مجلس نوبتی حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار شد

مارس 1, 2016 08:15, 372 بازدید ها
BB5A9104

روز دوشنبه 29 مارس تحت ریاست امامعلی رحمان، بنیانگذار صلح و  وحدت ملی – پیشوای ملت، رئیس حکومت کشور مجلس نوبتی حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید .

در آغاز مجلس بر اساس مصوبه حکومت جمهوری تاجیکستان عبدالرحمان‌زاده ملاهت معاون سردار خدمات مخابرات جمهوری تاجیکستان تعیین شد .

بعدا گزارش در باره زمین‌های موجودبوده، تقسیم آنها از روی گروه‌ها، نوع‌ها و افراد از زمین استفاده کننده در جمهوری تا حالت 1 ژانویه سال 2016 شنیده شد .

کمیسیون دولتی در امور دعوت بهاری جوانان به خدمت سربازی و مرخص کردن سربازان زمان خدمتشان انجام شده تاسیس داده شد .

طرح چند قانون در باره وارد نمودن تغییرات به سند‌های عمل‌کننده قانونگزاری کشور برای بررسی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردید. تغییر و  علاوه ‌ها، از جمله به قانون‌ها “در باره دادن مجوز به بعضی نمود‌های فعالیت”، “در باره باج دولتی”، “در باره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی”، “در باره نظام دادن مجوز”، “در باره ثبت دولتی شخصان حقوقی و صاحب‌کاران انفرادی” و به قانون فضای هوای جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شد .

همچنین خلاصه‌های حکومت جمهوری تاجیکستان به لایحه چند قانون در باره وارد نمودن تغییرات به قانون‌های عمل‌کننده “در باره فعالیت صلح‌آورانه جمهوری تاجكستان”، “در باره دادن مجوز به بعضی نوع‌های فعالیت”، “در باره اجاره مالیوی”، به کدکس اجرای جزای جنایتی جمهوری تاجیکستان و کدکس شهروندی جمهوری تاجیکستان (قسم دوم ) پذیرفته شده، برای بررسی به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردید .

در فراورد مجلس امامعلی رحمان، بنیانگذار صلح و  وحدت ملی – پیشوای ملت، رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن یاد‌آوری از کم‌بارشی زمستان و  اول بهار سال جاری و همچنین فرارسی بروقت هوای بهاری اظهار نگرانی کرده، به مردم کشور از احتمال خشکسالیی و  کم‌آبی دریا‌ها و همچنین از خطر کم‌حاصلی هشدار داد .

در رابطه به این حالت مصلحت داده شد که با استفاده از امکانات موجده به زمین‌های کشاورزی و باغ و  تاكزار‌ها از حاضر فراوان آب داده شود و در هر کجای امکان هست آب ذخیره کرده شود .

تاکید گردید که کشت‌وکار بهاری و همه کار‌های کشاورزی وابسته به بروقت آمدن گرمی به راه مانده شوند و  مبلغ‌های موجده و تمام وسایط مادی و  تکنیکی را ثمربخش استفاده برند .

همچنین تاکید گردید که چاره‌بینیی‌های دولتی و عنعنه و مراسم پر خرج مردمی هم باید با خراجات کم‌ترین به راه مانده شود و مردم برای خود مواد غذایی ذخیره نمایند .

مارس 1, 2016 08:15, 372 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش

Tochikiston-Dushanbe-havo2سازمان بهداشت جهانی تاجیکستان را کشور عاری از مالاریا اعلام کرد
Muso-iba-bo-habarnigori-televizioni-SMM-24.03.2023امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با خبرنگار تلویزیون سازمان ملل مصاحبه انجام دادند
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-dar-chorabinii-kanorii-Haritai-ro-baroi-soli-2025سخنرانی امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم کناری “نقشه راه برای سال 2025: سال بین المللی حفظ یخچال های طبیعی”
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-dar-chorabinii-kanorii-Haritai-ro-baroi-soli-2025-1امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم کناری “نقشه راه 2025: سال بین المللی حفظ یخچال های طبیعی” شرکت و سخنرانی کردند
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-dar-chorabinii-kanor-امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم کناریی “تبدیل نهادهای اقتصادی جهانی به نفع عموم: دعوت برای بیدارشوی توسط کمیسیون جهانی اقتصاد آب” شرکت کردند
Peshvoi-millat-Emomal-Ra-mon-bo-Raisi-i-losiyai-77-umi-Ma-mai-Umumii-Sozmoni-Milali-Mutta-id-CHaba-Koroshi-mulo-ot-namudandپیشوای ملت، امامعلی رحمان با چابا کروشی، رئیس 77-مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرند
سخنرانی امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم افتتاحیه کنفرانس سازمان ملل در مورد بررسی میان مدت اهداف دهه اقدام بین المللی “آب برای توسعه پایدار، 2018-2028”
امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در کنفرانس سازمان ملل در مورد بررسی میان مدت اهداف دهه اقدام بین المللی “آب برای توسعه پایدار، 2018-2028” شرکت و سخنرانی کردند
Ishtirok-dar-chorabinii-kanorii-kor-zeri-unvoni-Ob-moro-mutta-id-mesozad-22.03.2023امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم “آب ما را متحد می کند” شرکت و سخنرانی کردند
Mulo-ot-bo-Podsho-i-Niderland-Villem-Aleksandr-22.03.2023امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با ویلم الکساندر، پادشاه هلند دیدار و گفتگو کردند
2023-03-21un_05سخنرانی امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم “آب و نوروز – دو منبع حیات بشر” در چارچوب کنفرانس آب سازمان ملل متحد-2023
Ishtirok-dar-chorabinii-Ob-va-Navr-z-du-sarchashmai-ayoti-bashar-امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم “آب و نوروز – دو منبع حیات بشر” در چارچوب کنفرانس آب سازمان ملل-2023 شرکت و از نمایشگاه صنایع دستی مردمی بازدید کردند