بازدید نخست وزیر کشورمان از محل ساختمان پروژه های مهم در وحدت

می 6, 2016 17:23, 233 بازدید ها

اخبار مرتبط

قاهر رسولزاده، نخست وزیر کشورمان روز جمعه از محل احداث پروژه های مهم در شهر وحدت واقع در حومه شهر دوشنبه که در چارچوب تدابیر آمادگی به استقبال جشن 25- سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد می‌شوند، بازدید کرد.

تخست وزیر کشور بازدید خودرا از بنای جدید مالیات شهر وحدت آغاز کرد. این بنا شامل سه طبقه بوده، ساختمان آن ابتدای سال 2015 آغاز شده بود و آن با تجهیزات معاصر تأمین می باشد.

قاهر رسولزاده پس از بازدید از بنای مالیات شهر وحدت از موضع احداث ورزشگاه مرکزی شهر بازدید کرد. بنیاد ورزشگاه مرکزی شهر در اساس دستور بنیانگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان طرح ریزی شده، آن تا روزهای تجلیل جشن 25- سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان مورد بره برداری قرار خواهد کرفت. ورزشگاه برای 25 هزار بیننده پیش‌بینی شده، با مبلغ‌گذاری حکومت جمهوری تاجیکستان بنیاد می‌شود.

در محل نزدیک به ورزشگاه مرکزی شهر وحدت قاهر رسولزاده، نخست وزیر کشومان با جریان امور ساختمان مدرسه متوسط جدید شناس شد. بنای مدرسه جدید از چهار طبقه عبارت بوده، ساختمان آن از جانب شرکت ساختمانی وطنی «دیمانت- کنسک» انجام داده می‌شود. این مدرسه با طرح معماری معاصر بنیاد شده، برای 640 خواننده پیش‌بینی شده است.

قاهر رسولزاده، نخست وزیر کشومان ضمن شناسایی با امور ساختمانی در پروژه های مذکور به مسئولان وزارت و ادارات ذی دخل برای اجرای امور ستختمانی با کیفیت بالا، وسعت امور آبادانی و اطراف انشائات جدید، رعایت حتمی طلبات معماری و ساختمانی، استفاده درست مبلغ های تخصیص‌شده و برطرف کردن کمبود و نقصان های موجوده دستور داد.

می 6, 2016 17:23, 233 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش