نشست شورای وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای در تاشكند برگزار شد

می 25, 2016 10:49, 249 بازدید ها

اخبار مرتبط

Aslov_SCO_2016

سراج الدین اصل اف، وزیر خارجه جمهوری تاجیکستان در نشست نوبتی شورای وزیران خارجه کشور‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای که روز سه شنره برگزار شد، شرکت کرد.

وزیر خارجه کشورمان ضمن سخنانی در نشست مذکور موقع کشوررا در مورد مسائل کلیدی همکاری در حاشیه سازمان همکاری شانگهای و دورنمای تقویت بخشیدن آنها، انچنین وابسته به موضوعات مهم منطقه ای و جهانی اظهار نمود .

رهبران هیئت‌ها دیگر چند موضوعات و لایحه ها را که برای بررسی به نشست شورای سران کشور‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای در ماه ژوئن سال جاری پیشنهاد می‌شوند، بررسی کردند.

می 25, 2016 10:49, 249 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش