بررسی مسائل حفاظت از یادگاری های تاریخی در وزارت فرهنگ

ژانویه 17, 2018 13:48, 535 بازدید ها

اخبار مرتبط

IMG_2779

در وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان نشست ریاست سازمان جمعیتی «حفاظت از یادگاری های تاریخ و فرهنگ جمهوری تاجیکستان» برگزار گردید.

به گزارش خاور، در این اجلاس فعالیت این سازمان در سال 2017 و برنامه فعالیت برای شش­ماهه اول سال 2018 مورد بررسی قرار داده شد.

پیشنهاد کرده شد  که جهت تبلیغ و تشویق یادگاری های تاریخی و فرهنگی همکاری این سازمان با خبرنگاران و کمیته رشد توریسم وابسته حکومت جمهوری تاجیکستان  تقویت می یابند.

همچنین در این نشست از مؤلفان فعال مجله «میراث نیاگان» قدردانی شد.

ژانویه 17, 2018 13:48, 535 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش