روز دوشنبه 6 ژوئن سال جاری در کشورمان آغاز ماه مبارک رمضان اعلام شد

می 30, 2016 10:59, 845 بازدید ها

اخبار مرتبط

28 مه سال جاری در شهر خجند استان سغد جلسه شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان برگزار شد و در این نشست روز دوشنبه 6  ژوئن سال جاری در کشورمان آغاز ماه مبارک رمضان اعلام شد.

شرکت کنندگان این جلسه فطریه هر نفر را 5 سامانی اعلام کردند.

همچنین مقرر شد زکات افرادی که در آمد آنها بیش از 17 هزار 400 سامانی  در سال باشد، باید 435 سامانی  پرداخت کنند.

می 30, 2016 10:59, 845 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش