نخستین جلسه شورای ملی کار با جوانان در کتابخانه ملی تاجیکستان آغاز بکار کرد

می 27, 2016 10:28, 925 بازدید ها

اخبار مرتبط

скачанные файлы

امروز در كتابخانه ملی تاجیکستان نخستین جلسه شورای ملی کار با جوانان در نزد رئیس جمهوری تاجیکستان تحت ریاست بنیانگذار صلح و  وحدت ملی- پیشوای ملت امامعلی رحمان، رئیس جمهور کشورمان و رئیس شورای ملی کار با جوانان آغاز بکار کرد.

شورای ملی کار با جوانان در نزد رئیس جمهوری تاجیکستان  با فرمان رئیس جمهور کشورمان از 18 ژوئیه سال 2015 تاسیس یافته است.

تاسیس این نهاد  اقدام نوبتی مقام عالی سیاسی  کشور در زندگی سیاسی و اجتماعی تاجیکستان به شمار رفته در آینده ارتباط مستقیم و موثر جوانان را با رهبریت کشور فراهم می کند.

سرور دولت، رئیس شورای ملی کار با جوانان محترم امامعلی رحمان در سخنرانی خود تاکید داشت که هدف از تاسیس شورای مذکور تحت ریاست رئیس جمهوری مورد بررسی قرار دادن مسئله‌های مربوط به تطبیق سیاست دولتی جوانان، جذب جوانان به امور مهم دولتی و اجرای روش های موثر تر همکاری و هماهنگی  مقامات مرکزی و محلی دولتی با انجمن ها و سازمان های جوانان است.

می 27, 2016 10:28, 925 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش