رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان با رئیس شورای جهانی مدارا و صلح دیدار و گفتگو کرد

رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان با رئیس شورای جهانی مدارا و صلح دیدار و گفتگو کرد

🕔11:17, 8.دسامبر 2023

دوشنبه، 08.12.2023. /”خاور”/. محمدتایر ذاکرزاده، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با احمد بن محمد الجروان، رئیس شورای جهانی مدارا و صلح در دبی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار تاکید شد که همکاری مجلس نمایندگان مجلس عالی

ادامه مطلب
محمدتایر ذاکرزاده با صقر قباش، رئیس شورای ملی فدرال امارات متحده عربی دیدار و گفتگو کرد

محمدتایر ذاکرزاده با صقر قباش، رئیس شورای ملی فدرال امارات متحده عربی دیدار و گفتگو کرد

🕔10:06, 8.دسامبر 2023

دوشنبه، 08.12.2023. /”خاور”/. در شهر دبی امارات متحده عربی محمدتایر ذاکرزاده، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با صقر قباش، رئیس شورای ملی فدرال این کشور دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار تاکید شد که مجلس نمایندگان مجلس

ادامه مطلب
محمدتایر ذاکرزاده، در 28-مین کنفرانس جانب های کنوانسیون قالبی سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیم شرکت کرد

محمدتایر ذاکرزاده، در 28-مین کنفرانس جانب های کنوانسیون قالبی سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیم شرکت کرد

🕔11:43, 7.دسامبر 2023

دوشنبه، 07.12.2023. /”خاور”/. محمدتایر ذاکرزاده، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در 28-مین کنفرانس جانب های کنوانسیون قالبی سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیم در دبی، امارات متحده عربی شرکت و سخنرانی کرد. تاکید شد که امروز مشکلات

ادامه مطلب
رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در 28-مین کنفرانس جانب های کنوانسیون قالبی سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیم شرکت می کند

رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در 28-مین کنفرانس جانب های کنوانسیون قالبی سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیم شرکت می کند

🕔11:03, 5.دسامبر 2023

دوشنبه، 05.12.2023. /”خاور”/. محمدتایر ذاکرزاده، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، امروز، به منظور شرکت در در 28-مین کنفرانس جانب های کنوانسیون قالبی سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیم به شهر دبی امارات متحده عربی سفر می کند.

ادامه مطلب
توسعه همکاری های پارلمانی بین تاجیکستان و چین مورد بحث و بررسی قرار گرفت

توسعه همکاری های پارلمانی بین تاجیکستان و چین مورد بحث و بررسی قرار گرفت

🕔17:16, 20.نوامبر 2023

دوشنبه، 20.11.2023 /”خاور”/. طیف گسترده روابط دوستانه و همسایگی جمهوری تاجیکستان و جمهوری خلق چین از جمله همکاری های بین پارلمانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در دیدار محمدعلی وطن‌زاده، معاون اول رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان

ادامه مطلب
رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در پنجاه و ششمین نشست عمومی مجمع بین پارلمانی کشورهای مستقل مشترک المنافع شرکت و سخنرانی کرد

رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در پنجاه و ششمین نشست عمومی مجمع بین پارلمانی کشورهای مستقل مشترک المنافع شرکت و سخنرانی کرد

🕔13:54, 17.نوامبر 2023

دوشنبه، 17.11.2023. /”خاور”/. در تاریخ 17 نوامبر، رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه در پنجاه و ششمین نشست عمومی مجمع بین پارلمانی کشورهای مستقل مشترک المنافع در بیشکک، پایتخت جمهوری قرقیزستان شرکت و سخنرانی

ادامه مطلب
رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با مولن آشیمبایف، رئیس مجلس سنای پارلمان جمهوری قزاقستان دیدار و گفتگو کرد

رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با مولن آشیمبایف، رئیس مجلس سنای پارلمان جمهوری قزاقستان دیدار و گفتگو کرد

🕔11:44, 17.نوامبر 2023

دوشنبه، 17.11.2023 /”خاور”/. امروز، 17 نوامبر، در حاشیه پنجاه و ششمین نشست عمومی مجمع بین پارلمانی کشورهای مستقل مشترک المنافع در بیشکک، رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه با مولن آشیمبایف، رئیس مجلس سنای

