در آذربایجان پیام پیشوای ملت را تماشا کردند

دسامبر 25, 2017 15:43, 1,318 بازدید ها

اخبار مرتبط

Payomi-Peshvo-_-ro-namoi-mo-e1514199957779

در سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری آذربایجان پیام سالانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان را مستقیما نماشا کردند. در این مراسم کارمندان سفارت، دانشجویان آموزشگاه عالی نظامی به نام حیدر علی‌اف و دیگر دانشجویان تاجیکی، که در دانشگاه های جمهوری آذربایجان تحصیل می کنند و فعالان جمعیتی تاجیک شرکت کردند.

در پیام نوبتی خویش پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهور کشورمان وضع کنونی توسعه عرصه های اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان را مورد بررسی قرار داده، سمتهای اساسی سیاست داخلی و خارجی کشور، تأمین توسعه اقتصادی، صنایع، انرژی، گردشگری و آموزش و پرورش را برای سال 2018 مشخص نمود.

رستم صالح، سفیر تاجیکستان در آذربایجان در پایان مراسم تماشای پیام پیشوای ملت از دیپلماتها و دانشجویان درخواست کرد، که در فعالیت خویش طبق دستوراتی، که در پیام پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارائه شده بود، عمل نمایند.

دسامبر 25, 2017 15:43, 1,318 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش