شهر قرغان‌تپه و یکی از شهرهای ژاپن برادرشهر می‌شوند

دسامبر 26, 2017 12:32, 937 بازدید ها

اخبار مرتبط

kurgonteppa

قرار است میان شهر قرغان‌تپه استان ختلان و یکی از شهرهای ژاپن مناسبات برادرشهری راه‌اندازی ‌شود.

این مطلب 25 دسامبر ضمن ملاقات دولتشاه گلمحمدزاده، استاندار ختلان با توتوموهیرو ناکاگاکی، معاون سفیر جمهوری ژاپن در جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردید.

به گزارش خبرگزاری خاور به نقل از مقامات اجرائیه حاکمیت دولتی استان ختلان، در جریان ملاقات مسائل تقویت روابط دوجانبه در زمینه های گوناگون، از جمله کمک های جانب ژاپن به اقتصاد استان ختلان بحث و بررسی گردید.

دسامبر 26, 2017 12:32, 937 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش