نخستین چرخه نیروگاه برق آبی “راغون” با عزم و تلاش و جسارت بزرگ پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان مورد بهره برداری قرار می‌گیرد

نوامبر 14, 2018 09:00, 3,358 بازدید ها

اخبار مرتبط

30519507662_4eb2be1251_z

در هر مرحله تاریخ اشخاصی به قدرت می‌رسند، که آنها برای رشد کشور و بلند برداشتن مقام آن در عرصه بین‌المللی تمام دانش و مهارت کاردانی خویش را استفاده کرده، منافع دولت و حکومت را از منافع شخصی بالا می‌دانند.

در اول قرن 21 همین مسئولیت سنگین بر دوش فرزند فرزانه ملت، ابرمرد دنیای سیاست محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان وا‌گذار گردید. در یک مرحله حساس تاریخی این شخصیت وطن‌دوست نه تنها ملت را از ورطه نابودی حفظ و حمایه نمود، بلکه برای رشد منبعده آن راه وسیع باز کرد. در پی این مقصد نجیب پیشوای ملت به بنیاد ساختمان عظیم قرن – نیروگاه برق آبی “راغون” کمر همت بستند و شخصا مجرای دریای وخش سرکش را تغییر دادند. به قول شاعر:

برخیز و بیا به راغون، ای جان و جگر،

پیوند وفای آدم و آب نگر.

وخشی، که سرفراخته بود، راه گرفت،

از مقدم پیشوا به مجرای دیگر.

این است، که با تلاش های زیاد و جد و جهد بی‌اندازه سرور دولت تاجیکان ساختمان آن را دوباره آغاز کرده، در مدت 10 سال (سالهای 2008 – 2018) نخستین چرخه این کاخ محتشم نور را به کار درآوردند.

در این دوره تاریخی رهبر دولت محترم امامعلی رحمان بارها از منبرهای سازمان های بانفوذ بین‌المللی سخنرانی نموده، اهمیت این پروژه را برای ترقیات منبعده تاجیکستان شرح داده، در نشست های منطقه ای از آن دفاع کرده‌اند. همزمان در مورد توسعه این طرح نفع‌آور به اکثر سازمان های مالی بین‌المللی گزارش منظور کرده، نقش بزرگ این پروژه را در رشد عرصه‌های مختلف اقتصاد ملی وطن محبوبمان مهم ارزیابی نموده‌اند.

مهمتر از همه، هنگام سفرهای کاری به شهر و نواحی کشور در مورد دورنمای رشد کشور اظهار نظر کرده، در این روند پُراهمیت بودن ساختمان پروژه “راغون” را مخصوص ذکر می‌کردند و مردم را باور می‌کناندند، که خلق تاجیک از عهده ساختمان این نیروگاه می‌براید و آن را در زمان تعیین شده به انجام می‌رساند.

سرور دولت محترم امامعلی رحمان بارها اشاره‌ کرده‌اند، که راغون نه تنها به خلق تاجیک نور و روشنای می‌دهد، بلکه برای باز هم بهتر شدن وضع اقتصادی و اجتماعی کشور تکان جدی می‌بخشد.

نقش بی‌نظیر داشتن این کاخ محتشم نور را به نظر گرفته، پیشوای ملت در نزد این ساختمان عصر شورای ناظران را در راس نخست وزیر جمهوری تاجیکستان تأسیس نمودند و این شورا را موظف کردند، که هر ماه با کار و فعالیت ساختمانچیان راغون شناس شده، از نتیجه زحمت و تلاش های آنها به رئیس جمهور کشورمان منتظم گزارش شفاهی و کتبی پیشنهاد نماید. در این اساس کار هرروزه ساختمانچیان نیروگاه “راغون” زیر نظر قرار داده شد و جریان ساختمان وسعت تازه کسب کرد.

ساختمانچیان “راغون” خوب می‌دانستند، که بنیاد این انشائات زیر نظر بی‌واسطه رئیس جمهور کشور قرار دارد، از این رو با غیرت دوچند زحمت می‌کشیدند. کارمندان قوی‌اراده راغون به سرور دولتشان وعده دادند، که از عهده همه گونه حفر تونل های سنگین می‌برایند و کارها را با صفت بلند و سر وقت اجرا می‌کنند.

34528077466_a2b88aeaba_z

آنها نه تنها به قولشان وفا کردند، بلکه کار را در سه بست تشکیل نموده، برای به هدف رسیدن تمام نیرو و قابلیت کاردانی خویش را صرف کرده، در زمان تعیین شده کارهای ساختمانی را به انجام رسانیدند. همین عزم قوی و متانت بلند کارمندان است، که بنیاد پروژه باسرعت ادامه‌ دارد و کار در بسیار قطعات شبانه‌روزی به راه مانده شده است.

رئیس جمهور کشورمان از نخستین روزهای آغاز پروژه تأکید کرده بودند، که به عزم و متانت مردم باوری دارند، زیرا آنها قادرند چنین پروژه بزرگ قرن را بنیاد نمایند. این حقیقت اساس واقعی پیدا کرد و خلق باننگ و ناموس، وطن‌دوست و وطن‌خواه تاجیک توانست نام سرور خود را بلند بردارد و نخستین چرخه را سر وقت و در زمان تعیین شده مورد بهره برداری قرار دهد. سهم ‌هر کارمند در عملی شدن این تشبث نجیب به نظر رسیده، یک بودن قول و عملشان ثابت گردید.

مردم سربلند تاجیک با پیشوای معظم خود – امامعلی رحمان افتخار می‌کند. زیرا هر یک تشبث سازنده‌ای را، که آن کس آغاز می‌نمایند، تا به انجام رسیدنش شخصا سروری می‌کنند و با اجرا شدن آن روح و الهام تازه گرفته، در پی غایه جدید وطن‌دوستانه می‌شوند. در همین زمینه پیشوای معظم ملت به کار “راغون” حسن آغاز بخشیدند، مشکلات را با تحمل پشت سر کردند و جسورانه و دلیرانه در بنیاد انشائات میان بسته، در مدت یک ده‌ساله به مراد دلشان رسیدند.

سرور باتدبیر خوب درک می‌کردند، که این انشائات راه بسیار مسائل اجتماعی و اقتصادی را باز می‌کند و برای تأسیس هزارها اشتغال جدید زمینه فراهم می‌آورد. این انرژی ارزان سبب تأسیس کارخانه‌های بزرگ و متوسط صنعتی شده، جهت تغییر یافتن زیر‌ساختار محلی مساعدت می‌نماید.

با نظرداشت این، پیشوای ملت برحق تذکر داده‌اند، که “استفاده ذخیره و امکانات داخلی تاجیکستان، مخصوصا توسط استفاده ذخایر هیدروانرژی راه اندازی کردن تولید نیروی برق ارزان مستقیما به توسعه

تمامی عرصه‌های اقتصاد کشور ما، حل مسائل اجتماعی و کلا بهتر گردیدن سطح و صفت زندگی مردم شریف تاجیکستان مساعدت می‌کند”.

بهبودی سطح و صفت حیات مردم به آن مساعدت خواهد نمود، که قشرهای گوناگون اهالی در محل زیست خود صاحب اشتغال دائمی می‌شوند و به تربیه فرزندان مشغول شده، به مهاجرت کاری احتیاج نمی‌ماند. در برابر این برای رشد علم و معارف زمینه خوب فراهم شده، جهت باز هم بهتر گردیدن تعلیم و تربیه شرایط مساعد فراهم می‌آید.

تولید نور-این تولید بخت نو خلق تاجیک با سروری بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان می‌باشد.

این اقدام نجیبانه پیشوای معظم ملت مرحله جدید را در زندگی ملت تاجیک باز کرده، به توسعه آینده آن اساس واقعی می‌گذارد.

عبدالجبار رحمانزاده،

یاور رئیس جمهوری تاجیکستان

در امور مسائل توسعه اجتماعی و رابطه با جامعه

نوامبر 14, 2018 09:00, 3,358 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش

turizmآژانش های دولتی اطلاعاتی کشورهای مستقل مشترک المنافع: تاجیکستان دارای ظرفیت های بزرگ گردشگری است
turizmبدخشان-محضر توسعه گردشگری و هنرهای مردمی. تأثرات خادم ادبی خاور از سفر به بدخشان
Dangara1جبهه بزرگ سازندگی در شهر و دهات تاجیکستان: در ناحیه دنغره در سه سال آینده 190 پروژه جشنی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت
Kushtori-sajyohoni-horichi1فیض‌الله براتزاده: در فرهنگ ملت تاجیک و در مقررات دینی و مذهبی آن به مهمان ارج و احترام گذاشتن در مقام اول بود و خواهد ماند
1449650761_724374491 (1)فضای تاجیکستان برای جذب سرمایه‌گذاری در همه زمینه ها مناسب است
3b364625b961365ddd9d014fa84fe293059c929d_0پرچم تاجیکستان رمز استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان می باشد
IMG_0284ترک نام و لباس ملی نه اسلام را غنی تر می کند و نه ما را مسلمان تر
12_0پروفسور سيف الله صفراف: پیشوای ملی- ضرورت تاریخی ملت است
Devid-Sampsonزلزله شناس امریکایی: سد راغون چون سد نیروگاه نارک امن‌ترین سد آبی در جهان خواهد بود
Novyj-risunok-1تقوی الله تقوا: «تاجیکستان دوست خوب، همکار صادق و متحد استراتیٰژیک شهروندان افغانستان است»
E-Rahmon-13-4-16امامعلی رحمان – بنیانگذار مکتب جدید سیاست خارجی
Emomali Rahmonمراجعتنامه زنان ختلان به مادران و خواهران تاجیکستان