اندیشمند تاجیک، مؤلف اثر “این است هندوستان” به جایزه “پدما شری” تقدیر شد

فوریه 26, 2018 16:12, 98 بازدید ها

اخبار مرتبط

H.-Rachabov.

پروفسور حبیب‌الله رجب‌اف، استاد دانشکده فیلولوژی هند دانشگاه ملی تاجیکستان از جانب دولت هند با جایزه “پدما شری” (“مدال نیلوفر”) تقدیر شد. اندیشمند تاجیک برای دستاوردهای چشمرس، سهم بزرگ و خدمات شایانش در تشکل همکاری علمی و فرهنگی تاجیکستان و هند در بخش “ادبیات و معارف” با جایزه “پدما شری” تقدیر شد.

جایزه “پدما شری”، که سال 1954 تأسیس شده است،  از چهار جایزه دولتی شهروندی جمهوری هند می‌باشد، که ‌سالانه به اشخاص مشهور عرصه‌های علم و صنعت، اجتماعی، طب، ادبیات، معارف، تجارت و صنایع و ورزش تقدیر می‌شود.

حبیب‌الله رجب‌اف در مقیاس کشورهای آسیای مرکزی نخستین شخصی است، که به جایزه “پدما شری” دست یافت.

اندیشمند تاجیک در ظرف 50 سال فعالیت علمی مؤلف 15 کتاب و بیش از 200 مقاله علمی بوده، چند اثر نویسندگان مشهور هند را به زبان تاجیکی ترجمه نموده، در توسعه روابط علمی تاجیکستان و هند نقش سزاوار دارد.

فوریه 26, 2018 16:12, 98 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش