویداد‌های اخیر جهان، از جمله تنش ها در شرق نزدیک، آسیای، افریقای شمالی، اروپا و دیگر منطقه‌های دنیا نشان می‌دهند که تروریسم و افراطگرای به خطرات اولندرجه  جهان معاصر تبدیل یافته‌اند. دامنه فعالیت سازمان‌های تروریستی وسیع شده، فعالشوی آنها، از جمله در همسایه‌کشور ما  –  افغانستان وضعیت را باز هم مرکب‌تر گردانده‌است.

امروز تروریسم و افراطگرای همچون وبای عصر به امنیت جهان و هر یک ساکن سیاره تهدید  کرده، برای بشریت خطر نه کم‌تر از سلاح هسته ای را به میان آورده‌است.  مبارزه با تروریسم و افراطگرای فراهم آوردن فضای باوری، احترام به منافع یکدیگر و متحد شدن همه کشور‌های دنیا را در پیشارو این خطر عمومی تقاضا می‌نماید. من چند مراتبه از منبر‌های سازمان ملل متحد و دیگر تشکیلات‌های بانفوذ بین‌المللی تاکید کرده بودم که تروریست وطن، ملت و دین و  مذهب ندارد.

گذشته از این، ظهورات دهشتناک و  نفرت‌آور تروریزم که اکثرا  تحت شعار‌های دینی و مذهبی صورت می‌گیرد به دین مبین اسلام ارتباطی ندارد، برعکس از جانب دشمنان این دین مقدس راه‌اندازی شده، از وهشانیت عصرمیانگی تروریستی، پیش از همه کشور‌های اسلامی و مسلمانان سیاره آسیب می‌بینند.

 باعث تاسف است که بعضی سازمان‌های بین‌المللی از جانب یک عده دایره‌ها و کشور ها و صندوق ها آشکارا مبلغ‌گذاری گردن سازمان‌های ترورستی و  افراط‌گرا، نقض حقوق بشر، غرق شدن هزاران نفر پناهندگان، از جمله زنان و  کودکان را نادیده می‌گیرند.

حوادث ننگین اول ماه سپتامبر، یعنی قصد تبدلات مسلحانه دولتی که با مبلغگذاری و سرپرستی بی‌واسطه راهبریت سابق حزب نهضت اسلامی تاجیکستان صورت گرفتند، بار دیگر نشان دادند که بعضی دایره‌های سیاسی خارجی تا هنوز از نیت‌های بدخواهانه خود نسبت به ملت تاجیک دست نکشیده‌اند و می‌خواهند نقشه‌های خرابکارانه و خائنانه خویش را با دست زرخریدان و گماشتگانشان عملی گردانده، به سر مردم ما نظام بیگانه را تحمیل نمایند.  ولی خائنان ملت تاجیک و خواجگان خارجی آنها فراموش کرده‌اند که مردم شرفمند تاجیکستان صاحب‌استقلال دیگر نمی‌گذارند که کسی زندگی آرام و آسوده آنرا مثل سال‌های نودم عصر گذشته با فتنه‌انگیزی و  دسیسه بازی  خلل‌دار نماید و حلق آباد‌گر ما را از مجرای سازندگی و  بنیادکاری بیرون سازد.

همین بود که با دستگیری فعالانه مردم کشور ساختار‌های نظامی و مقامات حفظ حقوق در مهلت کوتاه‌ترین توانستند نقشه‌های جنایتکارانه تروریستان را برهم زده، آرامی وطن عزیزمان را  حفظ و تامین نمایند.

مبارزه بر ضد قاچاق مواد مخدر جزء مبارزه با تروریسم و افراطگرای محسوب می‌یابد .

معاملات غیرقانونی مواد مخدر باعث  افزایش بیماری معتادی ‌گردیده به ملت تهدید واقی ایجاد می‌نماید .

 از سال 1994 تا کنون از سوی مقامات حفظ حقوق و ساختار‌های نظامی تاجیکستان بیش از 113 تن مواد مخدر، از جمله 34 تن هروئین  کشف و ضبط  شده‌است که این مقدار می‌توانست تقریبا 50 میلیون نفر را به بیماری معتادی گرفتار نماید .

سال 2016 برای مردم شریف کشورمان سال تاریخی، یعنی سال تجلیل 25 – مین سالگرد استقلال  دولتی تاجیکستان عزیزمان می‌باشد و اطمینان دارم که این سنه بزرگ و  تقدیرساز را ما همه یکجا با دستاورد‌های ارزنده استقبال می‌گیریم .

 با درنظرداشت این از اعضای حکومت همه راهبران و  مسئولان، خذمت‌چییان دولتی، کارمندان ساختار و  مقامات دولتی و كارخانه و مؤسسه‌ها، صرف نظر از شکل مالکیت و از هر یک فرد باننگ و  ناموس و وطن‌دوست کشور، از جمله شما  –  وکیلان محترم تقاضا می‌گردد که در چنین دوره تاریخی از هروقته بیش‌تر مسئولیت‌شناس باشید.

 هر یک ما وظیفه‌داریم که با عملی‌سازی اقدام و  تشبث‌های نیک و  سازنده به خاطر باز هم تحکیم بخشیدن دستاورد‌های استقلالیت، تقویت اقتدار اقتصادی دولت، بهتر گرداندن سطح و  صفت زندگی مردم و ‌آبادی وطن عزیزمان با راه  زود‌تر رسیدن به هدف‌های استراتژی ملی امان قرض فرزندی و رسالت شهروندی خود را در نزد خلق و دولت تاجیکستان صادقانه  و  صاف‌دلانه اجرا نماییم .

در امر عملی گرداندن نیت و  نقشه‌های نیک و  سازنده و اجرای  رسالت پر‌افتخار وطن‌داری به کل مردم شریف و  سربلند تاجیکستان صاحب‌استقلال،,هموطنان بورنمرزی و به همه شما حاضرین ارجمند سلامتی  و  خوشبختی و روزگار باسعادت خواهانم.

ژانویه 20, 2016 14:40, 870 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش

Parviz-SHodizodaهیئت تاجیکستان در کنفرانس حذف بی تابعیتی در شهر آلماتی قزاقستان شرکت کرد
Saidmurod-Fattohzoda-va-safiri-Ozarbojchonتقویت روابط بین پارلمانی تاجیکستان و آذربایجان در دوشنبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت
Mahmadali-Vatanzodaنماینده پارلمان تاجیکستان در کنفرانس بین المللی علمی-عملی در بلاروس شرکت کرد
Mahmadtoir-Zokirzodaرئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان در نشست سیار شورای مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی در مینسک شرکت کرد
Mahmadtoir-Zokirzoda-1محمدتایر ذاکرزاده، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در جلسه ویژه مجلس ملی جمهوری آذربایجان شرکت کرد
m.-Zokirzodaمحمدتایر ذاکرزاده، رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان شهرهای باکو و مینسک سفر کرد
Rustami-Emomali-va-Serdar-Berdimuhamedov1رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با سردار بردی محمداف، رئیس جمهور جمهوری ترکمنستان دیدار و گفتگو کرد
Raisi-Ma-lisi-namoyandagon-Ma-madtoir-Zokirzoda-bo-Prezidenti-Turkmaniston-Serdar-Berdimu-amedov-mulo-ot-namudمحمدتایر ذاکرزاده، رئیس مجلس نمایندگان کشورمان با سردار بردی محمداف، رئیس جمهور جمهوری ترکمنستان دیدار و گفتگو کرد
Nasibahon-Sodi-در دوشنبه موضوعات همکاری علمی و آموزشی و توسعه گردشگری بین تاجیکستان و روسیه بحث و بررسی شد
Ravshan-Rachabzodaدر دوشنبه وضع فعلی و چشم انداز همکاری بین مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و برنامه توسعه سازمان ملل بررسی شد
Dar-Toshkand-durnamoi-amkorii-bajniparlumonii-To-ikiston-va-Uzbekiston-barras-gardidچشم انداز همکاری های بین پارلمانی تاجیکستان و ازبکستان در تاشکند بررسی شد
Vakilonنمایندگان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در نشست تغییرات اقلیم در تاشکند شرکت کردند