ملاقات پیشوای ملت امامعلی رحمان با رستم عظیمف معاون نخست وزیر جمهوری ازبکستان

دسامبر 27, 2016 17:05, 1,141 بازدید ها
emomali-rahmon-i-rustam-azimov

امروز در کاخ ملت بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با رستم عظیمف، معاون نخست وزیر جمهوری ازبکستان، همرئیس کمیسیون بین دولتی تاجیکستان و ازبکستان در امور همکاری تجاری و اقتصادی ملاقات کرد.

امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان بار دیگر رهبریت و مردم این کشور دوست و همسایه نزدیک را برای برگزاری سطح بلند انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان صمیمانه تبریک گفته، تشریف هیئت رسمی دولتی این کشور به تاجیکستان را اقدام مهم در رشد و توسعه بیشتر مناسبات بین دولتی ارزیابی کرد.

تاجیکستان از تشبث جانب ازبکستان در مورد برقراری خط سیرهای هوایی بین دو دولت با خوشنودی می پذیرد گفت، رئیس جمهور کشورمان و افزود که کشور ما خواستار بهبود مناسبت در عرصه‌های برقراری قطعات راه آهن، کاهش میزان قیمت حمل و نقل توسط راه آهن، برقراری صادرات و واردات نیروی برق، توسعه همکاری در عرصه کشاورزی، لغو یا عادی سازی نظام روادید رفت و آمد شهروندان و حل مسائل مرزی می‌باشد.

جانبها اطراف وضع و دورنمای همکاری دوجانبه تجاری و اقتصادی، راه و نقلیات، آب و انرژی، حفظ مرز و فرهنگی تبادل افکار نموده برای از بین بردن موانع در زمینه رشد روابط در این عرصه‌ها پیشنهاد های مفید ارائه کردند.

طوری تأکید گردید، پایه قراردادی و حقوقی مناسبات بین دولتی بیش از یکصد سند همکاری را تشکیل می دهد که عملیاتی شدن آنها برای دو کشورمنفعت‌آور خواهد بود.

اظهار اطمینان شد که در چهارچوب کار کمیسیون بین دولتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان در مورد همکاری تجاری و اقتصادی مسائل مهم بحث و بررسی شده، برای دریافت راه و اصول های جدید رشد و توسعه بیشتر مناسبات بین دولتی اقدامات مؤثر پیش گرفته می‌شوند.

در ملاقات همچنین در مورد وضع سیاسی و نظامی منطقه و جهان، تقویت همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم و افراطگرای، قاچاق مواد مخدر و دیگر جنایات فراملی اظهار نظر کرده شد.

دسامبر 27, 2016 17:05, 1,141 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش

Muso-iba-bo-habarnigori-televizioni-SMM-24.03.2023امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با خبرنگار تلویزیون سازمان ملل مصاحبه انجام دادند
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-dar-chorabinii-kanorii-Haritai-ro-baroi-soli-2025سخنرانی امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم کناری “نقشه راه برای سال 2025: سال بین المللی حفظ یخچال های طبیعی”
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-dar-chorabinii-kanorii-Haritai-ro-baroi-soli-2025-1امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم کناری “نقشه راه 2025: سال بین المللی حفظ یخچال های طبیعی” شرکت و سخنرانی کردند
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-dar-chorabinii-kanor-امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم کناریی “تبدیل نهادهای اقتصادی جهانی به نفع عموم: دعوت برای بیدارشوی توسط کمیسیون جهانی اقتصاد آب” شرکت کردند
Peshvoi-millat-Emomal-Ra-mon-bo-Raisi-i-losiyai-77-umi-Ma-mai-Umumii-Sozmoni-Milali-Mutta-id-CHaba-Koroshi-mulo-ot-namudandپیشوای ملت، امامعلی رحمان با چابا کروشی، رئیس 77-مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرند
سخنرانی امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم افتتاحیه کنفرانس سازمان ملل در مورد بررسی میان مدت اهداف دهه اقدام بین المللی “آب برای توسعه پایدار، 2018-2028”
امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در کنفرانس سازمان ملل در مورد بررسی میان مدت اهداف دهه اقدام بین المللی “آب برای توسعه پایدار، 2018-2028” شرکت و سخنرانی کردند
Ishtirok-dar-chorabinii-kanorii-kor-zeri-unvoni-Ob-moro-mutta-id-mesozad-22.03.2023امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم “آب ما را متحد می کند” شرکت و سخنرانی کردند
Mulo-ot-bo-Podsho-i-Niderland-Villem-Aleksandr-22.03.2023امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با ویلم الکساندر، پادشاه هلند دیدار و گفتگو کردند
2023-03-21un_05سخنرانی امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم “آب و نوروز – دو منبع حیات بشر” در چارچوب کنفرانس آب سازمان ملل متحد-2023
Ishtirok-dar-chorabinii-Ob-va-Navr-z-du-sarchashmai-ayoti-bashar-امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم “آب و نوروز – دو منبع حیات بشر” در چارچوب کنفرانس آب سازمان ملل-2023 شرکت و از نمایشگاه صنایع دستی مردمی بازدید کردند
Zaminlarzaزمین لرزه ای تاجیکستان را لرزاند