در دوشنبه نمایشگاه بین‌المللی «تاجیکستان-2018» برگزار می گردد

ژانویه 29, 2018 12:26, 885 بازدید ها

اخبار مرتبط

TPP-_3

از 29 الی 31 مارس سال جاری در شهر دوشنبه نمایشگاه بین‌المللی «تاجیکستان-2018» برگزار می گردد و در آن در برابر کارخانه و شرکت های تاجیکستان، همچنین شرکت های تولیدی و سرمایه گذاری کشورهای خارج اشتراک می کنند.

به گزارش خاور، این مطلب را شریف سعید، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری تاجیکستان امروز در یک نشست خبری در دوشنبه بیان داشت.

با بررسی نتایج کار اتاق بازرگانی و صنایع در سال سپری گردیده، شریف سعید افزود که این نهاد در سال 2017 به منظور توسعه اقتصاد ملی روابط را با اتاق های بازرگانی و محافل صاحبکاری کشورهای خارج تقویت داده و بیش از 350 ملاقات و 21 همایش تجاری برگزار کرده است.

همچنین اتاق بازرگانی به هدف معرفی مال و محصولات وطنی سال گذشته با پشتیبانی حکومت جمهوری تاجیکستان در  کشورهای خارج بیش از 30 نمایشگاه برگزار نمود.

ژانویه 29, 2018 12:26, 885 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش