افراطگرای و تروریسم جوهر غیرانسانی خودرا هرگز تغییر نمی‌دهد

آگوست 1, 2018 08:40, 151 بازدید ها

اخبار مرتبط

Sajyohon

اهل ضیای استان ختلان از حادثه وحشیانه که با گردشگران خارجی در حدود ناحیه دنغره رخ داد، شوکه شده، آن را محکوم می‌کنند.

در واکنش اهل ضیای استان ختلان که متن آن به آژانس ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور ارسال شده است، چنین آمده است:

کلیه مردم استان ختلان از این عمل عصبانی شده، از رخ دادن آن برای تربیه چنین فرزندان ناخلف سرخم گشته است.

این عمل غیرانسانی را ما برای خود ننگ حسابیده، اندوهگین هستیم، که چند تن از جوانان گمراه پایبند وسوسه شیطانی خواجگان خود شده، بهترین ارزشهای انسانی و فرهنگی، از قبیل انسانگرای و مهماندوستی را که ملت سربلند تاجیک دارد، نقض کرده، قصد جان افراد بی‌گناه کرده‌اند.

این عمل ما را بار دیگر هشدار داد، که افراطگرای و تروریسم توان باقی ماندن در دلخواه محیط را داشته، جوهر غیرانسانی خودرا هرگز تغییر نمی‌دهد. طراحان این عمل تروریستی اعضای سازمان تروریستی و افراطگرای حزب نهضت اسلام بوده، نحوه عملیات را با اهداف زیرپرده این حزب خیانتکار در کشورهای بیگانه آموزش دیده، با اعمال غیرانسانی چهره منفور خود را به جامعه به نمایش می گذارند.

این ناخلفان امروز خارج از کشور دعوای وطنداری کرده، در داخل کشور زرخریدان به اعمال جاهلانه دست زده، آبروی دولت و ملت را می‌برند. امروز ما بار دیگر باور کردیم که این حزب خائن در جامعه ما از بین رفته باشد هم، هنوز بقایای آن چون عارضه‌های بیماری خطیر باقی مانده‌اند.

در شرایطی که پیشوای ملت با تلاش های شبانه‌روزی خود سعی می‌نماید، تا تاجیکستان را جهانیان شناسند و تاجیک را به عنوان ملت اعتراف نمایند. متأسفانه، چنین کورنمکان با یک عمل غیرانسانی و بی‌ناموسانه خود همه را خلل‌دار می‌کنند.

می‌دانیم که هیچ تسلیتی تسکین درد نزدیکان کشته شدگان نمی‌شود، ولی موقع خود را نسبت به این حادثه قاطعانه تعیین کردن را قرض انسانی خود می‌دانیم و به نزدیکان آنها اظهار تسلیت خود را بیان می‌نماییم. ما مطمئن هستیم که بقایای این خائنان بر اساس قانون جزای سزاوار خواهند گرفت.

آگوست 1, 2018 08:40, 151 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش