سفیر جدید تاجیکستان استوارنامه خود را تسلیم رئیس جمهور فدرال اتریش کرد

دسامبر 6, 2017 15:24, 567 بازدید ها

اخبار مرتبط

5960

عیدبیک قلندر، سفیر جدید جمهوری تاجیکستان در جمهوری اتریش استوارنامه خود را تسلیم الکساندر فان در بلن، رئیس جمهور فدرال این کشور کرد.

به گزارش خاور به نقل از وزارت امور خارجه تاجیکستان، طی یک گفتگوی کوتاه طرفین به توسعه و تقویت روابط دوجانبه و چندجانبه سودمند اظهار آمادگی کردند.

 

دسامبر 6, 2017 15:24, 567 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش