فعالیت سازمان تروریستی و افراطگرای حزب نهضت اسلامی از ابتدا ناپاک و افراطگرای بود

آگوست 30, 2018 14:13, 475 بازدید ها

اخبار مرتبط

IMG_6745

امروز در شهر دوشنبه کنفرانس علمی و عملی “تهدید و خطرات سازمان تروریستی و افراطگرای حزب نهضت اسلامی به امنیت ملی جمهوری تاجیکستان” برگزار گردید که در آن در برابر مسئولین ساختارهای قدرتی و انتظامی، همچنین نمایندگان سفارتخانه های کشورهای مقیم جمهوری تاجیکستان، خادمان دین و کارشناسان مسائل سیاسی و دینی شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار خاور هدف از برگزاری این کنفرانس فاش کردن دروغ های رهبران سازمان تروریستی و افراطگرای حزب نهضت اسلامی و خواجگان خارجی آن می‌باشد که بر خلاف وعده‌های خود عمل کرده، فعالیت افراطگرای و تروریستی را در حدود کشورمان علیه مردم  و مهمانان خارجی راه اندازی کرده اند، می‌باشد.

در کنفرانس فیلم مستند “بازگشت از جهنم” که در اساس خاطرات ایام‌الدین ستارف، از بنیان گذاران و مبلغان فعال سازمان تروریستی و افراطگرای حزب نهضت اسلامی تهیه گردیده است، نمایش داده شد.

آقای ستارف، قهرمان فیلم “بازگشت از جهنم” در مورد اهداف ناپاک سازمان تروریستی و افراطگرای حزب نهضت اسلامی و پشتیبانی و کمک های مالی خواجگان خارجی آن، از جمله جمهوری اسلامی ایران ابراز نظر نموده،  با دلایل عینی تأکید کرد، که فعالیت سازمان تروریستی و افراطگرای حزب نهضت اسلامی از اول با اهداف مغرضانه و ناپاک خود ناآرام گردانیدن اوضاع سیاسی و اجتماعی تاجیکستان، به دست آوردن منصب،  پول و مال و ثروت است.

قهرمان فیلم مستند “بازگشت از جهنم” از فعالیت و عملکرد خود پشیمان گردیده، مکرر می‌گوید، که اهداف سازمان تروریستی و افراطگرای حزب نهضت اسلامی و رهبر آن محی‌الدین کبیری ناپاک و مغرضانه و افراطگرای بوده، زیر نقاب دین مبین اسام عمل می‌نماید.

در کنفرانس خدابیردی خالقنظر، رئیس مرکز تحقیقات استراتژی وابسته رئیس جمهوری تاجیکستان سعیدموکرم عبدالقادرزاده، رئیس شورای علمای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان، فیض‌الله براتزاده، رئیس مرکز اسلام‌شناسی وابسته رئیس جمهوروی تاجیکستان، امیربیک بیکنظراف، معاون رئیس کمیته در امور دین، تنظیم عنعنه‌ و جشن و مراسم های ملی وابسته حکومت جمهوری تاجیکستان و شرکت کنندگان دیگر در مورد “اهداف دشمنانه و غایه‌‌های افراطگرای سازمان تروریستی و افراطگرای حزب نهضت اسلامی در زمان معاصر”، “نومیدیها از کردار حزب نهضت”، “سازمان تروریستی و افراطگرای حزب نهضت اسلامی و خطرات آن به ادیولوژی ملی”، “زمینه‌های افراطی و ادیولوژی نهضتی” ابراز نظر کردند.

ضمن اعمال تروریستی  قتل 25 سرباز وزارت دفاع جمهوری در وادی رشت، تلاش کودتای دولتی در ماه سپتامبر سال 2015 و اخیرا قتل چهار گردشگر خارجی در ناحیه دنغره بار دیگر فعالیت تروریستی و افراطگرای حزب نهضت را ثابت ساخت.

آگوست 30, 2018 14:13, 475 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش