امضای موافقتنامه همکاری بین دانشگاه کوهی-متالورژی شهر بوستان تاجیکستان و دانشگاه علم و تکنیک کنمین چین

آگوست 29, 2018 09:29, 462 بازدید ها

اخبار مرتبط

Novyj-risunok-12

بین دانشگاه کوهی-متالورژی شهر بوستان، استان سغد تاجیکستان و دانشگاه علم و تکنیک کنمین کشور چین موافقتنامه همکاری امضا شد که بر اساس آن اساتید و دانشجویان دانشگاه کوهی-متالورژی شهر بوستان برای تقویت تخصص خود در این دانشگاه کشور چین ادامه تحصیل می کنند.

به گزارش خبرنگار منطقه ای خاور در استان سغد، همچنین دانشگاه کوهی-متالورژی شهر بوستان، دانشگاه علم و تکنیک کنمین کشور چین و نمایندگی دانشگاه کانفوتسی که در زمینه آموزش زبان چینای راه‌اندازی گردیده است و چند سال است که در زمینه دانشگاه مذکور عمل می‌کند، موافقتنامه گرانتی امضا شد.

بر اساس موافقتنامه‌های امضاشده، از سال جدید تحصیل 4 فارغ التحصیل دانشگاه کوهی-متالورژی شهر بوستان و 22 فارغ التحصیل نمایندگی دانشگاه کانفوتسی امکان دارند که طریق برسیه در بخض کارشناسی ارشد دانشگاه علم و تکنیک کنمین و دیگر دانشگاه های چین ادامه‌ تحصیل کنند.

 

آگوست 29, 2018 09:29, 462 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش