امامعلی رحمان: 22 مارس روند اجرای ابتکار جدید جهانی – ده‌ساله بین‌المللی عمل «آب برای توسعه پایدار»، 2018-2028 آغاز می‌گردد

دسامبر 22, 2017 13:53, 726 بازدید ها

اخبار مرتبط

????????????????????????????????????

پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن ارائه پیام سالانه خود به پارلمان کشورمان گفتند:

«سال 2018 در ایام تجلیل از جشن نوروز بین‌المللی و روز جهانی آب – 22 مارس روند اجرای ابتکار جدید جهانی ما – ده‌ساله بین‌المللی عمل «آب برای توسعه پایدار»، 2018-2028 آغاز می‌گردد. در رابطه به این، در گشورهای گوناگون جهان، از جمله، کشور ما همایش های مهم برگزار می‌شوند.

سرور دولت همزمان ذکر نمودند  که جمهوری تاجیکستان در زمان استقلال، همکاری گسترده منطقه ای را وسیله مهمترین حل مسائل اقتصادی و تجاری، اجتماعی، زیست محیطی و تأمین امنیت و ثبات در آسیای مرکزی می داند و علاقه مند به تقویت مناسبات بین همدیگری مردمان منطقه بر پایه دوستی و حسن اعتماد می‌باشد.

امروز در کاخ سامان شهر دوشنبه در پنجمین جلسه مشترک مجلس ملی و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیام سالانه بنیان گذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان در باره  سمت های اساسی سیاست داخلی و خارجی کشورمان به پارلمان تاجیکستان ارائه گردید.

دسامبر 22, 2017 13:53, 726 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش