دیدار قاهر رسولزاده با نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور آسیای مرکزی

آوریل 22, 2016 09:16, 264 بازدید ها

اخبار مرتبط

قاهر رسولزاده، نخست وزیر کشورمان روز پنجشنبه با پیتر بوریان، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور آسیای مرکزی ملاقات کرد.

در جریان این ملاقات مسائل تقویت همکاری های دوجانبه و منطقه ای جمهوری تاجیکستان با اتحادیه اروپا بحث و بررسی شد.

جانبها به طور مفصل در مورد عملیاتی شدن «برنامه نشاندهنده بسیارساله برای سالهای 2014-2020» که شامل همکاری دوجانبه تاجیکستان و اتحادیه اروپارا در عرصه های رشد دهات، آموزش و پرورش و بهداشتی می باشد و استراتژی اتحادیه اروپا در مورد کشورهای آسیای مرکزی که روند همگرایی کشورهای منطقه را تحکیم می‌بخشد، تبادل افکار کردند.

در ملاقات از وضع فعلی و دورنمای مناسبات جمهوری تاجیکستان و اتحادیه اروپا در عرصه‌های مورد توجه اظهار رضایت کرده شده، تاکید گردید که اتحادیه اروپا در روند همگرایی دامنه‌دار با کشورهای منطقه به رشد روابط با جمهوری تاجیکستان افضلیت قایل می شود.

آوریل 22, 2016 09:16, 264 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش