رئیس جمهوری قرقیزستان با یک سفر رسمی وارد تاجیکستان می شود

می 4, 2016 12:23, 272 بازدید ها

اخبار مرتبط

81744741-70138131

الماسبیک آتامبایف، رئیس جمهوری قرقیزستان روزهای 11 و 12 می با سفر رسمی به جمهوری تاجیکستان تشریف می آرد.

در چارچوب این سفر رسمی رئیس جمهوری قرقیزستان همراه با دیگر نمایندگان بلندپایه چهار کشور شرکت کننده طرح Casa-1000، نمایندگان انستیتوهای مالی بین‌المللی، سازمان های کمک کننده و شریکان در مراسم رسمی آغاز مرحله تطبیق طرح Casa-1000  در تاجیکستان شرکت می کند. مناسبات دیپلماتیک میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان 14 ژانویه سال 1993 برقرار شده، از ماه مارس سال 1997 در شهر دوشنبه سفارت جمهوری قرقیزستان فعال شده است. در بشکیک نیز سفارت جمهوری تاجیکستان فعالیت می‌کند.

در برابر رشد مناسبات دو کشور در عرصه های سیاسی همچنین در روابط تجاری- اقتصادی تاجیکستان و قرقیزستان تمایل رشد استوار مشاهده می‌شود.

با آغاز کار کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و قرقیزستان در زمینه ررسی مجموع مسائل دوجانبه که آن 12 ژوئیه سال 1997 تأسیس شده است، مناسبات تجاری و اقتصادی جمهوری تاجیکستان با جمهوری قرقیزستان در بیشتر عرصه های همکاری اقتصادی گسترش یافته، تمایل منتظم افزایش استوار و مشخص نشان‌دهنده‌های تبادل تجاری به نظر می‌رسد.

در مجموع، در مناسبات بین تاجیکستان و قرقیزستان در شرایط رشد مستقل، سعی و تلاش مشترک جهت راه‌اندازی روابط سودبخش در عرصه های مختلف همکاری به نظر رسیده، در آن روحیه اعتماد متقابل، حسن همجواری و مناسبات نیک با یکدیگر موجود می باشد.

می 4, 2016 12:23, 272 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش