پیشوای ملت: تقویت و گسترش روابط با کشورهای مستقل مشترک المنافع در سیاست خارجی تاجیکستان موقع استراتژیک دارد

دسامبر 22, 2017 14:04, 782 بازدید ها

اخبار مرتبط

????????????????????????????????????

پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند:

«در سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان تقویت و گسترش روابط با کشورهای مستقل مشترک المنافع موقع استراتژیک و ماهیت ویژه ای دارد»

امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان امروز ضمن ارائه پیام خود به پارلمان کشورمان با بیان این مطلب افزودند که در سال 2018 تاجیکستان ریاست دوره ای اتحاد دولت های مستقل را به عهده گرفته است و برگزاری اجلاس رؤسای کشور ها  و حکومت های کشورهای عضو  این سازمان در سال آینده در تاجیکستان، از مهمترین رویدادهای  ریاست تاجیکستان ارزیابی می‌گردد.

امروز در کاخ سامان شهر دوشنبه در پنجمین جلسه مشترک مجلس ملی و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیام سالانه بنیان گذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان به پارلمان کشورمان ارائه گردید.

 

دسامبر 22, 2017 14:04, 782 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش