ملاقات پیشوای ملت امامعلی رحمان با فیلیپ بینیت معاون اول رئیس بانک اروپایی تجدید و توسعه

مارس 28, 2017 12:45, 1,394 بازدید ها
1

امروز در کاخ ملت بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی-پیشوای ملت، رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با فیلیپ بینیت معاون اول رئیس بانک اروپایی تجدید و توسعه و ایتین رستمآوا، رهبر جدید نمایندگی بانک اروپایی تجدید و توسعه در جمهوری تاجیکستان را به حضور پذیرفت.

در جریان ملاقات مسائل همکاری دوجانبه و دورنمای فعالیت بانک اروپایی تجدید و توسعه در تاجیکستان بررسی شد.

امامعلی رحمان، رئیس جمهور کشورمان به ایتین رستمآوه رئیس جدید نمایندگیی بانک اروپایی تجدید و توسعه در جمهوری تاجیکستان برای اجرای اهداف مشترک موفقیتها آرزو نمود.

ضمن ملاقات جانبها پشتیبانی لایحه‌های بخش انرژی و تقویت نیروی استحصالی و صادراتی را از اهداف مهم رفع تأثیر عوامل منفی خارجی به اقتصاد تاجیکستان و معتدلیی وضع مکراقتصادی، ارزیابی کرد. از سطح همکاری با بانک، در زمینه تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری بهبود زیر‌ساختار شهرها، رشد بخش خصوصی و دسترسی به ذخایر مالی ابراز رضایت کرده شد.

تا امروز در تاجیکستان از جانب بانک اروپایی تجدید و توسعه 100 لایحه سرمایه‌گذاری در حجم 750 میلیون دلار مبلغ‌گذاری شده است. حالا همکاری در بخش تطبیق 65 لایحه با مبلغ عمومی 420 میلیون دلار ادامه‌ دارد.

تاکید گردید که استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 به منظور فراهم آوردن زمینه جهت رشد آینده کشور و تأمین افضلیت های ملی تصویب گردیده است و امکانات افزایش حجم مبلغ‌گذاریی لایحه‌های بخشهای انرژی، راه و ترابری، صاحبکاری و مالی در این استراتژی مورد نظر بانک اروپایی تجدید و توسعه قرار دارد.

در جریان ملاقات همچنین پشتیبانی بخش خصوصی، رشد صاحبکاری خرد و میانه، تجدید کارخانه‌های صنعتی بررسی شده، حمایت مالیی بانک اروپایی تجدید و توسعه در عملیاتی شدن استراتژی صنعتی کردن تاجیکستان مهم شمرده شد.

مارس 28, 2017 12:45, 1,394 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش

Muso-iba-bo-habarnigori-televizioni-SMM-24.03.2023امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با خبرنگار تلویزیون سازمان ملل مصاحبه انجام دادند
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-dar-chorabinii-kanorii-Haritai-ro-baroi-soli-2025سخنرانی امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم کناری “نقشه راه برای سال 2025: سال بین المللی حفظ یخچال های طبیعی”
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-dar-chorabinii-kanorii-Haritai-ro-baroi-soli-2025-1امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم کناری “نقشه راه 2025: سال بین المللی حفظ یخچال های طبیعی” شرکت و سخنرانی کردند
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-dar-chorabinii-kanor-امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم کناریی “تبدیل نهادهای اقتصادی جهانی به نفع عموم: دعوت برای بیدارشوی توسط کمیسیون جهانی اقتصاد آب” شرکت کردند
Peshvoi-millat-Emomal-Ra-mon-bo-Raisi-i-losiyai-77-umi-Ma-mai-Umumii-Sozmoni-Milali-Mutta-id-CHaba-Koroshi-mulo-ot-namudandپیشوای ملت، امامعلی رحمان با چابا کروشی، رئیس 77-مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرند
سخنرانی امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم افتتاحیه کنفرانس سازمان ملل در مورد بررسی میان مدت اهداف دهه اقدام بین المللی “آب برای توسعه پایدار، 2018-2028”
امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در کنفرانس سازمان ملل در مورد بررسی میان مدت اهداف دهه اقدام بین المللی “آب برای توسعه پایدار، 2018-2028” شرکت و سخنرانی کردند
Ishtirok-dar-chorabinii-kanorii-kor-zeri-unvoni-Ob-moro-mutta-id-mesozad-22.03.2023امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم “آب ما را متحد می کند” شرکت و سخنرانی کردند
Mulo-ot-bo-Podsho-i-Niderland-Villem-Aleksandr-22.03.2023امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با ویلم الکساندر، پادشاه هلند دیدار و گفتگو کردند
2023-03-21un_05سخنرانی امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم “آب و نوروز – دو منبع حیات بشر” در چارچوب کنفرانس آب سازمان ملل متحد-2023
Ishtirok-dar-chorabinii-Ob-va-Navr-z-du-sarchashmai-ayoti-bashar-امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم “آب و نوروز – دو منبع حیات بشر” در چارچوب کنفرانس آب سازمان ملل-2023 شرکت و از نمایشگاه صنایع دستی مردمی بازدید کردند
Zaminlarzaزمین لرزه ای تاجیکستان را لرزاند