محمدطاهر ذاکرزاده، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با مصطفی شنتوپ، رئیس مجلس بزرگ ملی ترکیه دیدار کرد

محمدطاهر ذاکرزاده، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با مصطفی شنتوپ، رئیس مجلس بزرگ ملی ترکیه دیدار کرد

🕔08:15, 14.اکتبر 2021

دوشنبه، 14.10.2021. /”خاور”/. دیروز محمدطاهر ذاکرزاده، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان که با سفر کاری در جمهوری ترکیه قرار دارد، با مصطفی شنتوپ، رئیس مجلس بزرگ ملی ترکیه دیدار و گفتگو و موضوعات تقویت همکاری بین پارلمانی را

ادامه مطلب
محمدطاهر ذاکرزاده با احمد اوزر، رئیس گروه دوستی بین پارلمانی ترکیه و تاجیکستان دیدار کرد

محمدطاهر ذاکرزاده با احمد اوزر، رئیس گروه دوستی بین پارلمانی ترکیه و تاجیکستان دیدار کرد

🕔08:38, 13.اکتبر 2021

دوشنبه، 13.10.2021 /”خاور”/.  دوشنبه، 13.10.2021 /”خاور”/. در جریان سفر کاری خود به ترکیه محمدطاهر ذاکرزاده، رئیس مجلس نمایناگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در فرودگاه آنکارا با احمد اوزر، رئیس گروه دوستی بین پارلمانی ترکیه و تاجیکستان دیدار کرد. به گزارش

ادامه مطلب
هیات پارلمانی مجلس نماینگان در راس محمدطاهر ذاکرزاده عازم ترکیه شد

هیات پارلمانی مجلس نماینگان در راس محمدطاهر ذاکرزاده عازم ترکیه شد

🕔09:48, 12.اکتبر 2021

دوشنبه، 12.10.2021 /”خاور”/. صبح امروز هیات پارلمانی تاجیکستان در راس محمدطاهر ذاکرزاده، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با سفر کاری به ترکیه سفر کرد. محمدعطا سلطان اف، سخنگوی مجلس نمایندگان تاجیکستان با اعلام این مطلب به خبرنگار “خاور”

ادامه مطلب
قاسم جومارت توقایف، رئیس جمهور جمهوری قزاقستان با رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه دیدار و گفتگو کرد

قاسم جومارت توقایف، رئیس جمهور جمهوری قزاقستان با رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه دیدار و گفتگو کرد

🕔16:30, 24.سپتامبر 2021

دوشنبه، 24.09.2021 /”خاور”/. امروز قاسم جومارت توقایف، رئیس جمهور جمهوری قزاقستان با رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه که با یک سفر رسمی در جمهوری قزاقستان قرار دارد، دیدار و گفتگو کرد. به گزارش

ادامه مطلب
رستم امامعلی در مراسم کلنگ زنی ساختمان جدید سفارت تاجیکستان در نور سلطان، پایتخت قزاقستان شرکت کرد

رستم امامعلی در مراسم کلنگ زنی ساختمان جدید سفارت تاجیکستان در نور سلطان، پایتخت قزاقستان شرکت کرد

🕔10:18, 24.سپتامبر 2021

دوشنبه، 24.09.2021 /”خاور”/. صبح روز 24 سپتامبر در چارچوب سفر رسمی رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه به جمهوری قزاقستان به همراه مولن عاشمبایف، رئیس مجلس سنای پارلمان جمهوری قزاقستان در مراسم افتتاحیه ساختمان

ادامه مطلب
سفر رسمی رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به جمهوری قزاقستان آغاز شد

سفر رسمی رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به جمهوری قزاقستان آغاز شد

🕔13:31, 23.سپتامبر 2021

دوشنبه، 23.09.2021. /”خاور”/. امروز، رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه با یک سفر رسمی وارد شهر نور سلطان، پایتخت جمهوری قزاقستان شد. در فرودگاه بین المللی نورسلطان نظربایف، رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس

ادامه مطلب
رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان عازم جمهوری قزاقستان شد

رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان عازم جمهوری قزاقستان شد

🕔10:30, 23.سپتامبر 2021

دوشنبه، 22.09.2021 /”خاور”/. صبح روز 23 سپتامبر رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه با یک سفر رسمی به شهر نور سلطان، پایتخت قزاقستان سفر کرد. رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان

ادامه مطلب
سعیدمراد فتاحزاده با چن دایون دیدار و گفتگو کرد

سعیدمراد فتاحزاده با چن دایون دیدار و گفتگو کرد

🕔16:18, 1.سپتامبر 2021

دوشنبه، 01.09.2021 /”خاور”/. سعیدمراد فتاحزاده، رئیس کمیته مجلس نمایندگان تاجیکستان در امور بین الملل، اتحادیه های جمعیتی و اطلاعات با جن دیوان، مشاور امور سیاسی سفارت جمهوری خلق چین در تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. محمدعطا سلطان اف، سخنگوی مجلس

ادامه مطلب
سعیدمراد فتاحزاده: تنها مردم افغانستان حق تعیین سرنوشت خود را دارند

سعیدمراد فتاحزاده: تنها مردم افغانستان حق تعیین سرنوشت خود را دارند

🕔10:20, 26.آگوست 2021

دوشنبه، 26.08.2021 /”خاور”/. سعیدمراد فتاحزاده، رئیس کمیته مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در امور بین المللی، اتحادیه های جمعیتی و اطلاعات گفت:  تنها مردم افغانستان حق تعیین سرنوشت خود را دارند. وی ضمن شرکت در نشست گسترده مجمع پارلمانی سازمان

ادامه مطلب
مجلس نمایندگان تاجیکستان و مجلس شورای اسلامی ایران خواستار تقویت همکاری هستند

مجلس نمایندگان تاجیکستان و مجلس شورای اسلامی ایران خواستار تقویت همکاری هستند

🕔09:09, 5.آگوست 2021

دوشنبه، 05.08.2021 /”خاور”/. در تاریخ 4 اوت در چارچوب سفر خود به جمهوری اسلامی ایران، محمدطاهر ذاکرزاده، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. محمدعطا سلطان

ادامه مطلب
محمدطاهر ذاکرزاده، رئیس پارلمان تاجیکستان با سیید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور تازه منتخب جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد

محمدطاهر ذاکرزاده، رئیس پارلمان تاجیکستان با سیید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور تازه منتخب جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد

🕔08:43, 5.آگوست 2021

دوشنبه، 05.08.2021 /”خاور”/. در تاریخ 4 اوت، محمدطاهر ذاکرزاده، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با سیید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور تازه منتخب جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. محمدعطا سلطان اف، سخنگوی مجلس نمایندگان تاجیکستان با اعلام این مطلب

ادامه مطلب
رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان در مراسم سوگند رئیس جمهور تازه انتخاب ایران شرکت می کند

رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان در مراسم سوگند رئیس جمهور تازه انتخاب ایران شرکت می کند

🕔09:14, 4.آگوست 2021

دوشنبه، 04.08.2021 /”خاور”/. هیات پارلمانی جمهوری تاجیکستان به ریاست محمطاهر ذاکرزاده، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به دعوت رسمی جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در مراسم تحلیف سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور تازه منتخب این کشور عازم تهران

ادامه مطلب
رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با آشیمبایف مولن ساگاتخانولی، رئیس مجلس سنا پارلمان جمهوری قزاقستان گفتگوی تلفنی انجام داد

رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با آشیمبایف مولن ساگاتخانولی، رئیس مجلس سنا پارلمان جمهوری قزاقستان گفتگوی تلفنی انجام داد

🕔16:57, 12.جولای 2021

دوشنبه، 12.07.2021./”خاور”/. در تاریخ 12 ژوئیه، رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه با آشیمبایف مولن ساگاتخانولی، رئیس مجلس سنا پارلمان جمهوری قزاقستان گفتگوی تلفنی انجام داد. در جریان این گفتگو رهبران مجالس علی پارلمانهای

ادامه مطلب
جلسه شورای مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی در دوشنبه برگزار شد

جلسه شورای مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی در دوشنبه برگزار شد

🕔16:04, 1.جولای 2021

دوشنبه، 01.07.2021 /”خاور”/. امروز در شهر دوشنبه به ریاست ویاچسلاو ولودین، رئیس مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی، رئیس دومای دولتی مجلس فدرال فدراسیون روسیه جلسه نوبتی شورای مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی در دوشنبه برگزار شد که در

ادامه مطلب
جلسه شورای مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی امروز در دوشنبه برگزار می شود

جلسه شورای مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی امروز در دوشنبه برگزار می شود

🕔09:30, 1.جولای 2021

دوشنبه، 01.07.2021 /”خاور”/. جلسه شورای مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی امروز در شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان برگزار می شود. هیئت های کشورهای عضو مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی عصر دیروز وارد دوشنبه شدند. به گزارش “خاور”، این جلسه

ادامه مطلب
رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با میر رحمان رحمانی، رئیس مجلس نمایندگان (ولس جرگه) شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان دیدار کرد

رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با میر رحمان رحمانی، رئیس مجلس نمایندگان (ولس جرگه) شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان دیدار کرد

🕔15:51, 30.ژوئن 2021

دوشنبه، 30.06.2021 /”خاور”/. امروز، رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با میر رحمان رحمانی، رئیس مجلس نمایندگان (ولسی جرگه) شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان که به عنوان ناظر با یک هیات پارلمان برای حضور در مجمع پارلمانی

ادامه مطلب
رئیس گروه دوستی مجلس نمایندگان تاجیکستان با سفیر فوق العاده و تام الاختیار فرانسه در تاجیکستان دیدار کرد

رئیس گروه دوستی مجلس نمایندگان تاجیکستان با سفیر فوق العاده و تام الاختیار فرانسه در تاجیکستان دیدار کرد

🕔14:44, 22.ژوئن 2021

دوشنبه، 22.06.2021 /”خاور”/. امروز، عیدگل قاسمزاده، رئیس گروه دوستی مجلس نمایندگان تاجکستان با پارلمان فرانسه با میشل تاران، سفیر فوق العاده و تام الاختیار فرانسه در جمهوری تاجیکستان دیدار کرد. در جریان این ملاقات طیف گسترده ای از موضوعات مربوط

ادامه مطلب
رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان در دومین جلسه مجمع پارلمانی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی شرکت و سخنرانی کرد

رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان در دومین جلسه مجمع پارلمانی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی شرکت و سخنرانی کرد

🕔16:54, 1.ژوئن 2021

دوشنبه، 01.06.2021. /”خاور”/. امروز، محمدطاهر ذاکرزاده، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و هیئت همراه وی در جلسه مجمع پارلمانی سازمان همکاری اقتصادی (ECO) که در شهر اسلام آباد به ریاست اسد قیصر، رئیس مجلس شورای ملی پاکستان برکزار

ادامه مطلب
جلسه شورای مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی در اول ژوئیه در دوشنبه برگزار می شود

جلسه شورای مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی در اول ژوئیه در دوشنبه برگزار می شود

🕔11:22, 18.مه 2021

دوشنبه، 18.05.2021 /”خاور”/. جلسه شورای مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی در تاریخ 1 ژوئیه در دوشنبه برگزار می شود. ویاچسلاو ولودین، رئیس دومای دولتی، رئیس مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی به خبرگزاری “تاس” روسیه گفته است که واضح

ادامه مطلب
محمدطاهر ذاکرزاده، رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان در همایش بین پارلمانی کشورهای مشترک المنافع شرکت کرد

محمدطاهر ذاکرزاده، رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان در همایش بین پارلمانی کشورهای مشترک المنافع شرکت کرد

🕔09:02, 16.آوریل 2021

دوشنبه، 16.04.2021 /”خاور”/.محمدطاهر ذاکرزاده، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در تاریخ 15 آوریل در نشست شورای مجمع بین پارلمانی کشورهای مشترک المنافع که به ریاست والنتینا ماتویینکو، رئیس مجمع، رئیس شورای فدراسیون مجلس فدرال فدراسیون روسیه برگزار شد،

ادامه مطلب

نظر سنجی

شما کدام يک از رسانه ها را بيشتر ترجيح می دهيد

نتایج

جای برای تبلیغ

بایگانی

تقویم

اکتبر 2021
د س چ پ ج ش ی
« سپتامبر    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031