تغییرات کادری در چند نهاد دولتی تاجیکستان

جولای 11, 2016 14:47, 426 بازدید ها
Kasri-millat08IMG_0851

بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت، رئیس جمهوری تاجیکستان، رئیس حکومت مملکت محترم امامعلی رحمان در چند نهاد دولتی تغییرات کادری به عمل آورد.

همین طریق، با دستور امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان امید لطیف اف با سبب به شغل دیگر گذشتنش از سمت معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان برکنار و با مصوبه دولت تاجیکستان به سمت معاون وزیر دارای جمهوری تاجیکستان انتصاب شد. وی در این سمت جایگزین شوکت صاحب اف شد. بر اساس مصوبه های دیگر حکومت جمهوری تاجیکستان قربانزاده عبدالله‌ حبیب‌الله از سمت معاون مدیر آژانس بهداشت زمین و آبیاری وابسته دولت تاجیکستان برکنار و به سمت معاون اول مدیر همین آژانس انتصاب گردید. حسن‌زاده حامد عثمان باشد، به سمت معاون مدیر آژانس بهداشت زمین و آبیاری وابسته دولت تاجیکستان انتصاب شد.

تغییرات کادری همچنین در چند دانشگاه کشور اتفاق افتاده، بر اساس مصوبه دولت تاجیکستان شاهیان نورعلی نبات از سمت رئیس دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان برکنار و به سمت رئیس دانشگاه دولتی دنغره انتصاب گردید. شاهیان نورعلی نبات در این سمت جایگزین کریمزاده محمدقل بابا شد.

امانزاده الهام تیمور باشد، رئیس دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان انتصاب شد.

همچنین در موافقه با امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان عالمی رئوف لطیفزاده به سمت رئیس دانشگاه اقتصاد و تجارت تاجیکستان در شهر خجند، داداجانزاده اکرم احمدجان به سمت رئیس نمایندگی  دانشگاه انرژی مسکو در شهر دوشنبه و کریمزاده محمدقل بابا به سمت رئیس نمایندگی دانشگاه ملی تحقیقاتی دانشگاه پولاد و خوله شهر مسکو در شهر دوشنبه انتصاب شدند.

جولای 11, 2016 14:47, 426 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش

Muso-iba-bo-habarnigori-televizioni-SMM-24.03.2023امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با خبرنگار تلویزیون سازمان ملل مصاحبه انجام دادند
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-dar-chorabinii-kanorii-Haritai-ro-baroi-soli-2025سخنرانی امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم کناری “نقشه راه برای سال 2025: سال بین المللی حفظ یخچال های طبیعی”
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-dar-chorabinii-kanorii-Haritai-ro-baroi-soli-2025-1امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم کناری “نقشه راه 2025: سال بین المللی حفظ یخچال های طبیعی” شرکت و سخنرانی کردند
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-dar-chorabinii-kanor-امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم کناریی “تبدیل نهادهای اقتصادی جهانی به نفع عموم: دعوت برای بیدارشوی توسط کمیسیون جهانی اقتصاد آب” شرکت کردند
Peshvoi-millat-Emomal-Ra-mon-bo-Raisi-i-losiyai-77-umi-Ma-mai-Umumii-Sozmoni-Milali-Mutta-id-CHaba-Koroshi-mulo-ot-namudandپیشوای ملت، امامعلی رحمان با چابا کروشی، رئیس 77-مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرند
سخنرانی امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم افتتاحیه کنفرانس سازمان ملل در مورد بررسی میان مدت اهداف دهه اقدام بین المللی “آب برای توسعه پایدار، 2018-2028”
امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در کنفرانس سازمان ملل در مورد بررسی میان مدت اهداف دهه اقدام بین المللی “آب برای توسعه پایدار، 2018-2028” شرکت و سخنرانی کردند
Ishtirok-dar-chorabinii-kanorii-kor-zeri-unvoni-Ob-moro-mutta-id-mesozad-22.03.2023امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم “آب ما را متحد می کند” شرکت و سخنرانی کردند
Mulo-ot-bo-Podsho-i-Niderland-Villem-Aleksandr-22.03.2023امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با ویلم الکساندر، پادشاه هلند دیدار و گفتگو کردند
2023-03-21un_05سخنرانی امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم “آب و نوروز – دو منبع حیات بشر” در چارچوب کنفرانس آب سازمان ملل متحد-2023
Ishtirok-dar-chorabinii-Ob-va-Navr-z-du-sarchashmai-ayoti-bashar-امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم “آب و نوروز – دو منبع حیات بشر” در چارچوب کنفرانس آب سازمان ملل-2023 شرکت و از نمایشگاه صنایع دستی مردمی بازدید کردند
Zaminlarzaزمین لرزه ای تاجیکستان را لرزاند