برقراری مناسبات دیپلماسی میان تاجیکستان و نیکاراگوئه

آوریل 1, 2016 10:26, 234 بازدید ها

اخبار مرتبط

در تاریخ 30 مارس سال 2016 در شهر نیو- یورک آمریکا بیانیه مشترک جمهوری تاجیکستان و جمهوری نیکاراگوئه در مورد برقراری مناسبات دیپلماسی میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری نیکاراگوئه امضا شد.

این بیانیه مشترک را از سوی تاجیکستان محمدامین محمدامین اف، نماینده دائم جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد و از سوی جمهوری نیکاراگوئه ماریا روبیالیس دی چاموررا، معاون وزیر امور خارجه/نمایندة دائم این کشور در سازمان ملل متحد به امضا رسید.

آوریل 1, 2016 10:26, 234 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش