به ساکنان مناطق آسیبدیده از حوادث طبیعی کمک می‌کنند

می 18, 2016 08:27, 221 بازدید ها

اخبار مرتبط

طاهر کریمزاده، رئیس خدمات مهاجرت وزارت کار، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان از روستاهای جماعت دهات به نام ترسون‌زاده و زینب آباد ناحیه رودکی که از حوادث طبیعی آسیب دیده اند، بازدید و با اتباع این مناطق ملاقات کرد.

ضمن ملاقات با اتباع این روستا‌ها مشخص شد که شب 11 به 12 مه سال جاری در اثر باران های شدید در جماعت دهات زینب‌‌آباد، از جمله روستا‌های عدالت، فیضآبه، دریا‌‌آباد، صداقت، کمسومول-1، کمسومول-2 و جماعت دهات میرزا ترسون‌زاده، روستا‌های کارگر، حاجیان، ایلاک، استقلال و کاسبان سیل آمده، تقریبا 5.2 هزار منزل های مسکونی زیر آب و گل ماندند.

ساکنان روستا‌های آسیبدیده در ملاقات به طاهر کریمزاده، رئیس خدمات تاکید کردند که همان شب گروه های نجات به محل حادثه حاضر شده، 800 تن از ساکنان را به اماکن امن منتقل کردند.

کارمندان و سربازان کمیته وضع فوق‌العاده و مدافعه‌ شهروندی وابسته حکومت جمهوری تاجیکستان برای رفع عواقب آفت طبیعی به ساکنان دو جماعت دهات ناحیه رودکی کمک های عملی می‌رسانند. میزان خسارات وارده تا کنون مشخص نشده است.

می 18, 2016 08:27, 221 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش