امامعلی رحمان، رئیس جمهور کشورمان در سمپوزیوم بین المللی به مناسبت 115-مین سالگرد آکادمیسین باباجان غفوروف شرکت کردند

امامعلی رحمان، رئیس جمهور کشورمان در سمپوزیوم بین المللی به مناسبت 115-مین سالگرد آکادمیسین باباجان غفوروف شرکت کردند

🕔13:42, 5.دسامبر 2023

دوشنبه، 05.12.2023. /”خاور”/. امروز، 5 دسامبر، سمپوزیوم بین المللی “باباجان غفوروف – بزرگترین محقق و معرف کننده تاریخ مردم تاجیکستان” به مناسبت 115-مین سالگرد آکادمیسین باباجان غفوروف با حضور بنیانگذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت، امامعلی رحمان، رئیس

ادامه مطلب
امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با سلطان عبدالرحمان المرشد، رئیس صندوق توسعه عربستان دیدار و گفتگو کردند

امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با سلطان عبدالرحمان المرشد، رئیس صندوق توسعه عربستان دیدار و گفتگو کردند

🕔11:50, 4.دسامبر 2023

دوشنبه، 04.12.2023. /”خاور”/. در تاریخ 4 دسامبر، بنیانگذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت، امامعلی رحمان، رئیس جمهور محترم جمهوری تاجیکستان با سلطان عبدالرحمان المرشد، رئیس صندوق توسعه عربستان دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار موضوعات گسترش روابط

ادامه مطلب
امامعلی رحمان، رئیس جمهور کشورمان با آجای بانگا، رئیس گروه بانک جهانی دیدار و گفتگو کردند

امامعلی رحمان، رئیس جمهور کشورمان با آجای بانگا، رئیس گروه بانک جهانی دیدار و گفتگو کردند

🕔12:42, 3.دسامبر 2023

دوشنبه، 03.12.2023. /”خاور”/. بنیانگذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت، امامعلی رحمان، رئیس جمهور محترم جمهوری تاجیکستان در حاشیه بیست و هشتمین کنفرانس جانب های کنوانسیون قالبی سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیم در دبی با آجای بانگا،

ادامه مطلب
امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در رویداد سطح بالای گروه کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی شرکت و سخنرانی کردند

امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در رویداد سطح بالای گروه کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی شرکت و سخنرانی کردند

🕔14:20, 2.دسامبر 2023

دوشنبه، 02.12.2023. /”خاور”/. روز 2 دسامبر، بنیانگذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت، امامعلی رحمان، رئیس جمهور محترم جمهوری تاجیکستان در رویداد سطح بالای گروه کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی در دبی در حاشیه کنفرانس جانب های

ادامه مطلب
امامعلی رحمان، رئیس جمهور کشورمان با عادل رنو باسو، رئیس بانک اروپایی تجدید و توسعه دیدار و گفتگو کردند

امامعلی رحمان، رئیس جمهور کشورمان با عادل رنو باسو، رئیس بانک اروپایی تجدید و توسعه دیدار و گفتگو کردند

🕔12:50, 2.دسامبر 2023

دوشنبه، 02.12.2023. /”خاور”/. دروز 2 دسامبر، بنیانگذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت، امامعلی رحمان، رئیس جمهور محترم جمهوری تاجیکستان، امامعلی رحمان، با عادل رنو باسو، رئیس بانک اروپایی تجدید و توسعه در دبی در حاشیه بیست و هشتمین

ادامه مطلب
پیشوای ملت، امامعلی رحمان در مراسم افتتاحیه غرفه ملی جمهوری تاجیکستان در دبی امارات متحده عربی شرکت کردند

پیشوای ملت، امامعلی رحمان در مراسم افتتاحیه غرفه ملی جمهوری تاجیکستان در دبی امارات متحده عربی شرکت کردند

🕔10:52, 2.دسامبر 2023

دوشنبه، 02.12.2023. /”خاور”/. در تاریخ 2 دسامبر، بنیانگذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت، امامعلی رحمان، رئیس جمهور محترم جمهوری تاجیکستان در شهر دبی، امارات متحده عربی، در حاشیه بیست و هشتمین کنفرانس جانب های کنوانسیون قالبی سازمان ملل

ادامه مطلب
امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم افتتاحیه بیست و هشتمین کنفرانس اعضای کنوانسیون قالبی سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیم شرکت کردند

امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم افتتاحیه بیست و هشتمین کنفرانس اعضای کنوانسیون قالبی سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیم شرکت کردند

🕔14:18, 1.دسامبر 2023

دوشنبه، 01.12.2023. /”خاور”/. در تاریخ 1 دسامبر، بنیانگذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت، امامعلی رحمان، رئیس جمهور محترم جمهوری تاجیکستان در مراسم افتتاحیه بیست و هشتمین کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون قالبی سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیم

ادامه مطلب
امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان به قاسم جومارت توکایف، رئیس جمهور جمهوری قزاقستان پیام تسلیت ارسال کردند

امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان به قاسم جومارت توکایف، رئیس جمهور جمهوری قزاقستان پیام تسلیت ارسال کردند

🕔11:40, 1.دسامبر 2023

دوشنبه، 01.12.2023. /”خاور”/. بنیانگذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت، امامعلی رحمان، رئیس جمهور محترم جمهوری تاجیکستان امروز به قاسم جومارت توکایف، رئیس جمهور جمهوری قزاقستان پیام تسلیت ارسال کردند که در آن آمده است: قاسم جومارت کمالویچ عزیز،

ادامه مطلب
سفر کاری امامعلی رحمان، رئیس جمهور کشورمان به امارات متحده عربی آغاز شد

سفر کاری امامعلی رحمان، رئیس جمهور کشورمان به امارات متحده عربی آغاز شد

🕔12:31, 30.نوامبر 2023

دوشنبه، 30.11.2023. /”خاور”/. بنیانگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان، روز 30 نوامبر به منظور شرکت در بیست و هشتمین کنفرانس جانب های کنونسیون قالبی سازمان ملل متحد در امور تغییرات اقلیم وارد شهر دبی، امارات

ادامه مطلب
سفر کاری امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان به شهر دبی امارات متحده عربی

سفر کاری امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان به شهر دبی امارات متحده عربی

🕔06:50, 30.نوامبر 2023

دوشنبه، 30.11.2023. /”خاور”/. امروز، 30 نوامبر، بنیانگذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت، امامعلی رحمان، رئیس جمهور محترم جمهوری تاجیکستان به منظور شرکت در بیست و هشتمین کنفرانس جانب های کنوانسیون قالبیی سازمان ملل در مورد تغییریابی اقلیم به

ادامه مطلب
امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با تانگریقلی آتاخالی اف، معاون کابینه وزیران ترکمنستان دیدار و گفتگو کردند

امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با تانگریقلی آتاخالی اف، معاون کابینه وزیران ترکمنستان دیدار و گفتگو کردند

🕔18:30, 28.نوامبر 2023

دوشنبه، 28.11.2023. /”خاور”/. بنیانگذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت، امامعلی رحمان، رئیس جمهور محترم جمهوری تاجیکستان امروز در شهر دوشنبه با تانگریقلی آتاخالی اف، معاون کابینه وزیران ترکمنستان دیدار و گفتگو کردند. پیشوای ملت در ابتدای این گفتگو

ادامه مطلب
پیشوای ملت، امامعلی رحمان در بیست و سومین نشست شورای مشورتی ریاست جمهوری تاجیکستان در امور بهبود فضای سرمایه گذاری شرکت کردند

پیشوای ملت، امامعلی رحمان در بیست و سومین نشست شورای مشورتی ریاست جمهوری تاجیکستان در امور بهبود فضای سرمایه گذاری شرکت کردند

🕔14:50, 28.نوامبر 2023

دوشنبه، 28.11.2023 /”خاور”/. امروز، 28 نوامبر، به ریاست بنیانگذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت، امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان شورای مشورتی در امور بهبود فضای سرمایه گذاری با حضور اعضای شورا، نمایندگان وزارتخانه ها و سازمان های

ادامه مطلب
امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با یوگنی کوایشف، استاندار سوردلوفسک فدراسیون روسیه دیدار و گفتگو کردند

امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با یوگنی کوایشف، استاندار سوردلوفسک فدراسیون روسیه دیدار و گفتگو کردند

🕔10:49, 28.نوامبر 2023

دوشنبه، 28.11.2023 /”خاور”/. بنیانگذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت، امامعلی رحمان، رئیس جمهور محترم جمهوری تاجیکستان امروز در شهر دوشنبه با یوگنی کوایشف، استاندار سوردلوفسک فدراسیون روسیه دیدار و گفتگو کردند. پیشوای ملت در این گفتگو بر علاقه

ادامه مطلب
سخنرانی امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در اجلاس سران برنامه ویژه سازمان ملل متحد برای اقتصاد آسیای مرکزی