ادامه مطلب
رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در کنفرانس بین المللی نود و پنجمین سالگرد چنگیز آیتماتوف شرکت کرد

رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در کنفرانس بین المللی نود و پنجمین سالگرد چنگیز آیتماتوف شرکت کرد

🕔10:56, 17.نوامبر 2023

دوشنبه، 17.11.2023 /”خاور”/. امروز، 17 نوامبر، در چارچوب سفر کاری و در حاشیه پنجاه و ششمین نشست عمومی مجمع بین پارلمانی کشورهای مستقل مشترک المنافع در بیشکک، رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه در

ادامه مطلب
رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در کنفرانس بین المللی که به هشتاد و پنجمین سالگرد تاسیس جوگورکو کنش – شورای عالی جمهوری قرقیزستان اختصاص داشت، سخنرانی کرد

رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در کنفرانس بین المللی که به هشتاد و پنجمین سالگرد تاسیس جوگورکو کنش – شورای عالی جمهوری قرقیزستان اختصاص داشت، سخنرانی کرد

🕔16:02, 16.نوامبر 2023

دوشنبه، 16.11.2023 /”خاور”/. در تاریخ 16 نوامبر، در حاشیه نشست شورا و پنجاه و ششمین نشست عمومی مجمع بین پارلمانی کشورهای مشترک المنافع در بیشکک، رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در کنفرانس بین المللی که به

ادامه مطلب
رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با والنتینا ماتوینکو، رئیس شورای فدراسیون مجلس فدرال فدراسیون روسیه دیدار و گفتگو کرد

رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با والنتینا ماتوینکو، رئیس شورای فدراسیون مجلس فدرال فدراسیون روسیه دیدار و گفتگو کرد

🕔12:30, 16.نوامبر 2023

دوشنبه، 16.11.2023 /”خاور”/. در تاریخ 16 نوامبر، در حاشیه نشست شورا و پنجاه و ششمین نشست عمومی مجمع بین پارلمانی کشورهای مشترک المنافع در بیشکک، رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه با والنتینا ماتوینکو، رئیس

ادامه مطلب
سفر کاری رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به جمهوری قرقیزستان آغاز شد

سفر کاری رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به جمهوری قرقیزستان آغاز شد

🕔10:36, 16.نوامبر 2023

دوشنبه، 16.11.2023 /”خاور”/. در تاریخ 16 نوامبر، رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه با سفر کاری به منظور شرکت در نشست نوبتیی شورا و پنجاه و ششمین نشست عمومی مجمع بین پارلمانی کشورهای مستقل

ادامه مطلب
رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به شهر بیشکک سفر کرد

رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به شهر بیشکک سفر کرد

🕔08:28, 16.نوامبر 2023

دوشنبه، 16.11.2023 /”خاور”/. امروز، 16 نوامبر، رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه به منظور شرکت در نشست نوتیی شورا و پنجاه و ششمین جلسه عمومی مجمع بین پارلمانیی کشورهای مستقل مشترک المنافع به جمهوری

ادامه مطلب
قانون جمهوری تاجیکستان “در باره بودجه دولتی جمهوری تاجیکستان برای سال 2024” تصویب شد

قانون جمهوری تاجیکستان “در باره بودجه دولتی جمهوری تاجیکستان برای سال 2024” تصویب شد

🕔15:20, 15.نوامبر 2023

دوشنبه، 15.11.2023 /”خاور”/. امروز به ریاست محمدتایر ذاکرزاده، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پنجمین اجلاسیه مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم برگزار شد. در این نشست پیش نویس قانون جمهوری تاجیکستان “در مورد بودجه دولتی جمهوری

ادامه مطلب
محمدتایر ذاکرزاده، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد

محمدتایر ذاکرزاده، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد

🕔21:25, 8.نوامبر 2023

دوشنبه، 08.11.2023. /”خاور”/. امروز، محمدتایر ذاکرزاده، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار تاکید شد که گسترش روابط دوستانه و همکاری‌های دوجانبه سودمند با

ادامه مطلب
دوازدهمین نشست کمیسیون همکاری بین مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و شورای فدراسیون مجلس فدرال فدراسیون روسیه برگزار شد

دوازدهمین نشست کمیسیون همکاری بین مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و شورای فدراسیون مجلس فدرال فدراسیون روسیه برگزار شد

🕔08:55, 2.نوامبر 2023

دوشنبه، 02.11.2023. /”خاور”/. دوازدهمین نشست کمیسیون همکاری بین مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و شورای فدراسیون مجلس فدرال فدراسیون روسیه در مؤسسه دولتی “کاخ وحدت” در دوشنبه برگزار شد. اعضای کمیسیون همکاری مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و

ادامه مطلب
رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با نیکلای ژوراولیوف، نایب رئیس شورای فدراسیون مجلس فدرال فدراسیون روسیه دیدار و گفتگو کرد

رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با نیکلای ژوراولیوف، نایب رئیس شورای فدراسیون مجلس فدرال فدراسیون روسیه دیدار و گفتگو کرد

🕔10:41, 1.نوامبر 2023

دوشنبه، 01.11.2023 /”خاور”/. امروز رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه با نیکلای ژوراولیوف، نایب رئیس شورای فدراسیون مجلس فدرال فدراسیون روسیه که به منظور شرکت در دوازدهمین اجلاس کمیسیون همکاری مجلس ملی مجلس عالی

ادامه مطلب
رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، شهردار دوشنبه به مائولن آشیمبایف، رئیس مجلس سنای جمهوری قزاقستان پیام تسلیت ارسال کرد

رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، شهردار دوشنبه به مائولن آشیمبایف، رئیس مجلس سنای جمهوری قزاقستان پیام تسلیت ارسال کرد

🕔10:20, 30.اکتبر 2023

دوشنبه، 30.10.2023 /”خاور”/. رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه با ارسال پیامی به مائولن آشیمبایف، رئیس مجلس سنای جمهوری قزاقستان، به مائولن آشیمبایف، رئیس مجلس سنای جمهوری قزاقستان پیام تسلیت ارسال کرد که در آن

ادامه مطلب
چشم انداز روابط بین پارلمانی تاجیکستان و کره در دوشنبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت

چشم انداز روابط بین پارلمانی تاجیکستان و کره در دوشنبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت

🕔19:30, 24.اکتبر 2023

دوشنبه، 24.10.2023 /”خاور”/. سعیدمراد فتاح زاده، رئیس کمیته امور بین الملل، انجمن های عمومی و اطلاع رسانی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان امروز با سین خان چخول، سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری دموکراتیک خلق کره در جمهوری تاجیکستان

ادامه مطلب
محمدتایر ذاکرزاده با احمد بن محمد الجروان ملاقات کرد

محمدتایر ذاکرزاده با احمد بن محمد الجروان ملاقات کرد

🕔15:25, 18.اکتبر 2023

دوشنبه، 18.10.2023 /”خاور”/. محمدتایر ذاکرزاده، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان امروز با احمد بن محمد الجروان، رئیس شورای جهانی مدارا و صلح دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار، محمدتایر ذاکرزاده ابراز داشت که ما از مشارکت شورای

ادامه مطلب
رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس فدراسیون فوتبال آسیای میانه با حمد بن خلیف بن احمد الثانی، رئیس جام خلیج دیدار و گفتگو کرد

رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس فدراسیون فوتبال آسیای میانه با حمد بن خلیف بن احمد الثانی، رئیس جام خلیج دیدار و گفتگو کرد

🕔14:40, 6.اکتبر 2023

دوشنبه، 06.10.2023. /”خاور”/. امروز رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه، رئیس فدراسیون فوتبال آسیای میانه با حمد بن خلیف بن احمد الثانی، رئیس جام خلیج دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار موضوعات مربوط

ادامه مطلب

نظر سنجی

شما کدام يک از رسانه ها را بيشتر ترجيح می دهيد

نتایج

جای برای تبلیغ

بایگانی

تقویم

دسامبر 2023
د س چ پ ج ش ی
« نوامبر    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031