کاروان وحدت از استان ختلان راهی بدخشان شد

می 26, 2016 09:52, 865 بازدید ها

اخبار مرتبط

vdyu9f0hphs

گروهی از اندیشمندان، شاعران، نویسندگان، خبرنگاران و فرهختگان استان ختلان تاجیکستان زیر شعار “کاروان وحدت” راهی استان بدخشان شدند.

طبق اطلاع مسئول بخش تحلیلی دستگاه استاندار ختلان، این گروه روز 24 مه استان ختلان را به قصد بدخشان ترک کرد.

این منبع افزود: کروان وحدتدر جریان این سفر به استان بدخشان از شهر و  نواحی خاروغ، ونج، اشکاشم، راشتقلعه و مرغاب بازدید و با اتباع این مناطق دیدار و گفتگو می کنند.

گروه کاروان وحدت در چارچوب این سفر نمایش هنرهای مردمی، برنامه های تئاتری و پیشنهاد فروش تولیدات کشاورزی استان ختلان را تشکیل می کنند

می 26, 2016 09:52, 865 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش