مجلس وسیع دولت تاجیکستان برگزار شد

ژانویه 18, 2018 19:13, 1,261 بازدید ها
machlisi-hukumat-18-01-2018

امروز در بنای دولت تاجیکستان تحت ریاست بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، رئیس حکومت کشور مجلس وسیع دولت تاجیکستان برگزار گردید.

در مجلس وسیع دولت تاجیکستان نشان‌دداد‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور در سال 2017 نتیجه‌گیری و وظایف اساسی برای سال 2018 تعیین کرده شد.

پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان کار مجلس را آغاز بخشیده، تأکید نمودند، که سال 2017 در مجموع برای مردم تاجیک سال بابرار به حساب رفته، با نتایج چشمرس جمع‌بست گردید.

طوری تأکید گردید، قطع نظر از اثرات منفی عوامل بیرونی توسعه باثبات اقتصادی کشور حفظ شده، اجرای نشان‌داد‌های مکراقتصادی و اجتماعی تأمین گردید.

قاهر رسولزاده، تخست وزیر جمهوری تاجیکستان در گزارش خود یادآور شد، که سال 2017 توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بنا بر اجرای سروقتی و صفتناک دستور و سپارشهای پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، اینچنین تهیه و تطبیق برنامه و نقشه و تدابیر ذی دخل دولت تاجیکستان امکان داد، که حجم مجموع محصولات داخلی کشور به 61.1 میلیارد سامانی برابر گردیده، سرعت توسعه 7.1 درصدرا تشکیل دهد.

در نتیجه تدابیر اتخاذکرده دولت تاجیکستان قسم عمومی درامد بودجه دولتی 100.1 درصد تأمین گردیده، به آن 19.5 میلیارد سامانی وارد گردید، که نسبت به نقشه 13 میلیون سامانی بیشتر می‌باشد.

رئیس جمهوری تاجیکستان به نخست وزیر کشور، معاون یکم و معاونان نخست وزیر جهت رفع کمبودهای موجود و تحلیل و جمع‌بست واقعی عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی در سال 2017، دستور مشخص دادند.

در مجلس دولت تاجیکستان عبدالسلام قربانیان، وزیر دارای، نصرت‌الله دولتزاده، رئیس کمیته ‌مالیات و عبدالفتاح غایب، رئیس خدمات گمرک، جمشید نور‌محمدزاده،  رئیس بانک ملی،  روح‌الله حکیمزاده، رئیس بانک دولتی امانت‌‌گذاری تاجیکستان “امانتبانک”،  قهارزاده فیض‌الدین ستار، رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی گزارش دادند.

در مجلس دولت تاجیکستان در مورد سمتهای فعالیت در عرصه صنایع، کشاورزی، معارف و علم، بهداشت و حفظ اجتماعی رهبران وزارتهای مذکور گزارش دادند.

محترم رستم امامعلی، شهردار دوشنبه ضمن گزارش خود از نتایج فعالیت شهرداری در سال 2017 تاکید کرد، که با دستور و هدایتها و دستگیری و تشبثهای سازنده پیشوای معظم ملت پایتخت به دستاوردهای نظررس و امیدبخش نایل گردید.

تنها در سال 2017 در شهر دوشنبه 21 هزار اشتغال جدید فراهم گردیده، جهت تأسیس باز 31 هزار اشتغال جدید  برای ساکنان پایتخت در سال جاری فراهم خواهد شد.

در ادامه مجلس شادیخان جمشید، رجب بای احمدزاده و دولتشا گلمحمدزاده، استاندار استانهای بدخشان، سغد و ختلان و رئیسان شهر و نواحی کشور گزارش دادند.

در پایان مجلس وسیع دولت تاجیکستان بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان با نتیجه‌گیری از فعالیت تمامی عرصه‌های خواجگی خلق کشور به اعضای کابینه دولت، دستگاه اجرائیه رئیس جمهوری تاجیکستان، رهبران وزارت و اداره‌ها، استان، شهر و نواحی و تشکیلات و مؤسسه‌های جمهوری برای رفع کمبودیهای موجوده، اجرای نشان‌داد‌های پیام رئیس جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و دیگر عرصه ها دستور و سپارشهای مشخص داده، در حضور اشتراکچیان جلسه سخنرانی نمودند.

محترم امامعلی رحمان در جریان سخنرانی خود اظهار باور نمودند، که در سال 2018 دولت و ملت تاجیک در نتیجه محنت صداقتمندانه مردم و یکدلی و همبستگی جامعه به توسعه و پیشرفت باز هم بیشتر و بهتر اقتصادی و اجتماعی نایل می‌گردند.

ژانویه 18, 2018 19:13, 1,261 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش

Emomali-Rahmon-dar-Konfronsi-ob-1رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان: سال 2024 سال قدردانی شایسته از منابع آبی خواهد بود
Kaha-Imnadzeکاخا ایمنادزه از دولت تاجیکستان به خاطر فراخواندن همه جهان به مسئله ذوب یخچال های طبیعی و حفاظت از منابع آبی تشکر کرد
Suhanronii-Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Peshvoi-millat-Emomal-Ra-mon-dar-marosimi-iftito-i-Konfronsi-seyumi-bajnalmilal-oid-ba-obتاجیکستان پیش نویس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره دهه علوم قطب شناسی یخ شناسی را پیشنهاد می کند
Sarvari-davlat-Emomal-Ra-mon-Kotibi-davlatii-Vatikan-Kardinal-Petro-Parolinro-ba-uzur-paziruftandامامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با کاردینال پترو پارولین، وزیر امور خارجه واتیکان دیدار و گفتگو کردند
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-Raisi-i-losi-78-umi-Ma-mai-Umumii-Sozmoni-Milali-Mutta-id-Dennis-Frensisro-ba-uzur-paziruftandامامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با دنیس فرانسیس، رئیس هفتاد و هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ملاقات کردند
Peshvoi-millat-Emomal-Ra-mon-Kotibi-i-roiyai-Komissiyai-i-tisod-va-i-timoii-SMM-baroi-Osiyo-va-U-yonusi-Orom-Armida-Salsiya-Alisha-banaro-ba-uzur-paziruftandملاقات پیشوای ملت، امامعلی رحمان با آرمیدا سالسیا علیشهبانا، دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در امور آسیا و اقیانوس آرام
Sarvari-davlat-Emomal-Ra-mon-muovini-Dabiri-kulli-Sozmoni-Milali-Mutta-id-oid-ba-masala-oi-i-tisod-va-i-timo-Li-un-uaro-ba-uzur-paziruftandامامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با لی جونهوا، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور اقتصادی و اجتماعی دیدار و گفتگو کردند
Suhanronii-Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Peshvoi-millat-Emomal-Ra-mon-dar-marosimi-iftito-i-Konfronsi-seyumi-bajnalmilal-oid-ba-obرئیس جمهور جمهوری تاجیکستان: در 20 سال گذشته سهم حوادث اضطراری مربوط به آب از 80 به 90 درصد افزایش یافته است
Markazi-matboti-Kohi-Somon-9فرآیند آب دوشنبه. بیش از 300 خبرنگار داخلی و خارجی در پوشش خبری کار این کنفرانس شرکت دارند
Peshvoi-millat-Emomal-Ra-mon-uzvi-Prezidiumi-Bosniya-va-ersegovina-ZHelka-Sviyanovichro-ba-uzur-paziruftandپیشوای ملت، امامعلی رحمان با زلکا سویانوویچ، عضو هیئت رئیسه بوسنی و هرزگوین دیدار و گفتگو کردند
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-Prezidenti-Gur-i-Bonki-islomii-rushd-Mu-ammad-Sulajmon-Al-asserro-ba-uzur-paziruftandامامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با محمد سلیمان الجاسر، رئیس گروه بانک توسعه اسلامی دیدار و گفتگو کردند
Dennis-Frensis1فرآیند آب دوشنبه. دنیس فرانسیس کنفرانس آب دوشنبه را لحظه ای کلیدی برای تقویت تلاش ها و تعهدات برای مدیریت یکی از ارزشمندترین منابع طبیعی کره زمین خواند