سفر کاری امامعلی رحمان به ناحیه رودکی

مارس 15, 2016 09:23, 365 بازدید ها
????????????????????????????????????

بنیانگذار صلح و وحدت ملی- پیشوای ملت امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان با یک سفر کاری و به هدف مورد بهره برداری قرار دادن چند انشائات مهم و ملاقات با مردم به ناحیه رودکی تشریف آورد.

در درامدگاه ناحیه ساکنان امامعلی رحمان را با گرمی و وصمیمیت ویژه استقبال گرفتند که این بیانگر روشن پشتیبانی مردم از سیاست سازنده پیشوای ملت است.

سفر کاری از امامعلی رحمان در ناحیه رودکی با آغاز بخشیدن به کار ساخت و ساز انشائات مجموعه فرهنگی ، ورزشی و تفریحی با مراکز تجارت و خدمات آغاز شد.

رئيس جمهوری تاجیکستان  با گذاشتن نامه به نسل های آینده در محل بنیاد این مجتمع بزرگ به کار های ساخت و ساز آن آغاز بخشید.

به پیشوای ملت اطلاع داند که مجتمع عبارت از کودکستان برای 200 کودک، کارگاه خیاطی با 300 شغل دائمی، سالن ورزشی برای 200 نفر  ومرکز تجارت با فراهم ساختن 400 شغل دائمی است و ان مجموعه با هزینه 30 میلیون سامانی بنیاد خواهد شد.

این مجتمع در مساحت 5 هکتار در شهرک سامانیان ساخته می شود و پس از به بهره برداری رسیدن در یک روز می تواند به بیش از 20 هزار نفر خدمت رساند.

مارس 15, 2016 09:23, 365 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش

Muso-iba-bo-habarnigori-televizioni-SMM-24.03.2023امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با خبرنگار تلویزیون سازمان ملل مصاحبه انجام دادند
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-dar-chorabinii-kanorii-Haritai-ro-baroi-soli-2025سخنرانی امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم کناری “نقشه راه برای سال 2025: سال بین المللی حفظ یخچال های طبیعی”
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-dar-chorabinii-kanorii-Haritai-ro-baroi-soli-2025-1امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم کناری “نقشه راه 2025: سال بین المللی حفظ یخچال های طبیعی” شرکت و سخنرانی کردند
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-dar-chorabinii-kanor-امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم کناریی “تبدیل نهادهای اقتصادی جهانی به نفع عموم: دعوت برای بیدارشوی توسط کمیسیون جهانی اقتصاد آب” شرکت کردند
Peshvoi-millat-Emomal-Ra-mon-bo-Raisi-i-losiyai-77-umi-Ma-mai-Umumii-Sozmoni-Milali-Mutta-id-CHaba-Koroshi-mulo-ot-namudandپیشوای ملت، امامعلی رحمان با چابا کروشی، رئیس 77-مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرند
سخنرانی امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم افتتاحیه کنفرانس سازمان ملل در مورد بررسی میان مدت اهداف دهه اقدام بین المللی “آب برای توسعه پایدار، 2018-2028”
امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در کنفرانس سازمان ملل در مورد بررسی میان مدت اهداف دهه اقدام بین المللی “آب برای توسعه پایدار، 2018-2028” شرکت و سخنرانی کردند
Ishtirok-dar-chorabinii-kanorii-kor-zeri-unvoni-Ob-moro-mutta-id-mesozad-22.03.2023امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم “آب ما را متحد می کند” شرکت و سخنرانی کردند
Mulo-ot-bo-Podsho-i-Niderland-Villem-Aleksandr-22.03.2023امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با ویلم الکساندر، پادشاه هلند دیدار و گفتگو کردند
2023-03-21un_05سخنرانی امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم “آب و نوروز – دو منبع حیات بشر” در چارچوب کنفرانس آب سازمان ملل متحد-2023
Ishtirok-dar-chorabinii-Ob-va-Navr-z-du-sarchashmai-ayoti-bashar-امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم “آب و نوروز – دو منبع حیات بشر” در چارچوب کنفرانس آب سازمان ملل-2023 شرکت و از نمایشگاه صنایع دستی مردمی بازدید کردند
Zaminlarzaزمین لرزه ای تاجیکستان را لرزاند