امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با شوکت میرضیایف، رئیس جمهور جمهوری ازبکستان گفتگوی تلفنی انجام دادند

امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با شوکت میرضیایف، رئیس جمهور جمهوری ازبکستان گفتگوی تلفنی انجام دادند

🕔12:30, 20.سپتامبر 2022

دوشنبه، 20.09.2022 /”خاور”/. بنیانگذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت، امامعلی رحمان، رئیس جمهور محترم جمهوری تاجیکستان امروز با شوکت میرضیایف، رئیس جمهور جمهوری ازبکستان گفتگوی تلفنی انجام دادند. سران دو کشور در این گفتگو درباره نتایج نشست سران

ادامه مطلب
امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور فدراسیون روسیه گفتگوی تلفنی انجام دادند

امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور فدراسیون روسیه گفتگوی تلفنی انجام دادند

🕔15:30, 18.سپتامبر 2022

دوشنبه، 18.09.2022. /”خاور”/. بنیانگذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت، امامعلی رحمان، رئیس جمهور محترم جمهوری تاجیکستان امروز با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور فدراسیون روسیه گفتگوی تلفنی انجام دادند. در جریان این گفتگو، سران دو کشور برخی از ابعاد

ادامه مطلب
امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با سدیر جپارف، رئیس جمهور جمهوری قرقیزستان دیدار و گفتگو کردند

امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با سدیر جپارف، رئیس جمهور جمهوری قرقیزستان دیدار و گفتگو کردند

🕔17:12, 16.سپتامبر 2022

دوشنبه، 16.09.2022 /”خاور”/. در تاریخ 16 سپتامبر سال 2022، در شهر سمرقند، در حاشیه نشست شورای سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای بنیانگذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت، امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با سدیر جپارف، رئیس جمهور

ادامه مطلب
امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در نشست شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر سمرقند شرکت کردند

امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در نشست شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر سمرقند شرکت کردند

🕔15:28, 16.سپتامبر 2022

دوشنبه، 16.09.2022 /”خاور”/. در تاریخ 16 سپتامبر، بنیانگذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت، امامعلی رحمان، رئیس جمهور محترم جمهوری تاجیکستان در نشست شورای سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای در شهر سمرقند جمهوری ازبکستان شرکت کردند. در این مراسم

ادامه مطلب
ادامه سفر کاری امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان به جمهوری ازبکستان

ادامه سفر کاری امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان به جمهوری ازبکستان

🕔22:00, 15.سپتامبر 2022

دوشنبه، 15.09.2022. /”خاور”/. در تاریخ 15 سپتامبر، بنیانگذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت، امامعلی رحمان، رئیس جمهور محترم جمهوری تاجیکستان در حاشیه نشست شورای سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای در شهر سمرقند جمهوری ازبکستان در مراسم کاشت درخت

ادامه مطلب
امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با شوکت میرضیایف، رئیس جمهور ازبکستان دیدار و گفتگو کردند

امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با شوکت میرضیایف، رئیس جمهور ازبکستان دیدار و گفتگو کردند

🕔16:45, 15.سپتامبر 2022

دوشنبه، 15.09.2022 /”خاور”/. بنیانگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، امامعلی رحمان، رئیس جمهور محترم جمهوری تاجیکستان در حاشیه نشست شورای سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای در شهر سمرقند با آقای شوکت میرضیایف، رئیس جمهور جمهوری ازبکستان دیدار و گفتگو

ادامه مطلب
امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با شهباز شریف، نخست وزیر جمهوری اسلامی پاکستان دیدار و گفتگو کردند

امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با شهباز شریف، نخست وزیر جمهوری اسلامی پاکستان دیدار و گفتگو کردند

🕔14:40, 15.سپتامبر 2022

دوشنبه، 15.09.2022 /”خاور”/. در تاریخ 15 سپتامبر، بنیانگذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت، امامعلی رحمان، رئیس جمهور محترم جمهوری تاجیکستان در حاشیه نشست شورای سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای در شهر سمرقند جمهوری ازبکستان با جناب شهباز شریف،

ادامه مطلب
امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کردند

امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کردند

🕔14:18, 15.سپتامبر 2022

دوشنبه، 15.09.2022 /”خاور”/. بنیانگذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت، امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در حاشیه نشست شورای سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای در شهر سمرقند جمهوری ازبکستان با سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران

ادامه مطلب
امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با شی جین پینگ، رئیس جمهور جمهوری خلق چین دیدار و گفتگو کردند

امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با شی جین پینگ، رئیس جمهور جمهوری خلق چین دیدار و گفتگو کردند

🕔10:33, 15.سپتامبر 2022

دوشنبه، 15.09.2022 /”خاور”/. در تاریخ 15 سپتامبر، بنیانگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، امامعلی رحمان، رئیس جمهور محترم جمهوری تاجیکستان در حاشیه نشست شورای سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای در شهر سمرقند جمهوری ازبکستان با شی جین پینگ، رئیس

ادامه مطلب
آغاز سفر کاری امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان به شهر سمرقند جمهوری ازبکستان

آغاز سفر کاری امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان به شهر سمرقند جمهوری ازبکستان

🕔10:18, 15.سپتامبر 2022

دوشنبه، 15.09.2022 /”خاور”/. در تاریخ 15 سپتامبر، بنیانگذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت، امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان برای شرکت در نشست شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای وارد شهر سمرقند جمهوری ازبکستان شدند. عبدالله اریپف، نخست

ادامه مطلب
پیشوای ملت، امامعلی رحمان برای شرکت در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به شهر سمرقند جمهوری ازبکستان سفر کردند

پیشوای ملت، امامعلی رحمان برای شرکت در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به شهر سمرقند جمهوری ازبکستان سفر کردند

🕔05:42, 15.سپتامبر 2022

دوشنبه، 15.09.2022 /”خاور”/. در تاریخ 15 سپتامبر، بنیانگذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت، امامعلی رحمان، رئیس جمهور محترم جمهوری تاجیکستان برای شرکت در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به شهر سمرقند جمهوری ازبکستان سفر کردند. در

ادامه مطلب
امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان به چارلز سوم، پادشاه بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی پیام تبریک ارسال کردند

امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان به چارلز سوم، پادشاه بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی پیام تبریک ارسال کردند

🕔15:30, 12.سپتامبر 2022

دوشنبه، 12.09.2022 /”خاور”/. بنیانگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، امامعلی رحمان، رئیس جمهور محترم جمهوری تاجیکستان امروز به چارلز سوم، پادشاه بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی پیام تبریک ارسال کردند که در آن از جمله آمده است: “اعلا حضرت،

ادامه مطلب
پیشوای ملت، امامعلی رحمان با صاحبه غفارآوا، رئیس مجلس ملی جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کردند

پیشوای ملت، امامعلی رحمان با صاحبه غفارآوا، رئیس مجلس ملی جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کردند

🕔13:10, 12.سپتامبر 2022

دوشنبه، 12.09.2022 /”خاور”/. بنیانگذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت، امامعلی رحمان، رئیس جمهور محترم جمهوری تاجیکستان در تاریخ 12 سپتامبر با خانم صاحبه غفارآوا، رئیس مجلس ملی جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار موضوعات همکاری

ادامه مطلب
تبریک رهبران کشورهای خارجی، سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، شخصیت‌های مشهور و سیاستمداران به رئیس جمهور تاجیکستان به مناسبت سی و یکمین سالگرد روز استقلال کشور

تبریک رهبران کشورهای خارجی، سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، شخصیت‌های مشهور و سیاستمداران به رئیس جمهور تاجیکستان به مناسبت سی و یکمین سالگرد روز استقلال کشور

🕔10:30, 8.سپتامبر 2022

دوشنبه، 08.09.2022 /”خاور”/. به مناسبت تجلیل از سی و یکمین سالگرد استقلال کشورمان به عنوان بنیانگذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت، امامعلی رحمان، رئیس جمهور محترم جمهوری تاجیکستان، سران کشور و دولت ها از کشورهای خارجی، سازمان‌های بین‌المللی

ادامه مطلب
امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان به شی جین پینگ، رئیس جمهور جمهوری خلق چین پیام تسلیت ارسال کردند

امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان به شی جین پینگ، رئیس جمهور جمهوری خلق چین پیام تسلیت ارسال کردند

🕔18:15, 7.سپتامبر 2022

دوشنبه، 07.09.2022 /”خاور”/. بنیانگذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت، امامعلی رحمان، رئیس جمهور محترم جمهوری تاجیکستان امروز به جناب آقای شی جین پینگ، رئیس جمهور جمهوری خلق چین پیام تسلیت ارسال کردند که در آن آمده است: “آقای

ادامه مطلب
امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در پیامی به لیز تراس، نخست وزیر بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی را تبریک گفت

امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در پیامی به لیز تراس، نخست وزیر بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی را تبریک گفت

🕔16:10, 7.سپتامبر 2022

دوشنبه، 07.09.2022 /”خاور”/. بنیانگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، امامعلی رحمان، رئیس جمهور محترم جمهوری تاجیکستان امروز با ارسال پیامی لیز تراس، نخست وزیر بریتانیا و ایرلند شمالی را تبریک کرد. در پیام تبریک رئیس جمهور کشورمان، از جمله آمده است:

ادامه مطلب
به دستور پیشوای ملت امامعلی رحمان به مردم جمهوری اسلامی پاکستان کمک های بشردوستانه ارائه می شود 

به دستور پیشوای ملت امامعلی رحمان به مردم جمهوری اسلامی پاکستان کمک های بشردوستانه ارائه می شود 

🕔11:00, 6.سپتامبر 2022

دوشنبه، 06.09.2022 /”خاور”/. امروزها مردم جمهوری اسلامی پاکستان به دلیل بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب که بیش از یک ماه است با مشکلات جدی مواجه هستند. در اثر بلایای طبیعی 1265 نفر جان باختند و 33 میلیون شهروند

ادامه مطلب
امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور فدراسیون روسیه تلفنی گفتگو کردند

امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور فدراسیون روسیه تلفنی گفتگو کردند

🕔13:50, 23.آگوست 2022

دوشنبه، 23.08.2022 /”خاور”/. بنیانگذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت، امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان، امروز با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه گفتگوی تلفنی انجام دادند. در ادامه گفت‌وگوی دوستانه، سران دو کشور جنبه‌های خاص روابط دوستانه و همکاری‌های

ادامه مطلب
آغاز سفر کاری پیشوای ملت، امامعلی رحمان به استان سغد

آغاز سفر کاری پیشوای ملت، امامعلی رحمان به استان سغد

🕔07:36, 9.آگوست 2022

دوشنبه، 09.08.2022. /”خاور”/. بنیانگذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت، امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در تاریخ 9 اوت به استان سغد سفر کاری انجام دادند. امامعلی رحمان، رئیس جمهور کشورمان در چارچوب این سفر از تعدادی از

ادامه مطلب
امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان به سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران پیام تسلیت ارسال کردند

امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان به سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران پیام تسلیت ارسال کردند

🕔18:15, 3.آگوست 2022

دوشنبه، 03.08.2022. /”خاور”/. بنیانگذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت، امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان امروز در پیامی به سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران تسلیت گفتند. در این پیام، از جمله آمده است: “عالیجناب، از

ادامه مطلب

نظر سنجی

شما کدام يک از رسانه ها را بيشتر ترجيح می دهيد

نتایج

جای برای تبلیغ

بایگانی

تقویم

سپتامبر 2022
د س چ پ ج ش ی
« آگوست    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930