پیشوای ملت از جوانان دعوت به عمل آورد که از کردار‌های نامطلوب جهان معاصر خودداری نمایند

می 27, 2016 16:14, 987 بازدید ها

اخبار مرتبط

27247900506_2a333b7c82_z

پیشوای ملت امامعلی رحمان ضمن سخنرانی  در نخستین جلسه شورای ملی کار با جوانان  در نزد رئیس جمهوری تاجیکستان   با یادآوری از نقش و جایگاه جوانان در حیات اقتصادی و اجتماعی  کشور از نمایندگان این قشر جامعه دعوت به عمل آورد  که از کردار‌های نامطلوب جهان معاصر از جمله ورود به صفوف سازمان های تروریستی و افراطی، اعتیاد به مواد مخدر و جنایتکاری خودداری کرده بیشتر به آموزش دانش، تحقیقات علمی، اختراعات، تربیت معنوی و ورزشی خود مشغول باشند و به طور فعال در امور مهم اجتماعی و سیاسی تاجیکستان شرکت کنند.

شورای ملی کار با جوانان در نزد رئیس جمهوری تاجیکستان  با فرمان رئیس جمهور کشورمان از 18 ژوئیه سال 2015 تاسیس یافته است.

تاسیس این نهاد  اقدام نوبتی مقام عالی سیاسی  کشور در زندگی سیاسی و اجتماعی تاجیکستان به شمار رفته در آینده ارتباط مستقیم و موثر جوانان را با رهبریت کشور فراهم می کند.

سرور دولت، رئیس شورای ملی کار با جوانان محترم امامعلی رحمان در سخنرانی خود تاکید داشت که هدف از تاسیس شورای مذکور تحت ریاست رئیس جمهوری مورد بررسی قرار دادن مسئله‌های مربوط به تطبیق سیاست دولتی جوانان، جذب جوانان به امور مهم دولتی و اجرای روش های موثر تر همکاری و هماهنگی  مقامات مرکزی و محلی دولتی با انجمن ها و سازمان های جوانان است.

می 27, 2016 16:14, 987 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش