برگزاری دوازده مین نشست مکالمه «آسیای مرکزی+ژاپن» در پایتخت تاجیکستان

ژانویه 29, 2018 09:43, 886 بازدید ها

اخبار مرتبط

OM-_-YA

در دوشنبه دوازده مین نشست مسئولین ارشد مکالمه «آسیای مرکزی+ژاپن» با شرکت هیات ها از کشورهای آسیای مرکزی و به ریاست نظام‌الدین زاهدی، معاون اول وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان و توشیهرا آیکی، نماینده ویژه وزارت خارجه ژاپن در امور آسیای مرکزی  برگزار گردید.

به گزارش خاور، در این جلسه طیف گسترده ای از مسائل مربوط به اجرای پروژه‌ها و بررسی همکاری در زمینه حمل و نقل، تأمین امنیت منطقه ای و رشد گردشگری بررسی شدند.

اعلام رشد گردشگری به عنوان سمت جدید همکاری در چارچوب این مکالمه از نتایج  مهم نشست دوشنبه بود.

در این جلسه همچنین مسائل تقویت و توسعه همکاری تجار ی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشورهای آسیای مرکزی و ژاپن  مورد بحث قرار گرفتند.

شروع از ماه می سال 2017 جمهوری تاجیکستان ریاست مکالمه «آسیای مرکزی+ژاپن» را برای سال های 2017-2018 بر عهده دارد.

ژانویه 29, 2018 09:43, 886 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش