شکورجان ظهور اف و عباسعلی گسنف مناسبات بین پارلمانی تاجیکستان و آذربایجان را بررسی کردند

دسامبر 27, 2017 09:48, 1,351 بازدید ها

اخبار مرتبط

IMG_8199-254x169

شکورجان ظهور اف، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و عباسعلی گسنف، سفیر فوق‌العاده و تام الاختیار جمهوری آذربایجان در جمهوری تاجیکستان ضمن دیدار و گفتگو تقویت روابط بین بارلمانی دو کشوررا بحث و بررسی کردند.

تاکید شد که بین تاجیکستان و آذربایجان مناسبات دوستانه در چهارچوب سازمان های بین المللی و منطقه ای گسترش می‌یابد.

دیدار و گفتگوی شکورجان ظهورف، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و عباسعلی گسنف، سفیر فوق‌العاده و تام الاختیار جمهوری آذربایجان در جمهوری تاجیکستان در حالی است که فعالیت دیپلوماتیک آقای گسنف تا جتد روز دیگر به پایان خواهد رسید.

دسامبر 27, 2017 09:48, 1,351 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش