مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار شد

آوریل 27, 2018 19:58, 233 بازدید ها
41698390502_9c89820fb4_z

روز 27 آوریل در راس بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی-پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، رئیس حکومت کشور مجلس نوبتی حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید.

در مجلس در باره نتایج توسعه اجتماعی و اقتصادی جمهوری تاجیکستان در 3 ماه سال 2018 و وظایف برای 9 ماه سال 2018 گزارش دولتعلی سعید، معاون یکم نخست وزیر کشور شنیده شد.

تأکید گردید، که در دوره حساباتی در عرصه ‌های اقتصاد ملی تمایل مثبت توسعه نگاه داشته شده، مجموع محصولات داخلی به 12.3 میلیارد سامانی برابر گردید و افزایش واقعی آن 7 درصد را تشکیل داد.

توسعه مجموع محصولات داخلی از حساب زیاد گردیدن استحصال حجم محصولات صنعتی به اندازه 13.1 درصد، مبلغ‌گذاریها به سرمایه اساسی 12.1 درصد، محصولات کشاورزی 5.1 درصد تأمین گردیده است.

فائده بودجه دولتی جمهوری در ماه های ژانویه-مارس سال 2018 در سطح 101.2 درصد اجرا گردید.

محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان تأکید داشتند، که در برابر تأمین نشان‌دهنده‌های مثبت توسعه عرصه‌های اقتصاد ملی، در 3 ماه سال 2018 ذخایر و امکانات موجود کاملا استفاده نشدند، که در مجموع برای توسعه استوار سرعت مجموع ناخالص ملی مانعه ایجاد کرد.

محترم امامعلی رحمان وزارت و اداره‌ها و مقامات اجرائیه حاکمیت دولتی را موظف نمودند، که فعالیت را در سمت پیشگیری تأثیر خوف احتمالی به اقتصاد کشور، تأمین استواری نشان‌دهنده‌های مکراقتصادی، جلب سرمایه، بلند برداشتن اقتدار صادراتی کشور، تأسیس اشتغال، تقویت همکاری منطقه ای، توسعه گردشگری و تأمین توسعه مناطق جمهوری توسعه بخشند.

رئیس جمهور کشورمان به رئیسان استانها و شهر و نواحی کشور برای توسعه امور آبادانی و سازندگی، مساعدت در رشد و پیشرفت مناطق، بخصوص در روستاهای کشور، احداث ساختمان‌های گوناگون اجتماعی، از قبیل مکاتب و مراکز بهداشتی و دیگر ساختمانها دستورات مشخص دادند.

آوریل 27, 2018 19:58, 233 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش

Emomali-Rahmon-dar-Konfronsi-ob-1رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان: سال 2024 سال قدردانی شایسته از منابع آبی خواهد بود
Kaha-Imnadzeکاخا ایمنادزه از دولت تاجیکستان به خاطر فراخواندن همه جهان به مسئله ذوب یخچال های طبیعی و حفاظت از منابع آبی تشکر کرد
Suhanronii-Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Peshvoi-millat-Emomal-Ra-mon-dar-marosimi-iftito-i-Konfronsi-seyumi-bajnalmilal-oid-ba-obتاجیکستان پیش نویس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره دهه علوم قطب شناسی یخ شناسی را پیشنهاد می کند
Sarvari-davlat-Emomal-Ra-mon-Kotibi-davlatii-Vatikan-Kardinal-Petro-Parolinro-ba-uzur-paziruftandامامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با کاردینال پترو پارولین، وزیر امور خارجه واتیکان دیدار و گفتگو کردند
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-Raisi-i-losi-78-umi-Ma-mai-Umumii-Sozmoni-Milali-Mutta-id-Dennis-Frensisro-ba-uzur-paziruftandامامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با دنیس فرانسیس، رئیس هفتاد و هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ملاقات کردند
Peshvoi-millat-Emomal-Ra-mon-Kotibi-i-roiyai-Komissiyai-i-tisod-va-i-timoii-SMM-baroi-Osiyo-va-U-yonusi-Orom-Armida-Salsiya-Alisha-banaro-ba-uzur-paziruftandملاقات پیشوای ملت، امامعلی رحمان با آرمیدا سالسیا علیشهبانا، دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در امور آسیا و اقیانوس آرام
Sarvari-davlat-Emomal-Ra-mon-muovini-Dabiri-kulli-Sozmoni-Milali-Mutta-id-oid-ba-masala-oi-i-tisod-va-i-timo-Li-un-uaro-ba-uzur-paziruftandامامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با لی جونهوا، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور اقتصادی و اجتماعی دیدار و گفتگو کردند
Suhanronii-Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Peshvoi-millat-Emomal-Ra-mon-dar-marosimi-iftito-i-Konfronsi-seyumi-bajnalmilal-oid-ba-obرئیس جمهور جمهوری تاجیکستان: در 20 سال گذشته سهم حوادث اضطراری مربوط به آب از 80 به 90 درصد افزایش یافته است
Markazi-matboti-Kohi-Somon-9فرآیند آب دوشنبه. بیش از 300 خبرنگار داخلی و خارجی در پوشش خبری کار این کنفرانس شرکت دارند
Peshvoi-millat-Emomal-Ra-mon-uzvi-Prezidiumi-Bosniya-va-ersegovina-ZHelka-Sviyanovichro-ba-uzur-paziruftandپیشوای ملت، امامعلی رحمان با زلکا سویانوویچ، عضو هیئت رئیسه بوسنی و هرزگوین دیدار و گفتگو کردند
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-Prezidenti-Gur-i-Bonki-islomii-rushd-Mu-ammad-Sulajmon-Al-asserro-ba-uzur-paziruftandامامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با محمد سلیمان الجاسر، رئیس گروه بانک توسعه اسلامی دیدار و گفتگو کردند
Dennis-Frensis1فرآیند آب دوشنبه. دنیس فرانسیس کنفرانس آب دوشنبه را لحظه ای کلیدی برای تقویت تلاش ها و تعهدات برای مدیریت یکی از ارزشمندترین منابع طبیعی کره زمین خواند