مورد بهره برداری قرار گرفتن کارخانجات خیاطی و تولید کفش موسوم به “پلاس”

نوامبر 16, 2017 13:47, 455 بازدید ها
37740715944_ffa9ec3bda_z3

در روز اول سفر به استان سغد بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان در شهر بوستان کارخانجات خیاطی و تولید کفش و کارخانه دولتی کشاورزی موسوم به “پلاس” آژانس تأمین اموال مخصوص وابسته دولت تاجیکستان را مورد بهره برداری قرار دادند.

اطلاع داده شد، که کارخانجات خیاطی تولید کفش موسون به “پلاس” در جماعت شهرک “پلاس” واقع در شهر بوستان استان سغد در اساس دستور و سپارشهای بی‌واسطه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از جانب آژانس تأمین اموال مخصوص وابسته دولت تاجیکستان بنیاد شده است.

پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اقدام مذکور را برای تأمین نیروه‌های مسلح کشور و با شغل دائمی تأمین نمودن سکان مؤثر ارزیابی کردند.

تصمیم مذکور در اساس سپارش های پیوسته سرور دولت تاجیکستان جهت تشکیل کارخانه‌های وطنی و تأسیس اشتغل جدید به منظور تامین ساختارهای نظامی جمهوری با اشیای لازم در حدود کارخانه دولتی کشاورزی موسوم به “پلاس” روی دست گرفته شد.

بر اساس نقشه، در کارخانجات مذکور لباس برای ساختارهای نظامی، تولید کفش برای سربازان و افسران، اینچنین لباس دانش آموزان تولید می‌شود.

اطلاع داده شد، که در کارخانه دولتی کشاورزی “پلاس” کارگاه خیاطی با تأسیس 230 اشتعال، کارگاه تولید کفش با 50 مکان اشتغال و دیگر کارگاه ها مورد بهره‌برداری قرار داده شد.

محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان به محصولات تولیداتی این کارخانجات توجه ویژه ظاهر کرده، برای رونق فعالیت و افزایش میزان تولید دستور و سپارشهای مشخص دادند.

در کارخانه دولتی کشاورزی “پلاس” نمایش محصولات کشاورزی و صنایع تشکیل کرده شد. در آن بهترین اتواع کالاهای و محصولات تولیداتی کارخانه‌های آژانس تأمینات اموال مخصوص وابسته دولت تاجیکستان به نمایش درآورده شد.

در همین موضع پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از خوابگاه سربازان یگان ویژه کشاورزی آژانس تأمینات اموال مخصوص وابسته دولت تاجیکستان بازدید کردند و با شرایط این واحد نظامی از نزدیک شناس شدند.

بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان جهت نظارت فعالیت منظم کارخانجات خیاطی و تولید کفش “پلاس” و استفاده ثمربخش مزارع وابسته کارخانه مذکور بوده، رهبریت آژانس تأمینات اموال مخصوص وابسته دولت تاجیکستان را موظف کردند.

نوامبر 16, 2017 13:47, 455 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش

Muso-iba-bo-habarnigori-televizioni-SMM-24.03.2023امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با خبرنگار تلویزیون سازمان ملل مصاحبه انجام دادند
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-dar-chorabinii-kanorii-Haritai-ro-baroi-soli-2025سخنرانی امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم کناری “نقشه راه برای سال 2025: سال بین المللی حفظ یخچال های طبیعی”
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-dar-chorabinii-kanorii-Haritai-ro-baroi-soli-2025-1امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم کناری “نقشه راه 2025: سال بین المللی حفظ یخچال های طبیعی” شرکت و سخنرانی کردند
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-dar-chorabinii-kanor-امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم کناریی “تبدیل نهادهای اقتصادی جهانی به نفع عموم: دعوت برای بیدارشوی توسط کمیسیون جهانی اقتصاد آب” شرکت کردند
Peshvoi-millat-Emomal-Ra-mon-bo-Raisi-i-losiyai-77-umi-Ma-mai-Umumii-Sozmoni-Milali-Mutta-id-CHaba-Koroshi-mulo-ot-namudandپیشوای ملت، امامعلی رحمان با چابا کروشی، رئیس 77-مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرند
سخنرانی امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم افتتاحیه کنفرانس سازمان ملل در مورد بررسی میان مدت اهداف دهه اقدام بین المللی “آب برای توسعه پایدار، 2018-2028”
امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در کنفرانس سازمان ملل در مورد بررسی میان مدت اهداف دهه اقدام بین المللی “آب برای توسعه پایدار، 2018-2028” شرکت و سخنرانی کردند
Ishtirok-dar-chorabinii-kanorii-kor-zeri-unvoni-Ob-moro-mutta-id-mesozad-22.03.2023امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم “آب ما را متحد می کند” شرکت و سخنرانی کردند
Mulo-ot-bo-Podsho-i-Niderland-Villem-Aleksandr-22.03.2023امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با ویلم الکساندر، پادشاه هلند دیدار و گفتگو کردند
2023-03-21un_05سخنرانی امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم “آب و نوروز – دو منبع حیات بشر” در چارچوب کنفرانس آب سازمان ملل متحد-2023
Ishtirok-dar-chorabinii-Ob-va-Navr-z-du-sarchashmai-ayoti-bashar-امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم “آب و نوروز – دو منبع حیات بشر” در چارچوب کنفرانس آب سازمان ملل-2023 شرکت و از نمایشگاه صنایع دستی مردمی بازدید کردند
Zaminlarzaزمین لرزه ای تاجیکستان را لرزاند