نشست شورای هماهنگسازی وابسته دولت تاجیکستان برگزار شد

ژوئن 30, 2018 11:11, 116 بازدید ها

اخبار مرتبط

Azim-Ibrohim

روز 30 ژوئن سال 2018 در آژانس نظارت مواد مخدر وابسته رئیس جمهوری تاجیکستان نشست شورای هماهنگسازی جلوگیری سوءاستعمال مواد مخدر برگزار گردید.

به گزارش خاور در نشست مذکور، که تحت ریاست عظیم ابراهیم، رئیس این شورا و معاون نخست وزیر جمهوری تاجیکستان برگزار شد مسائل وضع جرم و جرایم و موارد تقض قوانین مربوط به نظارت مواد مخدر در زمان معاصر بحث و بررسی گردید.

این در حالی است، که روز 3 آوریل سال 2004 با فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان شورای هماهنگسازی جلوگیری سوءاستعمال مواد مخدر تأسیس داده شد، که عظیم ابراهیم، معاون نخست وزیر جمهوری تاجیکستان ریاست این شورا را بر عهده دارد.

ژوئن 30, 2018 11:11, 116 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش