پیشوای ملت در پیام خود به پارلمان از افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان خبر دادند

دسامبر 25, 2017 08:27, 2,110 بازدید ها

اخبار مرتبط

????????????????????????????????????

بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی- پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام خود به پارلمان کشورمان  از افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان خبر دادند.

به گزارش خاور، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان 22 دسامبر در کاخ سامان ضمن ارائه پیام سالانه خود به پارلمان تاجیکستان تاکید داشتند که با توجه به توسعه اقتصادی و امکانات مالی کشور، از سپتامبر سال 2018 حقوق کارمندان نهادهای دولتی، آموزش و پرورش،  فرهنگ، ورزش، بهداشت و حفظ اجتماعی  15 درصد، حقوق کارمندان نظامی و انتظامی 10 درصد و بورس های تحصیلی و حقوق بازنشستگی 15 درصد افزایش داده می شود.

دسامبر 25, 2017 08:27, 2,110 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش