ملاقات پیشوای ملت امامعلی رحمان با خلیل ابراهیم اکچه، دبیر کل سازمان همکاری اقتصادی

آوریل 16, 2018 16:29, 249 بازدید ها
41452839562_622eafe19c_z1

امروز بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان در حاشیه‌ بیست و سومین نشست شورای وزیران امور خارجه کشورهای اعضای سازمان همکاری اقتصادی با خلیل ابراهیم اکچه، دبیر کل این سازمان دیدار و گفتگو کردند.

در آغاز ملاقات محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری کشورمان خلیل ابراهیم اکچه را به تاجیکستان خیرمقدم گفته، بنا بر انجام دوره فعالیتش به حیث دبیر کل، برای سهم کامگارانه و پرمحصولش در پیشرفت کار سازمان، اظهار سپاس نمودند.

جانبها سهم ارزنده سازمان همکاری اقتصادی و کشورهای اعضا را در تعمیق و توسعه همکاری در عرصه رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی در منطقه مهم ارزیابی کردند. در این راستا تأکید گردید، که تاجیکستان به تحکیم همکاری در عرصه انرژی، تجاری، سرمایه‌گذاری، نقلیات و ارتباطات توجه ویژه  ظاهر می‌نماید.

ضمن ملاقات در مورد مهم بودن سند “نگاه سازمان همکاری اقتصادی-2025” و هدف و وظایف اساسی “استراتژی ملی رشد تاجیکستان تا دوره سال 2030″، که عرصه‌های اساسی همکاری تجاری، نقلیات، انرژی، گردشگری، رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی و حفظ محیط زیست را در بر گرفته، با هم پیوند می‌باشند، گفتگوی سودمند صورت گرفت.

در جریان ملاقات مسائل بهره‌برداری از ذخایر بزرگ هدروانرژی تاجیکستان به خاطر قانع نمودن طلبات افزایش به انرژی الکتریکی در منطقه بررسی کرده شد. استفاده ظرفیتهای بزرگ توسعه گردشگری در “سال توسعه گردشگری و هنرهای مردمی” در تاجیکستان بر نفع کشورهای اعضای سازمان همکاری اقتصادی مهم ارزیابی گردید.

ضمن بررسی مسائل همکاری منطقه ای، روابط و تلاش مشترک بهر رشد تجاری منطقه ای، استقرار صلح و ثبات و امنیت در کشور همسایه ما، جلب بیشتر افغانستان به لایحه‌های منطقه ای و فراهم آوردن شرایط مساعد رشد اقتصادی و اجتماعی این کشور، مهم ارزیابی کرده شد.

آوریل 16, 2018 16:29, 249 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش

Emomali-Rahmon-dar-Konfronsi-ob-1رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان: سال 2024 سال قدردانی شایسته از منابع آبی خواهد بود
Kaha-Imnadzeکاخا ایمنادزه از دولت تاجیکستان به خاطر فراخواندن همه جهان به مسئله ذوب یخچال های طبیعی و حفاظت از منابع آبی تشکر کرد
Suhanronii-Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Peshvoi-millat-Emomal-Ra-mon-dar-marosimi-iftito-i-Konfronsi-seyumi-bajnalmilal-oid-ba-obتاجیکستان پیش نویس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره دهه علوم قطب شناسی یخ شناسی را پیشنهاد می کند
Sarvari-davlat-Emomal-Ra-mon-Kotibi-davlatii-Vatikan-Kardinal-Petro-Parolinro-ba-uzur-paziruftandامامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با کاردینال پترو پارولین، وزیر امور خارجه واتیکان دیدار و گفتگو کردند
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-Raisi-i-losi-78-umi-Ma-mai-Umumii-Sozmoni-Milali-Mutta-id-Dennis-Frensisro-ba-uzur-paziruftandامامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با دنیس فرانسیس، رئیس هفتاد و هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ملاقات کردند
Peshvoi-millat-Emomal-Ra-mon-Kotibi-i-roiyai-Komissiyai-i-tisod-va-i-timoii-SMM-baroi-Osiyo-va-U-yonusi-Orom-Armida-Salsiya-Alisha-banaro-ba-uzur-paziruftandملاقات پیشوای ملت، امامعلی رحمان با آرمیدا سالسیا علیشهبانا، دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در امور آسیا و اقیانوس آرام
Sarvari-davlat-Emomal-Ra-mon-muovini-Dabiri-kulli-Sozmoni-Milali-Mutta-id-oid-ba-masala-oi-i-tisod-va-i-timo-Li-un-uaro-ba-uzur-paziruftandامامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با لی جونهوا، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور اقتصادی و اجتماعی دیدار و گفتگو کردند
Suhanronii-Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Peshvoi-millat-Emomal-Ra-mon-dar-marosimi-iftito-i-Konfronsi-seyumi-bajnalmilal-oid-ba-obرئیس جمهور جمهوری تاجیکستان: در 20 سال گذشته سهم حوادث اضطراری مربوط به آب از 80 به 90 درصد افزایش یافته است
Markazi-matboti-Kohi-Somon-9فرآیند آب دوشنبه. بیش از 300 خبرنگار داخلی و خارجی در پوشش خبری کار این کنفرانس شرکت دارند
Peshvoi-millat-Emomal-Ra-mon-uzvi-Prezidiumi-Bosniya-va-ersegovina-ZHelka-Sviyanovichro-ba-uzur-paziruftandپیشوای ملت، امامعلی رحمان با زلکا سویانوویچ، عضو هیئت رئیسه بوسنی و هرزگوین دیدار و گفتگو کردند
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-Prezidenti-Gur-i-Bonki-islomii-rushd-Mu-ammad-Sulajmon-Al-asserro-ba-uzur-paziruftandامامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با محمد سلیمان الجاسر، رئیس گروه بانک توسعه اسلامی دیدار و گفتگو کردند
Dennis-Frensis1فرآیند آب دوشنبه. دنیس فرانسیس کنفرانس آب دوشنبه را لحظه ای کلیدی برای تقویت تلاش ها و تعهدات برای مدیریت یکی از ارزشمندترین منابع طبیعی کره زمین خواند