سخنرانی امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در اجلاس سران برنامه ویژه سازمان ملل متحد برای اقتصاد آسیای مرکزی

🕔22:46, 24.نوامبر 2023

24.11.2023 22:46، آذربایجان الهام علیویچ عزیز، همکاران گرامی، دوستان عزیز، پیش از هر چیز می‌خواهم از الهام حیداروویچ علی‌اف، رئیس جمهور جمهوری آذربایجان به خاطر میهمان‌نوازی سنتی و برگزاری اجلاس در سطح عالی تشکر و قدردانی کنم. آذربایجان برادر را

ادامه مطلب
امامعلی رحمان، رئیس جمهور کشورمان با نمایشگاه برنامه ویژه سازمان ملل متحد برای اقتصاد آسیای مرکزی در باکو آشنا شد

امامعلی رحمان، رئیس جمهور کشورمان با نمایشگاه برنامه ویژه سازمان ملل متحد برای اقتصاد آسیای مرکزی در باکو آشنا شد

🕔12:50, 24.نوامبر 2023

دوشنبه، 24.11.2023 /”خاور”/. در تاریخ 24 نوامبر، بنیانگذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت، امامعلی رحمان، رئیس جمهور محترم جمهوری تاجیکستان با نمایشگاه برنامه ویژه سازمان ملل متحد برای اقتصاد آسیای مرکزی در شهر باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان آشنا

ادامه مطلب
امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با الهام علی اف، رئیس جمهور جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کردند

امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با الهام علی اف، رئیس جمهور جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کردند

🕔12:30, 24.نوامبر 2023

دوشنبه، 24.11.2023 /”خاور”/. بنیانگذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت، امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان امروز در حاشیه اجلاس برنامه ویژه سازمان ملل برای اقتصاد آسیای مرکزی (SPECA) در باکو با الهام علی اف، رئیس جمهور جمهوری آذربایجان

ادامه مطلب
پیام تبریک امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان به مناسبت روز پرچم دولتی

پیام تبریک امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان به مناسبت روز پرچم دولتی

🕔08:00, 24.نوامبر 2023

24 نوامبر 2023، شهر دوشنبه هموطنان عزیز! روز پرچم دولتی را که نماد مقدس حاکمیت و استقلال، بیانگر رویاها و آرزوهای ملی و بالاترین ارزش های تمدن مردم تاجیک است، صمیمانه به همه شما تبریک می گویم. پرچم دولت جدید

ادامه مطلب
آغاز سفر کاری امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان به جمهوری آذربایجان

آغاز سفر کاری امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان به جمهوری آذربایجان

🕔23:57, 23.نوامبر 2023

دوشنبه، 23.11.2023 /”خاور”/. بنیانگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با سفر کاری به منظور شرکت در اجلاس سران برنامه ویژه سازمان ملل متحد برای اقتصاد آسیای مرکزی وارد شهر باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان

ادامه مطلب
سفر کاری امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان به جمهوری بلاروس پایان یافت

سفر کاری امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان به جمهوری بلاروس پایان یافت

🕔20:25, 23.نوامبر 2023

دوشنبه، 23.11.2023. /”خاور”/. در تاریخ 23 نوامبر، بنیانگذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت، امامعلی رحمان، رئیس جمهور محترم جمهوری تاجیکستان به منظور اشتراک در اجلاس سران برنامه ویژه سازمان ملل متحد برای اقتصاد آسیای مرکزی از شهر مینسک،

ادامه مطلب
امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در نشست نوبتی شورای امنیت جمعی سازمان پیمان امنیت جمعی شرکت کردند

امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در نشست نوبتی شورای امنیت جمعی سازمان پیمان امنیت جمعی شرکت کردند

🕔17:50, 23.نوامبر 2023

دوشنبه، 23.11.2023 /”خاور”/. در تاریخ 23 نوامبر، بنیانگذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت، امامعلی رحمان، رئیس جمهور محترم جمهوری تاجیکستان در نشست نوبتی شورای امنیت جمعی سازمان پیمان امنیت جمعی در شهر مینسک، پایتخت جمهوری بلاروس شرکت و سخنرانی

ادامه مطلب

نظر سنجی

شما کدام يک از رسانه ها را بيشتر ترجيح می دهيد

نتایج

جای برای تبلیغ

بایگانی

تقویم

دسامبر 2023
د س چ پ ج ش ی
« نوامبر    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031