پیشوای ملت: حکومت کشور به نیروی توانای جوانان اعتماد دارد و پیشنهاد و ابتکارات آنها را جانبداری می‌نماید

می 23, 2016 09:16, 201 بازدید ها

اخبار مرتبط

بنیانگذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان در سخنرانی خود به مناسبت روز جوانان تاکید کرد:  “شما جوانان وطن‌دوست و  وطن‌پرور، متین و  قوی اراده و دلیر و  شجاع در همه عرصه‌های اقتصاد ملی و حیات جامعه استوارانه فعالیت نموده، در پیشرفت کشور سهم مناسب می گذارید، برای آبادی و  پیشرفت وطن محبوبمان صاف‌دلانه خدمت می‌کنید، مرز و  بوم سرزمین اجدادی و امنیت و  آرامی دولت را صادقانه حفظ می نمایید و با دانش‌های معاصر خود همچون متخصصان آینده به خاطر رشد کشورمان سهم ارزشمند می گذارید”.

رئیس جمهوری تاجیکستان گفت  حکومت کشور به نیروی توانای جوانان اعتماد دارد، پیشنهاد و  ابتکارات آنها را جانبداری می‌نماید و برای فراهم آوردن شرایط بهتر زندگی و تحصیل برای آنها همه تدابیر لازم را راه‌اندازی می‌کند.

هر سال در تاجیکستان 23 مه به عنوان روز جوانان کشورمان تجلیل می شود.

می 23, 2016 09:16, 201 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش