چند مصوبه حکومت جمهوری تاجیکستان

فوریه 23, 2016 07:47, 209 بازدید ها

اخبار مرتبط

Kasri-millat08IMG_0851

امامعلی رحمان، پیشوای ملت، رئیس جمهوری و رئیس حکومت تاجیکستان روز 22 فوریه زیر چند مصوبه حکومت کشور امضا گذاشت.

از جمله، با تصویب مصوبه از سوی امامعلی رحمان, رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان معروف محمودزاده از سمت مدیر کل جمعیت سهامی گشاده “فرودگاه بین‌المللی خجند” برکنار و به سمت مدیر کل جمعیت سهامی گشاده “فرودگاه بین‌المللی قرغانتپه” منصوب شد.

بر اساس مصوبه دیگر حکومت جمهوری تاجیکستان قربان علیمردان، به سمت مدیر کل جمعیت سهامی گشاده “فرودگاه بین‌المللی خجند” منصوب شد.

امامعلی رحمان، رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان ضمن امضای مصوبه دیگر لیونف میخایل را از سمت مدیر کل جمعیت سهامی گشاده “فرودگاه بین‌المللی قرغانتپه” برکنار کرد.

طبق مصوبه حکومت جمهوری تاجیکستان خال نظراف بهادور، از سمت رئیس خدمات نظارت دولتی فعالیت داروسازی وزارت بهداشت و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجكستان برکنار و بیک مرادزاده سلطان به این سمت منصوب شد.

فوریه 23, 2016 07:47, 209 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش

Farhod-Rahimiفرهاد رحیمی حمله تجاوزکارانه قرقیزستان را به حمله گروه های تروریستی بین المللی مانند “القاعده” و “داعش” قیاس کرد
308676099_590654132818004_7806230331048824672_nرسانه مستقل ترکیه “Orta Asiya” اطلاعات دقیقی از اقدامات مسلحانه قرقیزستان در مرز با تاجیکستان منتشر کرد
Sarbozi-kirgizنیک اندیشه کن! مراجعت به مردم قرقیزستان
Granitsaخبر درباره ادامه اقدامات تحریک آمیز طرف قرقیزستان در منطقه مرزی
307883510_5524530940945317_8822137683723069427_nپروتکل. تاجیکستان و قرقیزستان سندی مبنی بر بازگشت نیروها و تجهیزات نظامی اضافی به محل استقرار دائمی خود امضا کردند
YAtimov-S-S-2-4خبر امیدوار کننده. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان: صلح واقعی در مرزهای دولتی تاجیکستان و قرقیزستان برقرار خواهد شد
YAtimov-va-Tashiev1پروتکل امضا شد. نشست نوبتی کارگروه های تاجیکستان و قرقیزستان برگزار شد
Isfara-1جاده روستای واروخ شهر اسفره تاجیکستان مجددا افتتاح شد
Zarar-dr-Isfaraحمله متجوزانه قرقیزستان. کارگروه اسفره تعداد تاسیسات و منازل مسکونی تخریب شده را تعیین می کند
PV-GKNB-RTفوری! مرکز مطبوعات نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان خبر می دهد
Zastava-Isfara-1فوری!  مرکز مطبوعاتی نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان خبر می دهد
Muboriza-bar-ziddi-nashamandi6-sarhadمرکز مطبوعات نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان خبر می دهد