تعیینات کادری در وزارت کشور جمهوری تاجیکستان

آوریل 19, 2017 11:37, 477 بازدید ها
222

امروز بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان با کادرهای تازه منصوب در مقامات و واحدهای وزارت کشور جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد.

با مصوبه های دولت تاجیکستان و در موافقه با رئیس جمهوری تاجیکستان رئیسان نمایندگی وزارت کشور در سازمان های بین‌المللی و اتحاد کشورهای همسود، مدیران شعبه‌های وزارت کشور در شهر و نواحی کشور منصوب شدند.

نسیمزاده اکبر غیاث، رئیس بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کشور جمهوری تاجیکستان منصوب شد.

بر اساس مصوبه دولت تاجیکستان، همچنین رئیس اداره مبارزه با قاچاق مواد مخدر، تامینات مادی-تکنیکی، مالی و اقتصادی، جلوگیری از نقض حقوق بین نابالغان و جوانان از شمار کادرهای جوان و باتجربه منصوب شدند.

تغییرات کادری در این زمینه همچنین در نهادهای وزارت کشور تاجیکستان در شهر قرغان‌تپه، نواحی جبار رسول اف و اشت استان سغد، نواحی بلجوان، خاولینگ و شهر سربند استان ختلان، نواحی شهرنو، سنگوار، تاجیک‌‌آباد و راشتقلعه استان بدخشان صورت گرفت.

بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن صحبت با کادرهای تازه منصوب بر ضرورت فعالیت منصفانه و با وجدان پاک در چارچوب قانون و اسناد موجود تاکید کرد.

پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان توجه کادرها را بویژه به مسئله مبارزه با افراطگرای، جلوگیری از احتمال اتفاق افتادن جرم و جرایم و قاچاق مواد مخدر و غیره جذب کرد.

آوریل 19, 2017 11:37, 477 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش

Emomali-Rahmon-dar-Konfronsi-ob-1رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان: سال 2024 سال قدردانی شایسته از منابع آبی خواهد بود
Kaha-Imnadzeکاخا ایمنادزه از دولت تاجیکستان به خاطر فراخواندن همه جهان به مسئله ذوب یخچال های طبیعی و حفاظت از منابع آبی تشکر کرد
Suhanronii-Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Peshvoi-millat-Emomal-Ra-mon-dar-marosimi-iftito-i-Konfronsi-seyumi-bajnalmilal-oid-ba-obتاجیکستان پیش نویس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره دهه علوم قطب شناسی یخ شناسی را پیشنهاد می کند
Sarvari-davlat-Emomal-Ra-mon-Kotibi-davlatii-Vatikan-Kardinal-Petro-Parolinro-ba-uzur-paziruftandامامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با کاردینال پترو پارولین، وزیر امور خارجه واتیکان دیدار و گفتگو کردند
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-Raisi-i-losi-78-umi-Ma-mai-Umumii-Sozmoni-Milali-Mutta-id-Dennis-Frensisro-ba-uzur-paziruftandامامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با دنیس فرانسیس، رئیس هفتاد و هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ملاقات کردند
Peshvoi-millat-Emomal-Ra-mon-Kotibi-i-roiyai-Komissiyai-i-tisod-va-i-timoii-SMM-baroi-Osiyo-va-U-yonusi-Orom-Armida-Salsiya-Alisha-banaro-ba-uzur-paziruftandملاقات پیشوای ملت، امامعلی رحمان با آرمیدا سالسیا علیشهبانا، دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در امور آسیا و اقیانوس آرام
Sarvari-davlat-Emomal-Ra-mon-muovini-Dabiri-kulli-Sozmoni-Milali-Mutta-id-oid-ba-masala-oi-i-tisod-va-i-timo-Li-un-uaro-ba-uzur-paziruftandامامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با لی جونهوا، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور اقتصادی و اجتماعی دیدار و گفتگو کردند
Suhanronii-Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Peshvoi-millat-Emomal-Ra-mon-dar-marosimi-iftito-i-Konfronsi-seyumi-bajnalmilal-oid-ba-obرئیس جمهور جمهوری تاجیکستان: در 20 سال گذشته سهم حوادث اضطراری مربوط به آب از 80 به 90 درصد افزایش یافته است
Markazi-matboti-Kohi-Somon-9فرآیند آب دوشنبه. بیش از 300 خبرنگار داخلی و خارجی در پوشش خبری کار این کنفرانس شرکت دارند
Peshvoi-millat-Emomal-Ra-mon-uzvi-Prezidiumi-Bosniya-va-ersegovina-ZHelka-Sviyanovichro-ba-uzur-paziruftandپیشوای ملت، امامعلی رحمان با زلکا سویانوویچ، عضو هیئت رئیسه بوسنی و هرزگوین دیدار و گفتگو کردند
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-Prezidenti-Gur-i-Bonki-islomii-rushd-Mu-ammad-Sulajmon-Al-asserro-ba-uzur-paziruftandامامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با محمد سلیمان الجاسر، رئیس گروه بانک توسعه اسلامی دیدار و گفتگو کردند
Dennis-Frensis1فرآیند آب دوشنبه. دنیس فرانسیس کنفرانس آب دوشنبه را لحظه ای کلیدی برای تقویت تلاش ها و تعهدات برای مدیریت یکی از ارزشمندترین منابع طبیعی کره زمین خواند